لیست کامل و به روز قیمت انواع قلم و دیلمآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 قلم 4 شیار 6 گوش سرپهن طول 14*400*50 توسن 79,000
2 قلم 4 شیار 6 گوش نوک تخت طول 14*400*25 توسن 61,600
3 قلم 4 شیار 6 گوش نوک تخت طول 14*250*25 توسن 34,000
4 قلم 5 شیار نوک تخت طول 18*600*25 توسن 117,600
5 قلم 5 شیار 6 گوش نوک تخت طول 21*400*25 توسن 131,600
6 قلم 5 شیار 6 گوش نوک تیز طول 21*400 توسن 131,600
7 قلم 5 شیار سرپهن طول 18*400*50 توسن 99,600
8 قلم 5 شیار سرپهن طول 18*600*50 توسن 125,600
9 قلم 5 شیار نوک تخت طول 18*400*25 توسن 85,600
10 قلم 5 شیار نوک گرد طول 18*400 توسن 85,600
11 قلم 5 شیار سرپهن طول 18*400*75 توسن 144,600
12 قلم 4 شیار 6 گوش نوک تیز طول 14*250 توسن 34,000
13 قلم 5 شیار نوک گرد طول 18*600 توسن 117,600
14 قلم 4 شیار 6 گوش سر پهن طول 14*250*50 توسن 51,600
15 قلم 4 شیار 6 گوش نوک تیز طول 14*400 توسن 56,600
16 دیلم تایر 50 سانتی‌متر ایران پتک مدل LW2510 188,800
17 دیلم تایر 20 سانتی‌متر ایران پتک مدل LW2010 52,700
18 دیلم تایر 40 سانتی‌متر ایران پتک مدل LW2210 128,500
19 دیلم تایر 30 سانتی‌متر ایران پتک مدل LW2110 80,000
20 قلم 4 شیار نوک تیز طول 40 سانتیمتر درجه یک 90,300
21 قلم بنایی نوک تیز 40 سانتی متری ایران پتک 82,100
22 قلم بنایی 30 سانتیمتر 25,200
23 قلم بنایی 25 سانتیمتر 21,000
24 قلم نوک پهن 3 سانتی بوش 399,000
25 قلم 4 شیار نوک پهن کاتکس طول 40 سانتیمتر 237,600
26 قلم پنج شیار نوک تیز 40 سانتیمتری بوش 320,000
27 قلم بنایی (سرتخت) با مقطع بیضی مدل LA 2010 ایران پتک 68,000
28 قلم بنایی (سرتخت) با مقطع هشت پر مدل LB 1610 ایران پتک 114,500
29 قلم بنایی (سرتخت) با مقطع هشت پر مدل LB 1110 ایران پتک 78,000
30 قلم بنایی (سرتخت) با مقطع بیضی مدل LA 3010 ایران پتک 111,800
31 قلم نوک تیز با مقطع هشت پر مدل LC 1610 ایران پتک 100,000
32 قلم نوک تیز با مقطع هشت پر مدل LC 1510 ایران پتک 85,200
33 قلم بنایی (سرتخت) با مقطع هشت پر مدل LB 2010 ایران پتک 181,200
34 قلم بنایی (سرتخت) با مقطع هشت پر مدل LB 1310 ایران پتک 87,400
35 قلم نوک تیز با مقطع هشت پر مدل LC 1110 ایران پتک 61,000
36 قلم بنایی (سرتخت) با مقطع هشت پر مدل LB 1910 ایران پتک 147,000
37 قلم بنایی (سرتخت) با مقطع بیضی مدل LA 4010 ایران پتک 147,500
38 قلم بنایی (سرتخت) با مقطع هشت پر مدل LB 1810 ایران پتک 127,200
39 قلم بنایی (سرتخت) با مقطع هشت پر مدل LB 1710 ایران پتک 119,200
40 قلم بنایی (سرتخت) با مقطع بیضی مدل LA 5010 ایران پتک 186,200
41 قلم صلیبی مدل LF 2010 ایران پتک 110,600
42 قلم نوک تیز با مقطع هشت پر مدل LC 1810 ایران پتک 114,500
43 قلم سرپهن مدل LD3010 ایران پتک 112,000
44 قلم نوک تیز با مقطع هشت پر مدل LC 2010 ایران پتک 152,200
45 قلم نوک تیز با مقطع هشت پر مدل LC 1310 ایران پتک 73,500
46 قلم نوک تیز با مقطع هشت پر مدل LC 1410 ایران پتک 78,500
47 قلم نوک تیز با مقطع هشت پر مدل LC 1210 ایران پتک 72,500
48 قلم نوک تیز با مقطع هشت پر مدل LC 1710 ایران پتک 103,000
49 قلم نوک تیز با مقطع هشت پر مدل LC 1010 ایران پتک 59,000
50 قلم بنایی (سرتخت) با مقطع بیضی مدل LA 3510 ایران پتک 140,600
51 قلم سرپهن مدل LD2010 ایران پتک 96,300
52 قلم نوک تیز با مقطع هشت پر مدل LC 1910 ایران پتک 127,200
53 قلم کاردی مدل LQ1060 ایران پتک 118,000
54 قلم بنایی (سرتخت) با مقطع بیضی مدل LA 2510 ایران پتک 80,700
55 قلم سرپهن مدل LD1010 ایران پتک 92,600
56 مجموعه قلم بنایی آروا مدل 4270 670
57 قلم بنایی 30 سانتی‌متری دسته دار آروا مدل 4268 1,080
58 قلم بنایی 30 سانتی‌متری آروا مدل 4264 730
59 اهرم کوتاه حمل بشکه ایران پتک مدل SE4110 261,200
60 اهرم بلند حمل بشکه ایران پتک مدل SE4111 313,300