لیست کامل و به روز قیمت انواع چکشآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 چکش مهندسی 300 گرمی رونیکس مدل RH-4712 109,800
2 چکش مهندسی 800 گرمی رونیکس مدل RH-4714 179,800
3 چکش دو شاخ رونیکس مدل RH-4751 179,800
4 چکش دوشاخ 250 گرمی نووا مدل NTH-2526 86,100
5 چکش دوشاخ 250 گرمی دسته بلند توسن مدل 251TCH 84,000
6 چکش دوشاخ 500 گرمی توسن مدل 500TCH 94,000
7 چکش مهندسی 200 گرمی ستافرم مدل L01-200 173,000
8 چکش دو شاخ رونیکس مدل RH-4726 128,700
9 چکش دو شاخ آروا مدل 4230 99,800
10 چکش دو شاخ آروا مدل 4231 128,500
11 چکش مهندسی 500 گرمی رونیکس مدل RH-4713 139,800
12 چکش مهندسی 200 گرمی رونیکس مدل RH-4711 90,000
13 چکش مهندسی 500 گرمی توسن مدل 500 TCPH 79,500
14 چکش مهندسی 1000 گرمی رونیکس مدل RH-4715 184,000
15 چکش لاستیکی 1000 گرمی سخت دو سر تخت درجه 1 51,500
16 چکش میخ کش 250 گرمی مدل NTH-2525 نووا 136,000
17 چکش میخ کش 500 گرمی مدل NTH-2550 نووا 173,900
18 چکش مهندسی 100 گرمی مدل NTH-2501 نووا 64,200
19 چکش میخ کش 225 گرمی مدل AM 0810 ایران پتک 138,200
20 چکش میخ کش 365 گرمی مدل AM 1310 ایران پتک 176,000
21 چکش سرگرد 455 گرمی مدل AK 1610 ایران پتک 88,700
22 چکش سرگرد 225 گرمی مدل AK 0810 ایران پتک 65,500
23 چکش لاستیکی 900 گرمی ایران پتک مدل AN 6040 376,300
24 چکش لاستیکی نرم 400 گرمی مدل AN 6031 ایران پتک 205,600
25 چکش لاستیکی سخت 400 گرمی مدل AN 9031 ایران پتک 196,400
26 چکش لاستیکی سخت 600 گرمی مدل AN 9010 ایران پتک 261,600
27 چکش لاستیکی سخت 100 گرمی مدل AN 9050 ایران پتک 117,600
28 چکش لاستیکی سخت 400 گرمی مدل AN 9030 ایران پتک 198,000
29 چکش لاستیکی نرم 900 گرمی مدل AN 6041 ایران پتک 373,000
30 چکش لاستیکی سخت 900 گرمی مدل AN 9040 ایران پتک 348,000
31 چکش صافکاری ایران پتک مدل BL 2410 143,500
32 چکش صافکاری ‌‌‌‌‌مدل BL 3010 ایران پتک 190,700
33 چکش صافکاری مدل BL 2010 ایران پتک 118,500
34 چکش صافکاری ایران پتک مدل BL 2210 109,200
35 چکش صافکاری ایران پتک مدل BL 2610 159,000
36 چکش صافکاری ایران پتک مدل BL 2810 165,500
37 چکش پوسته زدا 340 گرمی مدل AC 3410 ایران پتک 88,600
38 چکش مسی 1000 گرمی مدل AE 2210 ایران پتک 500,000
39 چکش مسی 500 گرمی مدل AE 1810 ایران پتک 309,000
40 چکش مهندسی 200 گرم مدل AB 2410 ایران پتک 56,000
41 چکش مهندسی با دسته پلاستیکی 300 گرمی مدل AS 2610 ایران پتک 94,000
42 چکش مهندسی 300 گرم مدل AB 2610 ایران پتک 65,400
43 چکش مهندسی با دسته پلاستیکی 100 گرمی مدل AS 2210 ایران پتک 70,000
44 چکش مهندسی با دسته پلاستیکی 200 گرمی مدل AS 2410 ایران پتک 80,000
45 چکش مهندسی با دسته پلاستیکی 800 گرمی مدل AS 3610 ایران پتک 128,800
46 چکش مهندسی غلاف دار 1000 گرمی مدل AZ 3810 ایران پتک 135,000
47 چکش مهندسی 3000 گرم مدل AB 4810 ایران پتک 223,450
