لیست کامل و به روز قیمت انواع چکش تخریبآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 چکش پایه کوب بنزینی 12 کیلویی جی سی دی مدل JCB50D 3,800,000
2 چکش تخریب بنزینی 21 کیلویی جی سی بی مدل JCB95A 4,200,000
3 چکش تخریب بنزینی 25 کیلویی جی سی بی مدل JCB95B 4,100,000
4 چکش تخریب بنزینی 12 کیلویی جی سی بی مدل JCB50 3,800,000
5 چکش تخریب 20 کیلویی (بنزینی) مدل 95A یوشیتا 5,199,000