لیست کامل و به روز قیمت انواع قرقره کابل و سیم جمع کنآخرین آپدیت 1400/05/06

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 کابل قرقره ای 40 متری مدل AK2640 برننشتول 773,000
2 کابل قرقره ای 25 متری مدل Grant S IP44 برننشتول 1,045,000
3 کابل قرقره ای 25 متری صنعتی برننشتول مدل Grant CEE 1 IP44 2,050,000
4 کابل قرقره ای 20 متری مدل AK2620 برننشتول 505,000
5 قرقره بدون کابل مدل Grant 290 برننشتول 279,000
6 کابل قرقره ای 25 متری مدل Grant برننشتول 1215056 849,000
7 قرقره بدون کابل مدل Grant S4 290 برننشتول 487,000
8 کابل قرقره ای 50 متری مدل Grant برننشتول 1,219,500
9 کابل قرقره ای 40 متری مدل Grant S IP44 برننشتول 1,394,900
10 کابل قرقره ای 50 متری مدل Grant برننشتول مدل ho5vv 1,152,900
11 کابل قرقره ای 20 متری مدل AK180 برننشتول 497,000
12 کابل قرقره ای 40 متری مدل Grant IP44 برننشتول 1,499,000
13 کابل قرقره ای 25 متری مدل Grant برننشتول 1195056 779,000