لیست کامل و به روز قیمت انواع چکش تخریبآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 چکش تخریب 14 کیلویی 6 گوش رونیکس مدل 2802 7,563,300
2 چکش تخریب 7.5 کیلویی 5 شیار رونیکس مدل 2800 3,558,300
3 چکش تخریب 6.8 کیلویی دی سی ای مدل AZG6S 2,600,000
4 چکش تخریب 11 کیلویی کنزاکس مدل KDH-1150 6,498,000
5 چکش تخریب 16 کیلویی کنزاکس مدل KDH-1180 5,898,000
6 چکش تخریب 7 کیلویی کنزاکس مدل KDH-1130 2,998,000
7 چکش تخریب 16 کیلویی محک مدل DEH-2000L 5,190,000
8 چکش تخریب (پیکور) 15 کیلویی محک مدل DEH-1800F 4,690,000
9 چکش تخریب (پیکور) 6 کیلویی محک مدل DEH-1050 2,590,000
10 چکش تخریب 11 کیلویی رونیکس مدل 2821 5,988,000
11 چکش تخریب 7 کیلویی رونیکس مدل2820 2,659,400
12 چکش تخریب 17 کیلویی شش گوش دنلکس مدل DX-3411 6,695,000
13 چکش تخریب 6 شیار 17 کیلویی استرانگ مدل STG17117 5,280,000
14 چکش تخریب 5 شیار 6.5 کیلویی شیلدر مدل SH-0810plus 3,465,000
15 چکش تخریب برقی 11 کیلویی کرون مدل CT18123 6,480,000
16 چکش تخریب 17 کیلویی اکتیو مدل AC2517 5,400,000
17 چکش تخریب 14 کیلویی رونیکس مدل 2801 5,783,300
18 چکش تخریب 5.2 کیلویی 5 شیار ان ای سی مدل NEC-1446 4,880,000
19 چکش تخریب 17 کیلویی ان ای سی مدل NEC-1775 6,798,000
20 چکش تخریب 14 کیلویی رونیکس مدل 2814L 4,893,300
21 چکش تخریب 11 کیلویی رونیکس مدل 2812 6,400,000
22 چکش تخریب 6 کیلویی رونیکس مدل 2807 3,425,000
23 چکش تخریب 6 کیلویی گریتک مدل GTDH16002 1,493,500
24 چکش تخریب 6 کیلویی ادون مدل BR0810A 1,562,550
25 چکش تخریب ۳۰ کیلویی دیوالت مدل D25981 43,900,000
26 چکش تخریب 5 کیلویی نک مدل 1010DB 3,580,000
27 چکش تخریب 11 کیلویی نک مدل 1524DB 6,980,000
28 چکش تخریب 11 کیلویی نک مدل 1526DB 8,700,000
29 چکش تخریب 16 کیلویی توسن مدل 6015DHX 7,178,000
30 چکش تخریب شش گوش 16 کیلویی هیوندای مدل HP-1590-DH 5,999,500
31 چکش تخریب‌‌ 5 شیار 11 کیلویی توسن مدل 6010DH 6,598,000
32 چکش تخریب 5 شیار 10 کیلویی پوکا مدل H401 5,392,000
33 چکش تخریب 6.5 کیلویی نک مدل 9010DB 3,350,000
34 چکش تخریب 6 گوش 7 کیلویی پی ام مدل 0810 1,800,000
35 چکش تخریب 7 کیلویی 6 گوش دنلکس مدل DX-3407 3,665,500
36 چکش تخریب 6 کیلویی ان ای سی مدل NEC-0810 2,798,000
37 چکش تخریب 18 کیلویی ان ای سی مدل 1880 7,100,000
38 چکش تخریب 5 شیار 11.5 کیلویی آروا مدل 5240 5,880,000
39 چکش تخریب 7 کیلویی ان ای سی مدل 0845L 3,588,000
40 چکش تخریب 26 کیلویی ان ای سی مدل 2485 15,680,000
41 چکش تخریب 11 کیلویی ان ای سی مدل 1650 6,198,000
42 چکش تخریب 19 کیلویی ان ای سی مدل 2085 8,708,000
43 چکش تخریب 15 کیلویی ان ای سی مدل 1465 6,188,000
44 چکش تخریب 8 کیلویی ان ای سی مدل 1445 4,498,000
45 چکش تخریب 5 شیار 7.5 کیلویی آنکور مدل DH6 2,461,700
46 چکش تخریب 19 کیلویی ان ای سی مدل 1785 6,800,000
47 چکش تخریب 5 شیار 11 کیلویی آنکور مدل DH8 5,448,700
48 چکش تخریب 17 کیلویی پوکا H1602 5,217,700
49 چکش تخریب 6 کیلویی هیوندای HP1340H-DH 3,695,000
