لیست کامل و به روز قیمت انواع چندراهی برق و محافظ ولتاژآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 سه راهی برق جهان الکتریک مدل ART با کابل 3/8 متری 71,500
2 سه راهی برق جهان الکتریک مدل ART با کابل 1/8 متری 54,500
3 چهار راهی برق جهان الکتریک مدل ART با کابل 3/8 متری 81,600
4 چهار راهی برق جهان الکتریک مدل ART با کابل 1/8 متری 64,700
5 پنج راهی برق جهان الکتریک مدل ART با کابل 3/8 متری 91,800
6 پنج راهی برق جهان الکتریک مدل ART با کابل 1/8 متری 74,800
7 سه راهی برق جهان الکتریک با کابل 1/8 متری 55,200
8 چند راهی برق جهان الکتریک 8 متری 138,400
9 چند راهی برق جهان الکتریک 6 متری 121,400
10 چند راهی برق جهان الکتریک 4 متری 104,400
11 محافظ چهارخانه با کلید دو قطبی جهان الکتریک مدل کارا (کابل 1/8 متر) 128,700
12 محافظ شش خانه با کلید دو قطبی جهان الکتریک کابل 1/8 متر 148,500
13 محافظ دوخانه ارت دار سرامیکی جهان الکتریک کابل 3/8 متر 146,300
14 محافظ چهارخانه با کلید دو قطبی جهان الکتریک مدل کارا (کابل 3/8 متر) 141,900
15 محافظ شش خانه با کلید دو قطبی جهان الکتریک کابل 3/8 متر 161,500
16 محافظ دوخانه ارت دار سرامیکی جهان الکتریک کابل 1/8 متر 128,700
17 چهار راهی برق نوکیتا (1.5 متری) 20,900
18 چند راهی برق رومیزی مدل Desktop-Power-USB برننشتول 610,000
19 چهار راهی ارت دار مدل نیک با کابل 5 متری پارت الکتریک 121,000
20 شش راهی ارت دار مدل شهاب با کابل 1.8 متری پارت الکتریک 89,000
21 محافظ چهارخانه ارت دار با کلید با کابل 1.8 متری آنالوگ کامپیوتر پارت الکتریک 153,600
22 چهار راهی ارت دار با کلید با کابل 5 متری پارت الکتریک 137,400
23 محافظ شش خانه ارت دار با کلید با کابل 1/8 متری پارت الکتریک 183,000
24 محافظ شش خانه ارت دار با کلید با کابل 5 متری پارت الکتریک 223,200
25 محافظ شش خانه ارت دار با کلید با کابل 3 متری پارت الکتریک 198,000
26 محافظ چهارخانه ارت دار با کلید با کابل 5 متری آنالوگ کامپیوتر پارت الکتریک 210,000
27 محافظ چهارخانه ارت دار با کلید با کابل 3 متری آنالوگ کامپیوتر پارت الکتریک 174,000
28 محافظ دو خانه ارت دار با کلید با کابل 5 متری آنالوگ یخچال پارت الکتریک 174,000
29 محافظ دو خانه ارت دار با کلید با کابل 3 متری آنالوگ یخچال پارت الکتریک 156,000
30 محافظ دو خانه ارت دار با کلید با کابل 1/8 متری آنالوگ یخچال پارت الکتریک 138,000
31 چهار راهی ارت دار با کلید با کابل 3 متری پارت الکتریک 108,000
32 چهار راهی ارت دار با کلید با کابل 1/8 متری پارت الکتریک 104,400
33 سه راهی ارت دار با کلید با کابل 5 متری پارت الکتریک 130,800
34 سه راهی ارت دار با کلید با کابل 3 متری پارت الکتریک 102,600
35 سه راهی ارت دار با کلید با کابل 1/8 متری پارت الکتریک 86,000
36 مبدل 3 به 2 14,000
37 سه راهی برق نوکیتا مدل تپل 4,500
38 سه راهی برق نوکیتا (5 متری) 25,900
39 پنج راهی برق نوکیتا مدل قلبی (1.5 متری) 21,000
40 چهار راهی برق نوکیتا (5 متری) 26,900
41 سه راهی برق نوکیتا (1.5 متری) 18,900
42 سه راهی برق نوکیتا (3 متری) 21,900
43 چهار راهی برق نوکیتا (3 متری) 23,900
