لیست کامل و به روز قیمت انواع کمپرسور هواآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 مینی کمپرسور 3 کاره مدل RH-4260 رونیکس 1,613,100
2 مینی کمپرسور فندکی رونیکس مدل RH-4261B 2,498,000
3 مینی کمپرسور 3 کاره (کیف دار) مدل RH-4260B رونیکس 1,898,000
4 مینی کمپرسور فندکی رونیکس مدل RH-4261 2,298,000
5 کمپرسور هوا فندکی کنزاکس مدل KAC-13 1,098,000
6 کمپرسور هوا 10 لیتری اکتیو مدل AC-1110 3,450,000
7 کمپرسور هوا 50 لیتری بی صدا اکتیو مدل AC-1350S 8,850,000
8 کمپرسور هوا 25 لیتری مدل 2510 رونیکس 4,598,000
9 کمپرسور هوا 25 لیتری هیوندای مدل AC-2425 4,899,500
10 کمپرسور هوا فندکی بلک اند دکر مدل ASI300 1,900,000
11 کمپرسور هوا 10 لیتری بی صدا اکتیو مدل AC1310S 4,700,000
12 کمپرسور 50 لیتری پارس گام مدل TRZD50 5,145,000
13 کمپرسور فندکی دوسیلندر درجه یک با لوازم کامل مدل 13004 999,000
14 کمپرسور 25 لیتری پارس گام مدل TRZD25 4,095,000
15 کمپرسور هوا 80 لیتری هیوندای مدل AC-8025 6,995,000
16 کمپرسور هوا 10 لیتری هیوندای مدل AC-1010 3,699,500
17 کمپرسور هوا 80 لیتری هیوندای مدل AC-8030 7,995,000
18 کمپرسور هوا 50 لیتری اکتیو مدل AC-1050 5,450,000
19 کمپرسور هوا 50 لیتری بی صدا هیوندای مدل AC-1550 10,399,500
20 کمپرسور هوا 50 لیتری 5010 رونیکس 5,598,000
21 مینی کمپرسور 3 کاره مدل RH-4260 رونیکس 1,613,100
22 مینی کمپرسور فندکی رونیکس مدل RH-4261B 2,498,000
23 مینی کمپرسور 3 کاره (کیف دار) مدل RH-4260B رونیکس 1,898,000
24 مینی کمپرسور فندکی رونیکس مدل RH-4261 2,298,000
25 کمپرسور هوا فندکی کنزاکس مدل KAC-13 1,098,000
26 کمپرسور هوا 10 لیتری اکتیو مدل AC-1110 3,450,000
27 کمپرسور هوا 50 لیتری بی صدا اکتیو مدل AC-1350S 8,850,000
28 کمپرسور هوا 25 لیتری مدل 2510 رونیکس 4,598,000
29 کمپرسور هوا 25 لیتری هیوندای مدل AC-2425 4,899,500
30 کمپرسور هوا فندکی بلک اند دکر مدل ASI300 1,900,000
31 کمپرسور هوا 10 لیتری بی صدا اکتیو مدل AC1310S 4,700,000
32 کمپرسور 50 لیتری پارس گام مدل TRZD50 5,145,000
33 کمپرسور فندکی دوسیلندر درجه یک با لوازم کامل مدل 13004 999,000
34 کمپرسور 25 لیتری پارس گام مدل TRZD25 4,095,000
35 کمپرسور هوا 80 لیتری هیوندای مدل AC-8025 6,995,000
36 کمپرسور هوا 10 لیتری هیوندای مدل AC-1010 3,699,500
37 کمپرسور هوا 80 لیتری هیوندای مدل AC-8030 7,995,000
38 کمپرسور هوا 50 لیتری اکتیو مدل AC-1050 5,450,000
39 کمپرسور هوا 50 لیتری بی صدا هیوندای مدل AC-1550 10,399,500
