لیست کامل و به روز قیمت انواع گیره و پیچ دستی آخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 گیره دستی انبری 9 اینچ نووا مدل NTC-4088 83,400
2 گیره دستی انبری 6 اینچ نووا مدل NTC-4087 60,600
3 گیره پیچی 80 میلی متری ایران پتک مدل KD0810 36,500
4 گیره پیچی 50 میلی متری ایران پتک مدل KD0510 30,000
5 گیره ظریف کاری 50 میلی‌متری ایران پتک مدل KE-1011 207,900
6 گیره دستی (تنگ) بدون لوله مدریت مدل T-NL 500,000
7 گیره دستی (تنگ) لوله ای 50 سانتی‌متری مدریت 800,000
8 بغل گیر دستی مدریت مدل 0-20 میلی‌متر (مجموعه 2 عددی) 360,000
9 گیره دستی (تنگ) لوله ای 100 سانتی‌متری مدریت 950,000
10 اسلب گیر دو دسته مدریت مدل VM-4P (مجموعه ی 2 عددی) 850,000
11 ورق گیر دستی مدریت مدل 0-20 میلی‌متر 180,000
12 اسلب گیر جرثقیلی نیمه اتوماتیک 1 تن مدریت مدل VJ 1,800,000
13 پیچ دستی فشاری 15 سانت نووا مدل NTC 4067 86,300
14 پیچ دستی فشاری 25 سانت نووا مدل NTC 4063 44,000
15 پیچ دستی فشاری 30 سانت نووا مدل NTC 4070 104,000
16 پیچ دستی فشاری 30 سانت نووا مدل NTC 4079 165,000
17 پیچ دستی فشاری 10 سانت نووا مدل NTC 4060 38,500
18 پیچ دستی فشاری 20 سانت نووا مدل NTC 4068 90,200
19 پیچ دستی فشاری 25 سانت نووا مدل NTC 4078 160,000
20 پیچ دستی فشاری 15 سانت نووا مدل NTC 4076 148,000
21 پیچ دستی فشاری 20 سانت نووا مدل NTC 4062 40,700
22 پیچ دستی فشاری 25 سانت نووا مدل NTC 4069 95,500
23 پیچ دستی فشاری 45 سانت نووا مدل NTC 4080 180,000
24 پیچ دستی فشاری 15 سانت نووا مدل NTC 4061 39,000
25 پیچ دستی فشاری 20 سانت نووا مدل NTC 4077 155,000
26 گیره رومیزی سایز 100 میلی متر وینکس مدل EH-3102 1,200,000
27 گیره اتوماتیک مدریت مدل S1 300,000
28 پیچ دستی فشاری سوپر 25 سانت رونیکس مدل RH-7525 325,000
29 پیچ دستی فشاری سوپر 20 سانت رونیکس مدل RH-7520 275,000
30 پیچ دستی فشاری سوپر 30 سانت رونیکس مدل RH-7530 365,000
31 گیره آلمینیومی مدل KE 1010 ایران پتک 136,700
32 پیچ دستی 25 سانت با فک 5 سانت نووا مدل NTF-4054 100,800
33 پیچ دستی 15 سانت با فک 5 سانت نووا مدل NTF-4052 94,000
34 پیچ دستی 20 سانت با فک 5 سانت نووا مدل NTF-4053 95,000
35 پیچ دستی 15 سانت با فک 8 سانت نووا مدل NTF-4055 159,000
36 گیره رو میزی مدل KA1010 ایران پتک 1,719,100
37 گیره لوله مدل KC2010 ایران پتک 1,080,700
38 گیره رو میزی مدل KA1210 ایران پتک 2,261,500
39 پیچ دستی 15 سانت با فک 8سانت رونیکس مدل RH-7213 149,800
40 پیچ دستی 20 سانت با فک 5 سانت رونیکس مدل RH-7211 99,000
41 پیچ دستی رونیکس مدل RH-7214 159,800
42 گیره اتوماتیک فلزی 15 سانتی‌متری مدریت مدل B1 110,000
43 پیچ دستی وینکس سایز 250*50 مدل 2903 68,000
44 پیچ دستی وینکس سایز 150*50 مدل 2901 52,000
45 پیچ دستی وینکس سایز 300*90 مدل 2913 86,700
46 پیچ دستی 20 سانت توسن مدل TF0-60200 156,000
47 پیچ دستی فشاری 45 سانت نووا مدل NTC 4071 116,000
48 گیره رومیزی سایز 125 میلی متر نووا مدل NBT-1105 922,900
49 پیچ دستی وینکس 250*90 مدل 2912 83,200
50 پیچ دستی وینکس سایز 200*90 مدل 2911 81,000
51 پیچ دستی وینکس سایز 200*50 مدل 2902 79,000
52 پیچ دستی وینکس مدل 80-150 83,600
53 پیچ دستی وینکس مدل 120-500 162,800
54 پیچ دستی وینکس مدل 120-400 118,800
55 پیچ دستی وینکس مدل 120-300 132,000
56 پیچ دستی وینکس مدل 80-250 81,400
57 پیچ دستی وینکس مدل 80-200 79,200
58 گیره رومیزی سایز 70 میلی متر درجه یک 75,600
59 گیره رومیزی سایز 60 میلی متر درجه یک 73,500
60 گیره رومیزی سایز 50 میلی متر درجه یک 71,400
61 گیره رومیزی سیلور سایز 50 میلی متر مدل GT-BV50 253,000
62 گیره رومیزی سیلور سایز 60 میلی متر مدل GT-BV60 259,000
63 گیره رومیزی سیلور سایز 65 میلی متر مدل GT65BV 285,000
64 گیره رومیزی سیلور سایز 100 میلی متر مدل GT100BV 282,000
65 گیره رومیزی سیلور سایز 70 میلی متر مدل GT70-1BV 310,000
66 گیره رومیزی سیلور سایز 70 میلی متر مدل GT70-2BV 377,000
67 فیکسچر نجاری سایز 8 درجه یک مدل 752 50,000
68 فیکسچر نجاری سایز 3 درجه یک مدل 812 30,500
69 گیره رومیزی سایز 60 میلی متر مدل GTH17A40 سیلور 195,500
70 گیره رومیزی گردان 6 سانتیمتر گروز مدل TBV/SB-60 320,000
71 گیره رومیزی مینیاتوری گردان 7.5 سانتیمتر گروز مدل TBV/SB-75 272,000
72 گیره رومیزی گردان 5 سانتیمتر گروز مدل TBV/SB-50 235,000
73 گیره بغل میزی مینیاتوری 5 سانتی گروز مدل TBV/C/50 210,000
74 گیره بغل میزی مینیاتوری 3.2 سانتی گروز مدل TBV/C/32 113,000
75 گیره رومیزی مینیاتوری ثابت 5 سانت گروز مدل TBV/FB/50 111,000
76 گیره رومیزی ثابت 7.5 سانت گروز مدل TBV/FB/75 194,000
77 گیره رومیزی ثابت 3.2 سانت گروز مدل TBV/FB/32 114,000
78 گیره رومیزی مینیاتوری ثابت 6 سانت گروز مدل TBV/FB/60 147,000
79 گیره رومیزی مینیاتوری گردان 3.2 سانتیمتر گروز مدل TBV/SB-32 114,000
80 گیره رومیزی مینیاتوری گردان 4 سانتیمتر گروز مدل TBV/SB-40 132,000