لیست کامل و به روز قیمت انواع سنگ رومیزیآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 سنباده نواری و سنگ رومیزی محک مدل BDS-15120 1,900,000
2 سنگ رومیزی دوطرفه دی سی ای مدل ASE200 3,000,000
3 سنگ رومیزی محک مدل PGD 2000/4L 8,500,000
4 سنگ رومیزی محک مدل GD 200/BDS 3,450,000
5 سنگ رومیزی محک مدل PGD 200-3/1 L 4,200,000
6 سنگ رومیزی پولیش دار محک مدل PG-165 2,450,000
7 سنگ رومیزی 200 میلیمتری کات مدل KAT-200 1,970,000
8 سنگ رومیزی 175 میلیمتری کات مدل KAT-175 1,380,000
9 سنگ رومیزی 125 میلیمتری کات مدل KAT-125 830,000
10 سنگ رومیزی دو طرفه رونیکس مدل 3510 1,589,000
11 سنگ رومیزی دو طرفه رونیکس مدل 3502N 2,389,000
12 سنگ رومیزی دو طرفه رونیکس مدل 3509N 1,389,000
13 سنگ رومیزی سایز 200 کرون مدل CT13547 1,990,000
14 سنگ رومیزی مینی اکتیو مدل AC-2803G 1,690,000
15 سنگ رومیزی سیلور مدل GT-BN200W 1,580,000
16 سنگ رومیزی کات 150 میلیمتری کات مدل KAT-150 1,100,000
17 سنگ رومیزی سایز 125 کرون مدل CT13546 1,590,000
18 سنگ رومیزی سایز 150 توسن مدل 4150-BG 1,798,000
19 سنگ رومیزی سایز 175 توسن مدل 4175-BG 2,348,000
20 سنگ رومیزی سایز 125 توسن مدل 4125-BG 1,278,000
21 سنگ رومیزی سایز 200 توسن مدل 4200-BG 2,448,000
22 سنگ رومیزی سایز 125 کرون مدل CT13545 1,240,000
23 سنگ رومیزی محک مدل PGD-200-1L 2,450,000
24 سنگ رومیزی چندکاره سیلور مدل GTBN200W 1,580,000
25 سنگ رومیزی 200 میلیمتر مدل 3820 نک 2,100,000
26 سنگ رومیزی 125 میلیمتر مدل 2012 نک 1,150,000
27 سنگ رومیزی 150 میلیمتر مدل 2515 نک 1,340,000
28 سنگ رومیزی سه نظام دار محک مدل DGD-125/2 1,350,000
29 سنگ رومیزی محک مدل GD-125/1 1,030,000
30 سنگ رومیزی محک مدل GD-150H 1,350,000
31 سنگ رومیزی محک (سه فاز) مدل GD-200-3HL 2,350,000
32 سنگ رومیزی محک مدل GD-300-HL 8,900,000
33 سنگ رومیزی محک مدل GD-200-1H 2,350,000
34 سنگ رومیزی محک مدل GD-175H 1,650,000
35 سنگ رومیزی مدل GD-250 محک 4,400,000
36 سنگ رومیزی دو طرفه الیت مدل B.G1720 799,000
37 سنگ رومیزی دانگ چنگ مدل DSE 200 4,530,600
38 سنگ رومیزی ان ای سی مدل MD-125 494,500
39 سنگ رومیزی سیلور مدل GTP02A10 (سبز) 1,250,000
40 سنگ رومیزی سیلور مدل GTP02A10 (نارنجی) 698,000