44 پنج راهی برق نوکیتا مدل قلبی (3 متری) 25,500
45 سه راهی برق 5 متری نوکیتا 25,000
46 چندراهی برق برننشتول مدل 1150610374 (سرخابی) 289,000
47 چندراهی برق برننشتول مدل 1150610364 (زرد) 289,000
48 محافظ ولتاژ چهارراهی ارت دار خیام الکتریک 111,300
49 محافظ یخچال و فریزر سه خروجی استاندارد افق 41,800
50 رابط سیار بدون ارت چهار خانه افق (کابل 5 متری) 42,100
51 رابط سیار بدون ارت چهار خانه افق (کابل 3 متری) 37,100
52 محافظ لوازم صوتی تصویری سه خروجی استاندارد افق 41,800
53 رابط سیار بدون ارت چهار خانه افق (کابل 1.8 متری) 34,100
54 محافظ یخچال و فریزر دو خروجی استاندارد افق(کابل 1.8 متری) 59,400
55 محافظ یخچال و فریزر پنج خروجی استاندارد افق (کابل3 متری) 54,800
56 محافظ لوازم صوتی تصویری چهارخروجی خروجی استاندارد افق(کابل 1.8متری) 61,600
57 محافظ پکیج سه خروجی استاندارد افق 41,800
58 محافظ لوازم صوتی تصویری پنج خروجی استاندارد افق(کابل 1.4 متری) 51,700
59 رابط سیار بدون ارت سه خانه افق (کابل 5 متری) 35,500
60 رابط سیار ارت دار چهار خانه افق (کابل 1.8 متری) 38,500
61 محافظ پکیج تک خروجی استاندارد افق 44,000
62 رابط سیار بدون ارت 3 خانه افق (کابل 3 متری) 30,500
63 محافظ لوازم صوتی تصویری چهارخروجی خروجی استاندارد افق (کابل3متری) 64,200
64 رابط سیار بدون ارت 3 خانه افق (کابل 1.8 متری) 27,500
65 محافظ یخچال و فریزر پنج خروجی استاندارد افق (کابل 1.4 متری) 51,700
66 محافظ لوازم صوتی تصویری پنج خروجی استاندارد افق(کابل 3 متری) 54,800
67 محافظ لوازم صوتی تصویری شش خروجی استاندارد افق (کابل 3 متری) 66,500
68 محافظ یخچال و فریزر دو خروجی استاندارد افق 79,200
69 محافظ لوازم صوتی تصویری شش خروجی استاندارد افق (کابل 1.4 متری) 62,700
70 محافظ یخچال و فریزر دو خروجی استاندارد افق (کابل 3متری) 63,000
71 محافظ یخچال و فریزر تک خروجی استاندارد افق 44,000
72 محافظ لباسشویی و ظرفشویی تک خروجی استاندارد افق 61,100
73 محافظ کولر گازی تک خروجی استاندارد افق 61,100
74 محافظ چهار خانه لوازم خانگی میکرومکس الکتریک مدل 4000X-MULTI 87,600
75 مبدل 3 به 2 تخت درجه یک 12,600
76 سیم سیارخیام الکتریک همراه با پریز صنعتی مدل 105 73,200
77 سه راهی برق 3 متری نوکیتا 17,900
78 سه راهی برق مدل تپل 5,800
79 چهارراهی برق 5 متری نوکیتا 33,600
80 چهارراهی برق 3 متری نوکیتا 29,400
81 چهارراهی برق نوکیتا قلبی سفید (2.8 متری) 26,300
82 مبدل 3 به 2 درجه یک 4,000
83 چهارراهی برق نوکیتا قلبی مشکی 26,300
84 محافظ چهار خانه یخچال و فریزر میکرومکس الکتریک مدل 4LCD 116,880
85 محافظ کولر گازی آنالوگ میکرومکس الکتریک مدل A-VP30A 103,680
86 کنترل بار-رله اضافه جریان سه فاز میکرومکس الکترونیک مدل MC-1000-X 112,200
87 تایمر صنعتی میکرو مکس الکترونیک مدل MT-101 74,400
88 محافظ سه خانه مولتی سیستم آنالوگ میکرومکس الکتریک مدل 3LA 91,080
89 محافظ فاز میکرومکس الکتریک مدل TELE101x 85,800
90 محافظ شش خانه مولتی صوتی و تصویری میکرومکس الکتریک مدل SUPER DIGITAL 6L 131,400
91 محافظ چهار خانه مولتی سیستم آنالوگ میکرومکس الکتریک مدل 4LCA 95,040