40 کمپرسور هوا 50 لیتری 5010 رونیکس 5,598,000
41 مینی کمپرسور 3 کاره مدل RH-4260 رونیکس 1,613,100
42 مینی کمپرسور فندکی رونیکس مدل RH-4261B 2,498,000
43 مینی کمپرسور 3 کاره (کیف دار) مدل RH-4260B رونیکس 1,898,000
44 مینی کمپرسور فندکی رونیکس مدل RH-4261 2,298,000
45 کمپرسور هوا فندکی کنزاکس مدل KAC-13 1,098,000
46 کمپرسور هوا 10 لیتری اکتیو مدل AC-1110 3,450,000
47 کمپرسور هوا 50 لیتری بی صدا اکتیو مدل AC-1350S 8,850,000
48 کمپرسور هوا 25 لیتری مدل 2510 رونیکس 4,598,000
49 کمپرسور هوا 25 لیتری هیوندای مدل AC-2425 4,899,500
50 کمپرسور هوا فندکی بلک اند دکر مدل ASI300 1,900,000
51 کمپرسور هوا 10 لیتری بی صدا اکتیو مدل AC1310S 4,700,000
52 کمپرسور 50 لیتری پارس گام مدل TRZD50 5,145,000
53 کمپرسور فندکی دوسیلندر درجه یک با لوازم کامل مدل 13004 999,000
54 کمپرسور 25 لیتری پارس گام مدل TRZD25 4,095,000
55 کمپرسور هوا 80 لیتری هیوندای مدل AC-8025 6,995,000
56 کمپرسور هوا 10 لیتری هیوندای مدل AC-1010 3,699,500
57 کمپرسور هوا 80 لیتری هیوندای مدل AC-8030 7,995,000
58 کمپرسور هوا 50 لیتری اکتیو مدل AC-1050 5,450,000
59 کمپرسور هوا 50 لیتری بی صدا هیوندای مدل AC-1550 10,399,500
60 کمپرسور هوا 50 لیتری 5010 رونیکس 5,598,000
61 مینی کمپرسور 3 کاره مدل RH-4260 رونیکس 1,613,100
62 مینی کمپرسور فندکی رونیکس مدل RH-4261B 2,498,000
63 مینی کمپرسور 3 کاره (کیف دار) مدل RH-4260B رونیکس 1,898,000
64 مینی کمپرسور فندکی رونیکس مدل RH-4261 2,298,000
65 کمپرسور هوا فندکی کنزاکس مدل KAC-13 1,098,000
66 کمپرسور هوا 10 لیتری اکتیو مدل AC-1110 3,450,000
67 کمپرسور هوا 50 لیتری بی صدا اکتیو مدل AC-1350S 8,850,000
68 کمپرسور هوا 25 لیتری مدل 2510 رونیکس 4,598,000
69 کمپرسور هوا 25 لیتری هیوندای مدل AC-2425 4,899,500
70 کمپرسور هوا فندکی بلک اند دکر مدل ASI300 1,900,000
71 کمپرسور هوا 10 لیتری بی صدا اکتیو مدل AC1310S 4,700,000
72 کمپرسور 50 لیتری پارس گام مدل TRZD50 5,145,000
73 کمپرسور فندکی دوسیلندر درجه یک با لوازم کامل مدل 13004 999,000
74 کمپرسور 25 لیتری پارس گام مدل TRZD25 4,095,000
75 کمپرسور هوا 80 لیتری هیوندای مدل AC-8025 6,995,000
76 کمپرسور هوا 10 لیتری هیوندای مدل AC-1010 3,699,500
77 کمپرسور هوا 80 لیتری هیوندای مدل AC-8030 7,995,000
78 کمپرسور هوا 50 لیتری اکتیو مدل AC-1050 5,450,000
79 کمپرسور هوا 50 لیتری بی صدا هیوندای مدل AC-1550 10,399,500
80 کمپرسور هوا 50 لیتری 5010 رونیکس 5,598,000