لیست کامل و به روز قیمت انواع ست بکس و آچار بکسآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 مجموعه 15 عددی بکس ستاره ای واستر مدل S2 (جعبه بکس) 643,200
2 مجموعه 15 عددی بیت مبدل ستاره ای واستر مدل S2 499,200
3 بکس فوق بلند E درایو 1/2 اینچ توسن سایز E12 149,900
4 بکس فوق بلند E درایو 1/2 اینچ توسن سایز E14 149,900
5 جعبه بیت مبدل 15 پارچه ستاره ای توسن مدل T1253-15TB 488,000
6 جعبه بکس مبدل 11 پارچه ستاره ای مدل T1253-11T 738,000
7 جعبه بکس مبدل 9 پارچه شش گوش مدل T1253-9H 688,000
8 جعبه بکس هواگیری 22 پارچه 1/4 اینچ توسن مدل T1254-22M 898,000
9 سری بکس 1/2 اینچی نووا مدل NTS-7113 22,900
10 سری بکس 1/2 اینچی نووا مدل NTS-7118 29,900
11 سری بکس 1/2 اینچی نووا مدل NTS-7126 77,900
12 سری بکس 1/2 اینچی نووا مدل NTS-7120 32,900
13 سری بکس 1/2 اینچی نووا مدل NTS-7117 25,900
14 سری بکس 1/2 اینچی نووا مدل NTS-7116 22,900
15 سری بکس 1/2 اینچی نووا مدل NTS-7114 24,200
16 سری بکس 1/2 اینچی نووا مدل NTS-7125 55,900
17 سری بکس 1/2 اینچی نووا مدل NTS-7119 29,900
18 سری بکس 1/2 اینچی نووا مدل NTS-7121 32,900
19 سری بکس 1/2 اینچی نووا مدل NTS-7112 22,200
20 سری بکس 1/2 اینچی نووا مدل NTS-7111 22,900
21 بکس درایو 1/4 اینچ کوتاه مستر سایز 5.5 (استیل) 15,000
22 بکس درایو 1/2 اینچ کوتاه مستر سایز 21 (استیل) 49,500
23 بکس درایو 1/2 کوتاه مستر سایز 20 (استیل) 42,500
24 بکس درایو 1/2 اینچ کوتاه مستر سایز 11 (استیل) 27,500
25 بکس درایو 1/2 کوتاه مستر سایز 18 (استیل) 42,500
26 بکس درایو 3/8 کوتاه مستر سایز 11 (استیل) 17,550
27 ست بکس 40 عددی آیرون مکس درایو 3/8 و 1/4 اینچ 1,023,400
28 سری بکس 1/2 اینچی نووا مدل NTS-7115 22,900
29 سری بکس 1/2 اینچی نووا مدل NST-7108 22,200
30 سری بکس 1/2 اینچی نووا مدل NST-7109 22,200
31 دسته بکس 3.4 اینچ نووا مدل NTS 7202 492,000
32 لقلقه بکس 1/2 اینچ نووا مدل NTS-7017 94,000
33 مجموعه 24 عددی آچار بکس مدل RH-2624 با سری های 12 گوشه رونیکس 1,929,600
34 دسته جغجغه نووا مدل NTS 7301 سایز 5.5 اینچ 253,000
35 دسته جغجغه 3.8 اینچ نووا مدل NTS 7401 304,000
36 کمک بکس کوتاه نووا مدل NTS 7007 طول 5 اینچ 69,000
37 مجموعه 15 عددی سری بکس و پیچ گوشتی نووا مدل NTS 7011 500,000
38 مجموعه 40 عددی سری بکس و پیچ گوشتی نووا مدل NTS 7012 1,200,000
39 مجموعه مبدل سری بکس به سری ستاره ای نووا مدل NTS 7005 با درایو 1/2 اینچ 646,000
40 مجموعه 33 عددی سری بکس و پیچ گوشتی مدل NTS 1331 نووا 354,000
41 مجموعه مبدل سری بکس به سری آلن مدل NTS 7004 با درایو 1/2 اینچ نووا 699,900
42 مجموعه 6 عددی سری بکس آلنی ستاره ای مدل NTS 7015 نووا 550,000
43 سری بکس مدل 7102 سایز 16 میلی متر نووا 99,900
44 ست بکس 38 عددی رونیکس مدل RH-2638 2,490,300
45 ست سری بکس ستاره ای 9 عددی درایو 1/2 اینچ نووا مدل NTS 7013 538,000
46 مجموعه 23 عددی سری و آچار بکس نووا مدل NTS 7302 920,000
47 مجموعه 24 عددی نووا سری پیچ گوشتی و آچار بکس مدل NTS 1332 212,800
48 ست بکس همه کاره مدل NTS-7402 نووا 398,000
49 مجموعه 27 عددی آچار بکس مدل NTS-7014 نووا 1,800,000
