لیست کامل و به روز قیمت انواع سمباده نواریآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 سنباده نواری و سنگ رومیزی محک مدل BDS-15120 1,900,000
2 سنباده دیسکی محک مدل DS-250 3,150,000
3 سنباده دیسکی محک مدل DS-305H 6,600,000
4 سنباده زن چند منظوره محک مدل MFG-40 1,950,000
5 سنباده نواری و دیسکی محک مدل BDS-69 11,000,000
6 سنباده دیسکی محک مدل DS-305/1 6,800,000
7 سنباده دیسکی و غلطکی محک مدل RDS-5/12 7,350,000
8 سنباده نواری پایه دار محک مدل BS-2000 20,500,000
9 سنباده نواری پایه دار محک مدل BS-900 8,900,000
10 سنباده نواری و دیسکی محک مدل BDS100 2,360,000
11 سنباده نواری مدل BDS-230 محک 11,000,000
12 سنباده نواری مدل BBSE1100 آاگ 9,580,000
13 سنباده نواری محک مدل BDS15/10 2,950,000
14 سنباده تسمه ای محک مدل BS-400 1,450,000
15 سنباده نواری مدل LBS1105-VE فلکس (بدون ست سنباده) 66,154,000
16 سنباده نواری مدل LBS1105-VE فلکس (به همراه ست سنباده) 95,948,000
17 سنباده دیسکی محک مدل DS-305 6,000,000
18 سنباده تانکی آینهل مدل TE-BS 8540 E 1,222,000
19 سنباده نواری مدل 9032 ماکیتا 2,750,000
20 سنباده نواری مدل BDS-305 محک 5,300,000