لیست کامل و به روز قیمت انواع بادپاشآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 تفنگ بادپاش هيونداي مدل 5114PS 169,500
2 بادپاش رونیکس مدل RH-6702 94,800
3 بادپاش رونیکس مدل RH-6701 74,800
4 بادپاش استیل نکس تول با نازل 123 میلیمتری 140,000
5 بادپاش با نازل کوتاه مدل NTD-2923 نووا 115,400
6 تفنگ بادپاش با نازل بلند مدل NTD-2922 نووا 189,000
7 بادپاش با نازل بلند مدل RH-6703 رونیکس 160,100
8 بادپاش هیرو مدل HE-10DG 61,000
9 تفنگ بادپاش وینکس مدل K-601-2 70,400
10 سری بادپاش درجه یک ایرانی 28,900
11 بادپاش با دو نازل مدل GTAPB004 سیلور 54,000
12 بادپاش با دو نازل مدل GTAPB005 سیلور 64,000
13 بادپاش با نازل بلند تاپ تول 67,100
14 بادپاش مدل CT38008 کرون 32,000