لیست کامل و به روز قیمت انواع برش دهندهآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 برش ریلی هوا گاز ایران ترانس مدل GAS CUT T2 11,600,000
2 برش دهنده بنزینی EK7301WS ماکیتا 20,119,000
3 برش دهنده بنزینی DPC7331 ماکیتا 11,055,300
4 برش دهنده بنزینی DPC7311 ماکیتا 6,276,500
5 برش دهنده بنزینی اشتیل مدل TS410 13,838,500
6 برش دهنده بنزینی TS700 اشتیل 24,210,600