92 سه راهی برق مدل ساده نور 3,700
93 سه راهی برق مدل تخت درجه یک 3,700
94 مبدل 2 به 2 درجه یک 1,600
95 سه راهی برق درجه یک 4,200
96 مبدل 3 به 2 درجه یک 4,400
97 مبدل 3 به 2 دو شاخ ضخیم درجه یک 4,800
98 دو شاخه خانگی پارت الکتریک 7,000
99 سه راهی مولتی فردان الکتریک 12,500
100 محافظ هشت خانه مدل آذین با کابل 1.8 متری پارت الکتریک 189,600
101 دو شاخه استاندارد پارت الکتریک 7,350
102 محافظ شش خانه مدل آذین با کابل 1.8 متری پارت الکتریک 178,800
103 دو شاخه استاندارد مدل دریا فردان الکتریک 5,500
104 دو شاخه استاندارد مدل صبا فردان الکتریک 4,400
105 شش راهی ارت دار مدل شهاب با کابل 5 متری پارت الکتریک 119,000
106 محافظ کامپیوتر مغزی سرامیکی با کابل 1.8 متری پارت الکتریک 145,200
107 چهار راهی مربع ارت دار بدون سیم فردان الکتریک مدل 151001061 30,000
108 چهار راهی بدون ارت مدل شهاب با کابل 5 متری پارت الکتریک 91,300
109 سه راهی ساده بدون سیم فردان الکتریک مدل 6018610 19,000
110 چهار راهی مستطیل ساده بدون سیم فردان الکتریک مدل 151001037 22,000
111 چهار راهی مربع ساده 5 متری فردان الکتریک مدل 151001045 36,500
112 چهار راهی مربع ساده بدون سیم فردان الکتریک مدل 151001045 22,000
113 سه راهی ارت دار 1.8 متر صبا فردان الکتریک مدل 151001018 19,200
114 سه راهی بدون ارت بدون کلید با کابل 1.8 متری پارت الکتریک 48,800
115 چهار راهی مربع ساده 1.8 متری فردان الکتریک مدل 151001045 28,000
116 چهار راهی مربع ساده 3 متری فردان الکتریک مدل 151001045 31,000
117 سه راهی ارت دار بدون سیم صبا فردان الکتریک مدل 151001018 12,600
118 سه راهی ارت دار 3 متر صبا فردان الکتریک مدل 151001018 25,600
119 سه راهی ارت دار 5 متر صبا فردان الکتریک مدل 151001018 35,300
120 چهار راهی ارت دار مدل شهاب با کابل 5 متری پارت الکتریک 125,600
121 چهار راهی مربع ارت دار 1.8 متر فردان الکتریک مدل 151001061 33,000
122 سه راهی بدون ارت بدون کلید با کابل 5 متری پارت الکتریک 71,500
123 محافظ برق کولر گازی مدل PE683 پارت الکتریک 68,200
124 شش راهی ارت دار 1.8 متری فردان الکتریک مدل 151001072 36,000
125 شش راهی ارت دار بدون سیم فردان الکتریک مدل 151001072 29,000
126 چهار راهی مربع ارت دار 5 متر فردان الکتریک مدل 151001061 48,000
127 شش راهی ارت دار 5 متری فردان الکتریک مدل 151001072 54,700
128 شش راهی ارت دار 3 متری فردان الکتریک مدل 151001072 43,700
129 سه راهی ارت دار مدل شهاب بدون کلید با کابل 1.8 متری پارت الکتریک 60,000
130 چهار راهی مربع ارت دار 3 متر فردان الکتریک مدل 151001061 38,000
131 چهار راهی برق ارت دار بدون سیم فردان الکتریک مدل 605002 30,000
132 سه راهی ارت دار مدل شهاب با کلید با کابل 5 متری پارت الکتریک 108,000
133 سه راهی ارت دار مدل شهاب بدون کلید با کابل 5 متری پارت الکتریک 93,500
134 سه راهی ارت دار مدل شهاب با کلید با کابل 1.8 متری پارت الکتریک 69,600
135 چهار راهی ارت دار مدل پارت با کابل 1.8 متری پارت الکتریک 66,600
136 شش راهی با فیوز مینیاتوری با کابل 1.8 متری پارت الکتریک 228,000
