لیست کامل و به روز قیمت انواع گریس پمپآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 گریس پمپ توسن مدل T936-500I 259,500
2 گریس 10 پوندی کاسپین مدل تابان 420,000
3 گریس 1 پوندی کاسپین مدل تابان 45,200
4 گریس 2 پوندی کاسپین مدل تابان 88,400
5 گریس 35 پوندی کاسپین مدل تابان 1,418,000
6 گریس پمپ مستر 546,000
7 گریس پمپ توسن مدل T9336-500I 259,500
8 گریس پمپ دستی واستر 455,000
9 گریس پمپ دستی مدل NTG-2211 نووا 478,000
10 گریس پمپ مدل RH-4303 رونیکس 323,100
11 گریس 10 پوندی بر پایه کلسیم کاسپین مدل تابان 186,120
12 گریس پمپ اس تی ای مدل STA-13005 165,000
13 گریس پمپ اس تی ای مدل 010 155,000
14 گریس پمپ دستی استیل مدل RH-4300 رونیکس 138,500
15 گریس پمپ دستی مدل 3914 هیوندای 183,100
16 گریس پمپ دستی مدل 3915 هیوندای 171,200
17 واسکازین پمپ سطلی 5 لیتری پارس 381,000
18 واسکازین پمپ سطلی 20 لیتری پارس 290,000
19 واسکازین پمپ سطلی 10 لیتری پارس 312,800
20 گریس پمپ سطلی 20 لیتری پارس 570,000