لیست کامل و به روز قیمت انواع تبر و تبرچهآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 تبر 600 گرمی رونیکس مدل RH-4700 229,900
2 تبر 800 گرمی رونیکس مدل RH-4701 248,300
3 تبر 800 گرمی آیرون مکس مدل AX02 191,400
4 تبر 600 گرمی آیرون مکس مدل AX01 173,800
5 تبر 800 گرمی مدل NTH-2580 نووا 263,600
6 تبر 600 گرمی مدل NTH-2560 نووا 268,000
7 تبر تیشه دسته چوبی ابزار یعقوب 49,000
8 تبر تیشه ایرانی دسته چوبی 38,000
9 تبر تیشه ایرانی دسته چوبی 26,800
10 تبر 1000 گرمی Atrox مدل AT-10117 152,900
11 تبر دسته چوبی درجه یک ایرانی 33,600
12 تیشه دسته چوبی درجه یک ایرانی 31,000
13 تیشه دسته چوبی درجه یک 36,300
14 تبر 2000 گرمی آروا مدل 4226 149,000
15 تبر 600 گرمی وینکس 175,000
16 تبر 800 گرمی وینکس 192,500
17 تبر باغبانی 800 گرمی سیلور 225,000
18 تبرچه ایران پتک مدل AW 2010 196,000
19 تبر ایران پتک مدل AW 1010 290,000
20 تبر باغبانی مدل B Din/5131 برگر 204,600