لیست کامل و به روز قیمت انواع کاردک آخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 کاردک اینکو مدل HPUT08100 53,000
2 کاردک اینکو مدل HPUT08080 48,000
3 کاردک اینکو مدل HPUT08060 38,000
4 کمچه بنایی 7 اینچ اینکو مدل HBT71 60,000
5 کاردک تمیز کاری لاستیکی ایران پتک مدل SB2010 35,400
6 کاردک تمیز کاری بزرگ 5,500
7 کاردک 2 اینچی (5 سانتی) ام آر تی مدل ام-640 12,300
8 کاردک 4 اینچی (10 سانتی) ام آر تی مدل ام-642 21,900
9 کاردک 3 اینچی (8 سانتی) ام آر تی مدل ام-641 16,200
10 کاردک دسته چوبی 20 سانتیمتر 8,400
11 کاردک دسته چوبی 14 سانتیمتر 5,800
12 کاردک دسته چوبی 16 سانتیمتر 5,000
13 کاردک 2 اینچی (5 سانتی) وینکس مدل EH3203 13,700
14 کاردک 3 اینچی (8 سانتی) مدل EH3205 وینکس 21,300
15 کاردک 4 اینچی (10 سانتی) مدل EH3206 وینکس 22,000
16 کاردک 1.5 اینچی (4 سانتی) مدل EH3202 وینکس 13,400
17 کاردک 2.5 اینچی (6 سانتی) وینکس مدل EH3204 17,600
18 کاردک 1 اینچی (3 سانتی) مدل EH3201 وینکس 15,400
19 کاردک 4 اینچی (10 سانتی) تنسر 8,700
20 کاردک 3 اینچی (7.5 سانتی) تنسر 6,900