50 مجموعه 24 عددی آچار بکس مدل NTS-7001 دوازده گوشه نووا 2,148,000
51 مجموعه 17 عددی آچار بکس مدل NTS7003 نووا 750,000
52 جعبه بکس 38 عددی 1/4 اینچ مدل NTS-7303 نووا 1,000,000
53 ست بکس ستاره ای 11 عددی درایو 1/2 اینچ رونیکس مدل RH-2610 698,000
54 ست بکس 17 عددی درایو 1/4 اینچ رونیکس مدل RH-2617 710,300
55 جعبه بکس 40 عددی درایو 1/4 تا 3/8 اینچ توسن مدل t1252-40m 1,598,000
56 جعبه بکس 34 عددی درایو 1/2 اینچ توسن مدل t1252-34m 2,898,000
57 مجموعه 40 عددی آچار بکس مدل RH-2640 رونیکس 1,422,300
58 مجموعه 26 عددی آچار بکس مدل NTS-7000 شش پر نووا 2,168,000
59 مجموعه 40 عددی آچار بکس شش گوش نووا مدل NTS-7002 1,336,000
60 مجموعه 24 عددی آچار بکس نووا مدل NTS-7001 شش گوشه 2,148,000
61 آچار بکس رونیکس مدل RH-2627 (مجموعه 27 عددی) 2,045,300
62 مجموعه 24 عددی آچار بکس مدل RH-2624 با سری های شش گوشه رونیکس 2,168,000
63 سری بکس 1/2 اینچی نووا مدل NTS-7110 22,900
64 سری بکس 1/2 اینچی نووا مدل NTS-7122 37,900
65 سری بکس 1/2 اینچی نووا مدل NTS-7127 57,900
66 سری بکس 1/2 اینچی نووا مدل NTS-7123 42,900
67 سری بکس 1/2 اینچی نووا مدل NTS-7124 42,900
68 ست بکس 24 عددی مشکی استالیون درایو 1/2 اینچ 930,000
69 بکس درایو 1/2 کوتاه مستر سایز 16 (استیل) 27,500
70 بکس درایو 3/8 اینچ کوتاه مستر سایز 7 (استیل) 17,550
71 بکس درایو 1/2 اینچ کوتاه مستر سایز 22 (مشکی) 55,000
72 بکس درایو 3/8 کوتاه مستر سایز 12 (استیل) 17,550
73 بکس درایو 1/4 اینچ کوتاه مستر سایز 7 (استیل) 11,900
74 بکس درایو 1/2 کوتاه مستر سایز 27 (استیل) 77,000
75 بکس درایو 1/2 کوتاه مستر سایز 15 (استیل) 27,500
76 بکس درایو 1/2 کوتاه مستر سایز 8 (استیل) 27,500
77 بکس درایو 3/8 اینچ کوتاه مستر سایز 13 (استیل) 17,550
78 بکس درایو 1/4 کوتاه مستر سایز 6 (استیل) 11,900
79 بکس درایو 1/2 کوتاه مستر سایز 19 (استیل) 42,500
80 بکس درایو 1/2 اینچ کوتاه مستر سایز 12 (استیل) 27,500
81 بکس درایو 1/2 کوتاه مستر سایز 10 (استیل) 27,500
82 بکس درایو 3/8 کوتاه مستر سایز 10 (استیل) 17,550
83 بکس درایو 3/8 کوتاه مستر سایز 8 (استیل) 17,550
84 بکس درایو 1/4 اینچ کوتاه مستر سایز 13 (استیل) 12,800
85 بکس درایو 1/4 اینچ کوتاه مستر سایز 12 (استیل) 12,800
86 بکس درایو 1/4 کوتاه مستر سایز 11 (استیل) 12,800
87 بکس درایو 1/4 اینچ کوتاه مستر سایز 8 (استیل) 11,900
88 بکس درایو 1/2 اینچ بلند (شمع) مستر سایز 16 (استیل) 50,500
89 بکس درایو 1/2 اینچ کوتاه مستر سایز 21 (مشکی) 49,500
90 بکس درایو 1/2 اینچ کوتاه مستر سایز 19 (مشکی) 43,000
91 بکس درایو 1/4 اینچ کوتاه مستر سایز 14 (استیل) 12,800
92 بکس درایو 1/4 اینچ کوتاه مستر سایز 10 (استیل) 12,800
93 بکس درایو 1/2 اینچ کوتاه مستر سایز 14 (استیل) 19,400
94 بکس درایو 1/2 اینچ کوتاه مستر سایز 24 (مشکی) 47,200
95 بکس درایو 1/2 اینچ کوتاه مستر سایز 17 (مشکی) 26,700
96 بکس درایو 1/2 اینچ کوتاه مستر سایز 14 (مشکی) 23,000
97 بکس درایو 1/2 اینچ کوتاه مستر سایز 13 (مشکی) 23,000
98 بکس درایو 1/2 اینچ کوتاه مستر سایز 13 (استیل) 19,400
99 ست بکس 24 عددی آیرون مکس درایو 1/2 اینچ 1,980,000
100 ست بکس 9 عددی آیرون مکس درایو 1/2 اینچ 399,000