50 چکش تخریب 6 کیلویی اکتیو مدل AC2506 3,530,000
51 چکش تخریب 15 کیلویی پوکا مدل H1601 5,762,400
52 چکش تخریب ۱۰ کیلویی مدل D25899K دیوالت 23,632,000
53 چکش تخریب ۶ کیلویی مدل D25820K دیوالت 21,600,000
54 چکش تخریب 15 کیلویی مدل 2815T رونیکس برقی 7,520,500
55 چکش تخریب 23 کیلویی شش گوش ای پی ان مدل dh15h 5,198,000
56 چکش تخریب 17 کیلویی نک مدل 1642 6,450,000
57 چکش تخریب 16 کیلویی مدل 1551 نک 6,950,000
58 چکش تخریب 17 کیلویی مدل 1745 نک 8,300,000
59 چکش تخریب 18 کیلویی نک مدل 1855 14,500,000
60 چکش تخریب 30 کیلویی مدل 2050 نک 21,000,000
61 چکش تخریب 15 کیلویی گیریسی مدل DH15MK ای پی ان 7,498,000
62 چکش تخریب توسن 5 کیلویی پلاس مدل 6005DH 3,188,000
63 چکش تخریب 17 کیلویی آنکور مدل DH7 4,727,700
64 چکش تخریب 12.3 کیلویی 5 شیار ماکیتا مدل HM1214C 21,300,900
65 چکش تخریب 6.5 کیلویی توسن پلاس مدل 6006DH 3,998,000
66 چکش تخریب 6.8 کیلویی مدل AZG6 دی سی ای 3,200,000
67 چکش تخریب 16 کیلویی مدل AZG15 دی سی ای 6,500,000
68 چکش تخریب 30 کیلویی فوق صنعتی مدل 2830 رونیکس (تاپ لاین) 15,530,500
69 چکش تخریب 18 کیلویی فوق صنعتی مدل 2818 رونیکس (تاپ لاین) 8,410,500
70 چکش تخریب ۳۰ کیلویی برقی مدل CT18020 کرون 15,200,000
71 چکش تخریب (پیکور) 32 کیلویی DEH-2200 محک 19,600,000
72 چکش تخریب 11 کیلویی 6011DH توسن پلاس برقی 6,758,000
73 چکش تخریب 15 کیلویی HM1307C ماکیتا برقی 37,980,000
74 چکش تخریب برقی 17 کیلویی مدل CT18024 کرون 7,500,000
75 چکش تخریب برقی 11 کیلویی مدل CT18021 کرون 7,100,000
76 چکش تخریب 4 کیلویی PM3 آاگ برقی 13,680,000
77 چکش تخریب 6.5 کیلویی رونیکس مدل 2806 3,498,000
78 چکش تخریب 11 کیلویی رونیکس مدل 2811 5,961,300
79 چکش تخریب 14 کیلویی رونیکس مدل 2814 7,102,200
80 چکش تخریب 32 کیلویی مدل HM1810 ماکیتا 56,000,000
81 چکش تخریب 16 کیلویی آنکور مدل parkside 2,890,000
82 چکش تخریب 15 کیلویی پی ام مدل PH65A 3,099,000
83 چکش تخریب 11 کیلویی ان ای سی مدل 1660 6,598,000
84 چکش تخریب 6.5 کیلویی دانگ یوز مدل YH-0810-1050 840,000
85 چکش تخریب 30 کیلویی هیرو مدل HE-9070 6,600,000
86 چکش تخریب 6 کیلویی دانگ چنگ مدل DZG05-6 1,969,700
87 چکش تخریب 11 کیلویی هیوندای مدل HP1625M-DH 6,799,500
88 چکش تخریب‌‌ 16 کیلویی 6 گوش بورای مدل BR-0506 1,310,000
89 چکش تخریب 5 کیلویی 4 شیار ای ال مکس مدل R.H250 2,605,100
90 چکش تخریب 6 کیلویی ای ال مکس مدل 287 2,218,800
91 چکش تخریب 4.5 کیلویی مدل DB1804 ای اند ال 1,100,000
92 چکش تخریب 6.5 کیلویی پوکا مدل 0810 2,234,400
93 چکش تخریب 16.5 کیلویی 6 گوش پوکا مدل DH16 2,237,100
94 چکش تخریب 6 کیلویی 6 گوش پوکا مدل DH5 1,272,800
95 چکش تخریب 5 کیلویی سفیر مدل 3961 1,330,000
96 چکش تخریب 15 کیلویی سفیر مدل 3848 2,400,000
97 چکش تخریب 5 کیلویی هیرو مدل HE-9810 1,540,800
98 چکش تخریب 16 کیلویی هیرو مدل HE-9065 2,640,000
99 چکش تخریب 20 کیلویی ان ای سی مدل 2020 8,828,000
100 چکش تخریب 16 کیلویی آروا مدل 5250 2,497,000