لیست کامل و به روز قیمت انواع کوپلینگآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 کوپلینگ ورودی آب کارواش هیوندای مدل ACF-ALL 29,900
2 کوپلینگ شیلنگ آب کارواش هیوندای مدل ACC-ALL 34,500
3 کوپلینگ 1/2 اینچ کارواش و آب پاش اکتیو مدل AC-2012C 23,000
4 کوپلینگ کارواش نووا مدل NTW-4150 33,000
5 کوپلینگ دنباله 20 PM درجه یک 10,000
6 کوپلینگ اتصال 30 SM درجه یک 32,600
7 کوپلینگ میخکوب و منگنه کوب بادی 20 PF 10,000
8 کوپلینگ اتصال 20 SH شلنگ فنری به میخکوب (1/4 اینچ) 26,300
9 کوپلینگ رابط PH 20 درجه یک 10,000
10 کوپلینگ اتصال 20 SP درجه یک 26,300
11 کوپلینگ اتصال 20 SM نکس تول 25,000
12 کوپلینگ دنباله 40 SP درجه یک 16,300
13 کوپلینگ اتصال 20 SM درجه یک 23,100
14 کوپلینگ اتصال 30 SH شلنگ فنری به میخکوب (3/8 اینچ) 34,700