لیست کامل و به روز قیمت انواع متر مهندسیآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 متر مهندسی 30 متری اکتیو مدل AC-6430F 163,000
2 متر مهندسی 50 متری اکتیو مدل AC-6450F 250,000
3 متر مهندسی 20 متری اکتیو مدل AC-6420F 128,000
4 متر مهندسی وینکس 5 متری مدل EH1802 79,000
5 متر مهندسی نووا 30 متری مدل NTT-1521 365,000
6 متر مهندسی نووا 50 متری مدل NTT-1522 469,000
7 متر مهندسی آروا 50 متری مدل 4623 398,000
8 متر مهندسی آروا 30 متری مدل 4622 298,000
9 متر مهندسی 50 متری آیرون مکس مدل H5013 349,000
10 متر مهندسی 30 متری آیرون مکس مدل H3013 323,100
11 متر مهندسی 30 متری لند رابین 165,000
12 متر مهندسی 50 متری لند رابین 141,800
13 متر مهندسی 30 متری سفیر مدل STM-30 280,500
14 متر مهندسی 50 متری سفیر 148,000
15 متر مهندسی وینکس 50 متری مدل EH1806 94,600
16 متر مهندسی وینکس 30 متری مدل EH1807 73,400
17 متر مهندسی فلزی 50 متری کنزاکس 342,000
18 متر مهندسی فلزی 30 متری کنزاکس 238,000
19 متر مهندسی رونیکس 30 متری مدل RH-9830 84,900
20 متر مهندسی رونیکس 50 متری مدل RH-9850 114,800