137 سه راهی سیار ارت دار با کابل 10 متری پارت الکتریک 280,800
138 چهار راهی بدون ارت مدل پارت با کابل 1.8 متری پارت الکتریک 67,500
139 چهار راهی بدن ارت مدل نیک با کابل 5 متری پارت الکتریک 100,000
140 هشت راهی رک مونت کلید دار با کابل 1.8 متری PDLI پارت الکتریک 127,000
141 هشت راهی رک مونت با فیوز مینیاتوری با کابل 1.8 متری PDLI پارت الکتریک 187,000
142 چهار راهی بدون ارت مدل پارت با کابل 3 متری پارت الکتریک 78,500
143 چهار راهی ارت دار مدل پارت با کابل 5 متری پارت الکتریک 121,000
144 شش راهی ارت دار مدل نیک با کابل 3 متری پارت الکتریک 108,000
145 شش راهی ارت دار مدل نیک با کابل 1.8 متری پارت الکتریک 93,500
146 چهار راهی بدون ارت مدل پارت با کابل 5 متری پارت الکتریک 100,000
147 چهار راهی ارت دار مدل پارت با کابل 3 متری پارت الکتریک 95,000
148 چهار راهی ارت دار مدل نیک با کابل 3 متری پارت الکتریک 95,000
149 شش راهی ارت دار مدل نیک با کابل 5 متری پارت الکتریک 131,000
150 چهار راهی بدون ارت مدل نیک با کابل 3 متری پارت الکتریک 78,100
151 سه راهی ارت دار بدون سیم فردان الکتریک مدل 151001006 20,000
152 سه راهی ارت دار فردان الکتریک 5 متری مدل 151001006 43,000
153 سه راهی ارت دار فردان الکتریک 1.8 متری مدل 151001006 26,000
154 سه راهی ارت دار فردان الکتریک 3 متری مدل 151001006 34,800
155 سه راهی صبا بدون ارت 3 متری فردان الکتریک مدل 601801 19,300
156 چهار راهی صبا بدون ارت 5 متری فردان الکتریک مدل 603016 27,600
157 چهار راهی صبا بدون ارت 3 متری فردان الکتریک مدل 603016 20,200
158 چهار راهی صبا بدون ارت 1.8 متری فردان الکتریک مدل 603016 16,800
159 سه راهی صبا بدون ارت 1.8 متری فردان الکتریک مدل 601801 15,800
160 سه راهی صبا بدون ارت 5 متری فردان الکتریک مدل 601801 26,400
161 دو شاخه سیار استاندارد پارت الکتریک مدل PE973 7,700
162 چندراهی برق برننشتول مدل 1150610384 289,000
163 پنج راهی محافظ دار برننشتول مدل 1153380315 325,000
164 سه راهی سیار بدون ارت با کابل 12 متری پارت الکتریک 258,000
165 شش راهی رک مونت کلید دار با کابل 1.8 متری PDLI پارت الکتریک 120,000
166 شش راهی رک مونت با فیوز مینیاتوری با کابل 1.8 متری PDLI پارت الکتریک 173,000
167 محافظ دیجیتال USB با کابل 1.8 متری پارت الکتریک 179,000
168 شش راهی پارت الکتریک مدل F-0644 235,000
169 محافظ دیجیتال USB با کابل 5 متری پارت الکتریک 104,000
170 سه راهی بدون ارت تیراژه 3 متری 35,300
171 چهار راهی برق مربعی تیراژه 1.8 متری 37,000
172 مادگی صنعتی درب دار تیراژه مدل S32 6,200
173 چهارراهی برق بدون ارت تیراژه 5متری 46,500
174 چهارراهی برق بدون ارت تیراژه 3متری 37,600
175 سه راهی بدون ارت تیراژه 1.8متری 32,000
176 چهار راهی بدون ارت مدل نیک با کابل 1.8 متری پارت الکتریک 73,200
177 مادگی پارت الکتریک مدل S3 6,200
178 سیم رابط 10 متری 4 خانه گرد ایستاده برننشتول 357,000
179 چند راهي برق 4 خانه ایستاده برننشتول 357,000
180 چند راهي برق 2 خانه رومیزی مدل Desktop-Power-Plus برننشتول 640,000