لیست کامل و به روز قیمت انواع سوهان و مغار آخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 سوهان نیم گرد 200 میلی‌متری اینکو مدل HSHF088 75,000
2 مجموعه 6 عددی سوهان سوهان اینکو مدل HKTF63 115,000
3 دسته سوهان 110 میلی‌متری ایران پتک مدل PB99113 6,600
4 دسته سوهان 110 میلی‌متری ایران پتک مدل PB99112 6,600
5 سوهان دنده ایران پتک مدل PS20230 793,600
6 دسته سوهان 135 میلی‌متری ایران پتک مدل PB99132 8,900
7 دسته سوهان 80 میلی‌متری ایران پتک مدل PB99083 5,500
8 دسته سوهان 80 میلی‌متری ایران پتک مدل PB99082 5,500
9 سوهان مهندسی نیم گرد 300 میلی‌متری نرم ایران پتک مدل PB40303 221,300
10 سوهان تیز کننده سه گوش 200 میلی‌متر ایران پتک مدل PH33202 161,400
11 دسته سوهان پلاستیکی 16,700
12 دسته سوهان 100 میلی‌متری ایران پتک مدل PB99111 6,600
13 دسته سوهان 80 میلی‌متری ایران پتک مدل PB99081 5,500
14 دسته سوهان 135 میلی‌متری ایران پتک مدل PB99131 8,800
15 سوهان ناخن کوچک ایران پتک مدل PK1011 17,000
16 سوهان ناخن بزرگ ایران پتک مدل PK1010 19,100
17 دسته پلاستیکی سوهان موج گیر سطوح ایران پتک مدل PF21251 23,900
18 برس سوهان بزرگ ایران پتک مدل PZ90102 108,600
19 برس سوهان کوچک ایران پتک مدل PZ90101 108,600
20 تیغه سوهان موج گیر سطح فلز ایران پتک مدل PF32251 186,400
21 سوهان چوب تخت 300 میلی‌متری متوسط ایران پتک مدل PA21302 155,900
22 سوهان موج گیر سطح چوب ایران پتک مدل PF41251 214,800
23 تیغه سوهان موج گیر سطح چوب ایران پتک مدل PF31251 189,700
24 سوهان چوب تخت 250 میلی‌متری متوسط ایران پتک مدل PA21252 136,400
25 سوهان چوب تخت 200 میلی‌متری متوسط ایران پتک مدل PA21202 128,700
26 سوهان چوب گرد 300 میلی‌متری متوسط ایران پتک مدل PA35302 133,200
27 سوهان گرد 300 میلی‌متری نرم ایران پتک مدل PB35303 130,800
28 سوهان گرد 300 میلی‌متری متوسط ایران پتک مدل PB35302 130,800
29 سوهان گرد 300 میلی‌متری زبر ایران پتک مدل PB35301 130,800
30 سوهان مهندسی گرد 150 میلی‌متری متوسط ایران پتک مدل PB35152 78,500
31 سوهان مهندسی گرد 150 میلی‌متری زبر ایران پتک مدل PB35151 78,500
32 سوهان مهندسی چهارگوش 300 میلی‌متری زبر ایران پتک مدل PB25301 165,700
33 سوهان مهندسی چهارگوش 250 میلی‌متری نرم ایران پتک مدل PB25253 116,700
34 سوهان مهندسی سه گوش 300 میلی‌متری زبر ایران پتک مدل PB30301 182,100
35 سوهان مهندسی سه‌گوش 100 میلی‌متری نرم ایران پتک مدل PB30103 70,900
36 سوهان مهندسی سه‌گوش 100 میلی‌متری متوسط ایران پتک مدل PB30102 70,900
37 سوهان مهندسی سه گوش 350 میلی‌متری نرم ایران پتک مدل PB30353 214,800
38 سوهان مهندسی چهارگوش 300 میلی‌متری متوسط ایران پتک مدل PB25302 165,700
39 سوهان مهندسی سه گوش 350 میلی‌متری متوسط ایران پتک مدل PB30352 214,800
40 سوهان مهندسی سه‌گوش 100 میلی‌متری زبر ایران پتک مدل PB30101 70,900
