لیست کامل و به روز قیمت انواع فیوز و جعبه فیوزآخرین آپدیت 1400/05/06

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 جعبه فیوز 12تایی توکار جهان الکتریک مدل صدف 92,400
2 جعبه فیوز 8تایی توکار جهان الکتریک مدل صدف 70,000
3 جعبه فیوز 2تایی توکار جهان الکتریک 25,300
4 جعبه مینیاتوری 4 فیوزه روکار ویکو 43,000
5 جعبه مینیاتوری 6 فیوزه توکار ویکو 61,200
6 جعبه مینیاتوری 2 فیوزه روکار ویکو 31,500
7 جعبه مینیاتوری 12 فیوزه توکار ویکو 93,900
8 جعبه مینیاتوری 8 فیوزه توکار ویکو 71,800
9 جعبه مینیاتوری 2 فیوزه توکار ویکو 24,400
10 جعبه مینیاتوری 6 فیوزه روکار ویکو 68,900
11 جعبه مینیاتوری 4 فیوزه توکار ویکو 38,200
12 جعبه مینیاتوری 12 فیوزه روکار ویکو 105,400
13 جعبه مینیاتوری 36 فیوزه توکار ویکو 255,200
14 جعبه مینیاتوری 8 فیوزه روکار ویکو 82,400
15 جعبه مینیاتوری 16 فیوزه توکار ویکو 139,000
16 جعبه مینیاتوری 16 فیوزه روکار ویکو 155,300
17 جعبه مینیاتوری 18 فیوزه روکار ویکو 179,300
18 جعبه مینیاتوری 24 فیوزه روکار ویکو 212,000
19 جعبه مینیاتوری 18 فیوزه توکار ویکو 162,000
20 جعبه مینیاتوری 24 فیوزه توکار ویکو 200,400
21 جعبه مینیاتوری 36 فیوزه روکار ویکو 281,100
22 فیوز مینیاتوری تک فاز 25 آمپر هیوندای مدل C25 28,600
23 فیوز مینیاتوری تک فاز 16 آمپر هیوندای مدل C16 28,600
24 فیوز مینیاتوری تک فاز 20 آمپر هیوندای مدل C20 28,600
25 فیوز مینیاتوری دوپل 16 آمپر هیوندای مدل C16 58,700
26 فیوز مینیاتوری دوپل 10 آمپر هیوندای مدل C10 58,700
27 فیوز مینیاتوری تک فاز 10 آمپر هیوندای مدل C10 28,600
28 فیوز مینیاتوری تک فاز 32 آمپر هیوندای مدل C32 28,600
29 فیوز مینیاتوری دوپل 25 آمپر هیوندای مدل C25 58,700
30 فیوز مینیاتوری دوپل 32 آمپر هیوندای مدل C32 58,700
31 جعبه فیوز 8 خانه روکار 63,000
32 جعبه فیوز 12 خانه روکار 73,500
33 جعبه فیوز 8 خانه توکار 52,500
34 جعبه فیوز 12 خانه توکار 63,000
35 فیوز مینیاتوری تک فاز 25 آمپر خیام الکتریک مدل 25 36,300
36 فیوز مینیاتوری تک فاز 32 آمپر کانل سری EP7 مدل C32 37,000
37 فیوز مینیاتوری تک فاز 25 آمپر کانل سری EP7 مدل C25 28,500
38 فیوز مینیاتوری تک فاز 10 آمپر کانل سری EP7 مدل C10 28,500