لیست کامل و به روز قیمت انواع پایه دریلآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 پایه دریل مگنتی مدل DDH32RP میلواکی 87,250,000
2 پایه دریل مدل ST-43/1 محک 680,000
3 پایه دریل مگنتی مدل STANDM100 متابو 42,550,000
4 پایه دریل نمونه برداری بوش مدل GCR350 20,389,400
5 پایه دریل نمونه برداری بوش مدل GCR180 14,124,600
6 پایه دریل مگنتی مدل GMB32 بوش 40,137,300
7 پایه دریل مدل TYPE 890 متابو 3,870,000
8 پایه دریل نمونه بردار مدل S500 بوش 17,879,100