48 چکش مهندسی غلاف دار 500 گرمی مدل AZ 3010 ایران پتک 101,200
49 چکش مهندسی با دسته پلاستیکی 2000 گرمی مدل AS 4610 ایران پتک 231,600
50 چکش مهندسی غلاف دار 3000 گرمی مدل AZ 4810 ایران پتک 282,600
51 چکش مهندسی 5000 گرم مدل AB 5210 ایران پتک 348,600
52 چکش مهندسی غلاف دار 5000 گرمی مدل AZ 5210 ایران پتک 440,000
53 چکش مهندسی 1000 گرمی مدل AB 3810 ایران پتک 106,500
54 چکش مهندسی 1500 گرمی مدل AB 4210 ایران پتک 134,500
55 چکش 500 گرمی مدل NTH-2505 نووا 119,900
56 چکش سرگرد 24 اونس (680 گرمی) مدل AK 2410 ایران پتک 106,500
57 چکش 300 گرمی نووا مدل NTH-2503 92,800
58 چکش پوسته زدای جوش با دسته پلاستیکی 300 گرمی مدل AD 3020 ایران پتک 125,500
59 چکش مهندسی با دسته پلاستیکی 500 گرمی مدل AS 3010 ایران پتک 106,700
60 چکش مهندسی غلاف دار 800 گرمی مدل AZ 3610 ایران پتک 117,000
61 چکش مهندسی با دسته پلاستیکی 1000 گرمی مدل AS 3810 ایران پتک 148,000
62 چکش مهندسی 50 گرمی مدل AB 2010 ایران پتک 49,500
63 چکش مهندسی 500 گرمی مدل AB 3010 ایران پتک 78,000
64 چکش مهندسی 800 گرمی مدل AB 3610 ایران پتک 91,600
65 چکش مهندسی با دسته پلاستیکی 1500 گرمی مدل AS 4210 ایران پتک 189,000
66 چکش سرگرد 32 اونس (900 گرمی) مدل AK 3210 ایران پتک 123,600
67 چکش چوبی با قطر 50 میلی متر مدل AP5010 ایران پتک 119,000
68 چکش چوبی با قطر 60 میلی متر مدل AP6010 ایران پتک 128,000
69 چکش چوبی با قطر 80 میلی متر مدل AP8010 ایران پتک 182,000
70 چکش 200 گرمی مدل NTH-2502 نووا 82,700
71 چکش 1000 گرمی توسن مدل 1000-TCPH 119,500
72 چکش 1500 گرمی توسن مدل 1500-TCPH 139,500
73 چکش 2000 گرمی توسن مدل 2000-TCPH 159,500
74 چکش 300 گرمی توسن مدل 300-TCPH 69,500
75 چکش مهندسی 300 گرمی آروا مدل 4232 80,000
76 چکش مهندسی 500 گرمی آروا مدل 4233 90,000
77 چکش دو شاخ رونیکس مدل RH-4727 75,000
78 چکش مهندسی 2000 گرمی ابزار یعقوب 68,000
79 چکش میخ کش توسن 86,100
80 چکش میخ کش 720 گرمی درجه یک (قرمز) 94,500
81 چکش میخ کش 720 گرمی درجه یک (سبز) 94,500
82 چکش مهندسی 2000 گرمی درجه 1 73,000
83 چکش فیبری سایز 40 درجه یک 51,500
84 چکش میخ کش 720 گرمی درجه یک ( زرد ) 94,500
85 چکش وزن 500 گرمی آروا مدل 4222 48,000
86 چکش وزن 1000 گرمی آروا مدل 4223 68,000
87 چکش آروا مدل G438 58,000
88 چکش مهندسی 300 گرمی سیلور 38,000
89 چکش مهندسی 250 گرمی وینکس 107,800
90 چکش مهندسی 700گرمی وینکس 82,500
91 چکش فیبری سایز 35 درجه یک 49,900
92 چکش میخ کش 350 گرمی درجه یک 37,800
93 چکش مهندسی 1000 گرمی درجه 1 48,900
94 چکش مهندسی 150 گرمی درجه 1 15,300
95 چکش مهندسی 500 گرمی درجه 1 20,500
96 چکش مهندسی 3000 گرمی درجه 1 54,600
97 چکش مهندسی 300 گرمی درجه 1 18,400
98 چکش مهندسی 4500 گرمی درجه 1 93,500
99 چکش مهندسی 1500 گرمی درجه 1 استار پتک 30,000
100 چکش مهندسی 300 گرمی درجه 1 17,400