لیست کامل و به روز قیمت انواع کولیس آخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 کولیس ساعتی 30 سانت اینسایز مدل 1311-300A 4,250,000
2 کولیس دیجیتال 20 سانت اینسایز مدل 1108-200 2,080,000
3 کولیس ساعتی 20 سانت اینسایز مدل 1312-200A 2,900,000
4 کولیس ساعتی 15 سانت اینسایز مدل 1312-150A 1,720,000
5 کولیس پایه دار دیجیتال 30 سانت اینسایز مدل 1150-300 9,860,000
6 کولیس پایه دار دیجیتال 60 سانت اینسایز مدل 1150-600 19,350,000
7 کولیس پایه دار دیجیتال 100 سانت اینسایز مدل 1150-1000 50,850,000
8 کولیس دیجیتال 10 سانت اینسایز مدل 1111-100 1,580,000
9 کولیس دیجیتال 7.5 سانت اینسایز مدل 1111-75 1,570,000
10 کولیس ساده 30 سانت اینسایز مدل 1205-3002 2,970,000
11 کولیس دیجیتال 15 سانت اینسایز مدل 1108-150 1,390,000
12 کولیس ساده 30 سانت با فک 9 سانت اینسایز مدل 1215-392 3,810,000
13 کولیس ساده 20 سانت اینسایز مدل 1205-2002 1,825,000
14 کولیس ساده 15 سانت اینسایز مدل 1205-1502S 1,120,000
15 کولیس دیجیتال 20 سانت درجه یک 80,500
16 کولیس دیجیتال 15 سانتی آکاد مدل 111-006-12 480,000
17 کولیس دیجیتال 20 سانتی آکاد مدل 111-008-12 695,000
18 کولیس دیجیتال 30 سانتی آکاد مدل 111-012-12 1,350,000
19 کولیس 15 سانتیمتری رونیکس مدل RH-9701 299,800
20 کولیس میتوتویو 30 سانت مدل 530-119 2,149,000
21 کولیس دیجیتال میتوتویو 15 سانت مدل 500-196-30 2,229,000
22 کولیس میتوتویو 15 سانت مدل 530-312 849,000
23 کولیس میتوتویو 20 سانت مدل 530-118 1,119,000
24 کولیس دیجیتال میتوتویو 30 سانت مدل 500-754-10 6,199,000
25 کولیس دیجیتال میتوتویو 20 سانت مدل 500-197-20 2,699,000
26 کولیس ساده 30 سانتیمتری جعبه چوبی 310,000
27 کولیس دیجیتال 30 سانت اینسایز مدل 1108-300 4,400,000
28 کولیس ساعتی 15 سانت اینسایز مدل 1311-150A 976,800
29 کولیس پایه دار ساده 60 سانت اینسایز مدل 1250-600 5,515,400
30 کولیس ساعتی 30 سانت اینسایز مدل 1312-300A 4,250,000
31 کولیس ساده 15 سانت اینسایز مدل 1220-1502 624,100
32 کولیس ساعتی 20 سانت اینسایز مدل 1311-200A 2,899,000
33 کولیس پایه دار دیجیتال 50 سانت اینسایز مدل 1150-500 14,850,000
34 کولیس پایه دار ساده 30 سانت اینسایز مدل 1250-300 7,400,000
35 کولیس ساده 30 سانت با فک 15 سانت اینسایز مدل 1215-322 6,350,000
36 کولیس 15 سانت درجه یک 117,600
37 کولیس 30 سانت درجه یک 314,000
38 کولیس دیجیتال 20 سانت Guang-Lu 561,800
39 کولیس دیجیتال 30 سانت Guang-Lu 891,500
40 کولیس 20 سانت درجه یک 54,200