لیست کامل و به روز قیمت انواع سه نظامآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 سه نظام اتومات 13 میلی‌متر Sanou 95,000
2 سه نظام اتومات مخصوص پیچ گوشتی تی ای ام 159,000
3 آچار سه نظام سایز 13 میلی‌متر توسن مدل T110-13CK 12,500
4 سه نظام 13 میلی‌متر 1/2 اینچ آچاری توسن مدل KTC13-01 68,500
5 سه نظام 10 میلی‌متر 3/8 اینچ آچاری توسن مدل KTC10-01 55,500
6 سه نظام 13 میلی‌متر 1/2 اینچ اتوماتیک توسن مدل KC13-02 86,500
7 سه نظام 10 میلی‌متر 3/8 اینچ اتوماتیک توسن مدل KC10-01 69,500
8 سه نظام 10 میلیمتر 1/2 اینچ اتومات محک 69,000
9 سه نظام 10 میلی متر اتومات رونیکس نیمه فلزی 94,500
10 آچار سه نظام سایز 13 میلی‌متر رونیکس مدل 616-13k 13,500
11 سه نظام 10 میلی متر اتومات رونیکس پلاستیکی 69,000
12 سه نظام 10 میلیمتر آچاری رونیکس 69,000
13 رابط سه نظام 90 درجه تی ای ام (قرمز) 217,000
14 سه نظام 13 میلی متر اتومات رونیکس پلاستیکی 128,700
15 آچار سه نظام سایز 13 میلی‌متر 7,000
16 سه نظام 13 میلی متر اتومات رونیکس نیمه فلزی 101,700
17 سه نظام اس تی ای مدل 20UNF 83,000
18 سه نظام اس تی ای مدل J35L 48,000
19 سه نظام 13 میلی متر آچار خور اس تی ای مدل J3513L 58,900
20 سه نظام 13 میلیمتر آچاری درایو 1/2 روهم 115,500
21 رابط چپقی 90 درجه صنعتی مدل eazypower 383,300
22 رابط سه نظام 90 درجه تی ای ام (نارنجی) 217,000
23 سه نظام 10 میلیمتر 3/8 اینچ اتومات محک 59,000
24 آچار سه نظام سایز 13 میلیمتر (فولادی) 6,900
25 آچار سه نظام سایز 16 میلی متر 10,000
26 آچار سه نظام سایز 10 میلیمتر 4,800
27 آچار سه نظام سایز 25 میلیمتر 25,000
28 سه نظام 10 میلیمتر آچاری سانو 18,500
29 رابط چپقی 90 درجه پیچ گوشتی مدل BLUE DIAMOND 93,500
30 سه نظام 13 میلیمتر 1/2 اینچ اتومات محک 72,000
31 سه نظام 13 میلیمتر 1/2 اینچ آچاری محک 65,000
32 سه نظام 13 میلیمتر 3/8 اینچ آچاری محک 65,000
33 سه نظام 13 میلیمتر 3/8 اینچ اتومات محک 72,000
34 سه نظام 13 میلیمتر فلزی اتومات سانو 34,100
35 سه نظام 13 میلیمتر آچاری سانو 19,000
36 سه نظام 10 میلیمتر پلاستیکی اتومات سانو 9,900
37 سه نظام 13 میلیمتر پلاستیکی اتومات سانو 13,800
38 سه نظام 10 میلیمتر فلزی اتومات سانو 23,100
39 سه نظام 16 میلیمتر آچاری سانو 36,900
40 سه نظام 13 میلیمتر اتومات (تمام فلزی) رونیکس 98,600