41 سوهان مهندسی سه گوش 350 میلی‌متری زبر ایران پتک مدل PB30351 214,800
42 سوهان مهندسی سه گوش 300 میلی‌متری نرم ایران پتک مدل PB30303 182,100
43 سوهان مهندسی سه گوش 300 میلی‌متری متوسط ایران پتک مدل PB30302 182,100
44 سوهان مهندسی سه‌گوش 150 میلی‌متری زبر ایران پتک مدل PB30151 84,000
45 سوهان مهندسی سه گوش 250 میلی‌متری نرم ایران پتک مدل PB30253 135,200
46 سوهان مهندسی سه گوش 250 میلی‌متری متوسط ایران پتک مدل PB30252 135,200
47 سوهان مهندسی سه‌گوش نرم ایران پتک مدل PB30203 100,300
48 سوهان مهندسی چهارگوش 200 میلی‌متری نرم ایران پتک مدل PB25203 96,000
49 سوهان مهندسی سه‌گوش 150 میلی‌متری نرم ایران پتک مدل PB30153 84,000
50 سوهان مهندسی سه‌گوش 150 میلی‌متری متوسط ایران پتک مدل PB30152 84,000
51 سوهان مهندسی چهارگوش 150 میلی‌متری متوسط ایران پتک مدل PB25152 84,000
52 سوهان مهندسی چهارگوش 300 میلی‌متری نرم ایران پتک مدل PB25303 165,700
53 سوهان مهندسی چهارگوش 150 میلی‌متری زبر ایران پتک مدل PB25151 84,000
54 سوهان مهندسی تخت 400 میلی‌متری زبر ایران پتک مدل PB21401 281,300
55 سوهان مهندسی تخت 300 میلی‌متری متوسط ایران پتک مدل PB21302 152,600
56 سوهان مهندسی تخت 250 میلی‌متری نرم ایران پتک مدل PB21253 115,000
57 سوهان مهندسی چهار گوش 200 میلی‌متری زبر ایران پتک مدل PB25201 96,000
58 سوهان مهندسی سه گوش 200 میلی‌متری زبر ایران پتک مدل PB30201 100,300
59 سوهان مهندسی سه گوش 250 میلی‌متری زبر ایران پتک مدل PB30251 135,200
60 سوهان مهندسی تخت 300 میلی‌متری زبر ایران پتک مدل PB21301 152,600
61 سوهان مهندسی تخت 200 میلی‌متری زبر ایران پتک مدل PB21201 91,500
62 سوهان مهندسی تخت 150 میلی‌متری زبر ایران پتک مدل PB21151 73,600
63 سوهان مهندسی تخت 350 میلی‌متری زبر ایران پتک مدل PB21351 207,100
64 سوهان مهندسی تخت 350 میلی‌متری نرم ایران پتک مدل PB21353 207,100
65 سوهان مهندسی تخت 300 میلی‌متری نرم ایران پتک مدل PB21303 152,600
66 سوهان مهندسی تخت 350 میلی‌متری متوسط ایران پتک مدل PB21352 207,100
67 سوهان مهندسی تخت 200 میلی‌متری نرم ایران پتک مدل PB21203 91,500
68 دسته سوهان موج گیر بدنه خودرو ایران پتک مدل PE55350 164,600
69 سوهان چوب تخت 10 اینچ ولف 90,000
70 سوهان چوب نیم گرد 8 اینچ ولف 101,500
71 سوهان فلز نیم گرد 8 اینچ ولف 97,500
72 سوهان فلز تخت 10 اینچ ولف 90,000
73 سوهان چوب نیم گرد 10 اینچ ولف 131,500
74 سوهان فلز تخت 8 اینچ ولف 71,500
75 سوهان چوب نیم گرد 12 اینچ ولف 190,000
76 سوهان چوب تخت 12 اینچ ولف 139,850
77 سوهان 3 عددی 10 اینچ وینکس 396,000
78 سوهان مهندسی چهارگوش 250 میلی‌متری زبر ایران پتک مدل PB25251 116,700
79 سوهان مهندسی سه‌گوش متوسط ایران پتک مدل PB30202 100,300
80 سوهان تخت 200 میلی‌متری متوسط ایران پتک مدل PB21202 91,500