لیست کامل و به روز قیمت انواع پیستوله بادیآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 گازوئیل پاش رونیکس مدل RH-6601 266,100
2 پیستوله بادی دو کاسه رونیکس مدل RH-6428 622,100
3 پیستوله سایه پاش رونیکس مدل RH-6405 346,100
4 پیستوله گازوییل پاش نووا مدل NTW-2921 272,000
5 پیستوله رنگ پاش سه تنظیم هاردکس 495,000
6 پیستوله بادی کاسه فلزی آروا مدل 3101 478,000
7 پیستوله بادی سه تنظیم کاسه فلزی آروا مدل 3106 649,800
8 پیستوله سایه پاش آروا مدل 3130 388,000
9 پیستوله بادی ان ای سی مدل NEC-827 (قطر نازل 1.6 اینچ) 789,000
10 پیستوله بادی رنگ پاش آروا مدل 3105 639,800
11 پیستوله بادی نووا مدل NTS-2816 434,200
12 کنیتکس پاش بادی هیوندای مدل 3560-AH 729,500
13 پیستوله بادی هیوندای مدل HA123-SG 599,500
14 پیستوله بادی هیوندای مدل HA603-SG 999,500
15 پیستوله بادی هیوندای مدل HA603-SS 1,149,500
16 پیستوله بادی هیوندای مدل 3512CV 469,500
17 پیستوله رنگ پاش بادی اکتیو مدل AC-1060 1,050,000
18 قیر پاش رونیکس مدل RH-6602 498,900
19 پیستوله رنگ پاش بادی مدل RH-6406 رونیکس 498,900
20 پیستوله بادی نووا مدل NTS 2717 658,000
21 کنیتکس پاش مدل 2730 نووا 588,000
22 پیستوله رنگ پاش بادی مدل RH-6408 رونیکس 498,900
23 پیستوله بادی مدل NTS 2705 نووا 390,000
24 پیستوله بادی دوکاسه رونیکس مدل RH-6426 622,100
25 پیستوله رنگ پاش بادی مدل RH-6313 رونیکس 1,198,000
26 پیستوله رنگ پاش بادی مدل RH-6315 رونیکس 1,198,000
27 پیستوله رنگ پاش بادی مدل RH-6215 رونیکس 578,400
28 پیستوله رنگ پاش بادی مدل RH-6416 رونیکس 427,100
29 پیستوله رنگ پاش بادی مدل RH-6217 رونیکس 578,400
30 پیستوله کنیتکس پاش رونیکس مدلRH-6501 667,400
31 پیستوله رنگ پاش بادی RH-6418 رونیکس 427,100
32 کنیتکس پاش 6 میلی‌متری آیرون مکس مدل IM-SF1 604,000
33 کنیتکس پاش 8 میلی‌متری آیرون مکس مدل IM-SF1 604,000
34 پیستوله بادی رنگ پاش کاسه ای آیرون مکس مدل IM-SG16 474,000
35 پیستوله بادی رنگ پاش کاسه ای آیرون مکس مدل IM-SH13 594,000
36 پیستوله بادی رنگ پاش کاسه ای آیرون مکس مدل IM-SH17 594,000
37 پیستوله بادی رنگ پاش کاسه ای آیرون مکس مدل IM-SH15 594,000
38 پیستوله بادی رنگ پاش کاسه ای دو تنظیم آیرون مکس مدل IM-SE18 453,000
39 پیستوله بادی رنگ پاش کاسه ای آیرون مکس مدل IM-SG18 474,000
40 پیستوله بادی رنگ پاش کاسه ای دو تنظیم آیرون مکس مدل IM-SE16 453,000