لیست کامل و به روز قیمت انواع اندوسکوپ و بروسکوپآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 بروسکوپ اپتیکس مدل Q8mm-10m 418,000
2 بروسکوپ اپتیکس مدل QO7mm-2m 198,000
3 بروسکوپ اپتیکس مدل QO8mm-7m-WiFi 462,000
4 بروسکوپ اپتیکس مدل QO7mm-1m 121,000
5 بروسکوپ اپتیکس مدل Q5.5mm-2m 242,000
6 بروسکوپ اپتیکس مدل Q7mm-5m 308,000
7 بروسکوپ دیجیتال اپتیکس مدل HT665-WiFi 649,000
8 بروسکوپ دیجیتال اپتیکس مدل XI8.5-1m-WiFi 649,000
9 بروسکوپ دیجیتال اپتیکس مدل QO8-10m-WiFi 528,000
10 بروسکوپ دیجیتال اپتیکس مدل HT668-OTG 682,000
11 بروسکوپ دیجیتال مانیتور دار اپتیکس مدل XM8.5-1M 1,727,000