لیست کامل و به روز قیمت انواع سشوار صنعتیآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 سشوار صنعتی کنزاکس مدل KHG-1200 1,498,000
2 سشوار صنعتی سرامیکی محک مدل HG-600C (با لوازم جانبی) 1,150,000
3 سشوار صنعتی محک مدل HG-650C 1,050,000
4 سشوار صنعتی رونیکس مدل 1103 977,300
5 سشوار صنعتی رونیکس مدل 1104 799,300
6 سشوار صنعتی ان ای سی مدل NEC-4112 1,318,000
7 سشوار صنعتی ان ای سی مدل NEC-4111 848,000
8 سشوار صنعتی آیرون مکس مدل IM-H2013 1,014,800
9 سشوار صنعتی 2000 وات ادون 497,000
10 سشوار صنعتی 2000 وات ادون 430,000
11 سشوار صنعتی ان ای سی مدل NEC-4110 1,598,000
12 سشوار صنعتی پوکا مدل HG2001 1,078,500
13 سشوار صنعتی نک مدل 1800HG 1,070,000
14 سشوار صنعتی نک مدل 2000HG 1,395,000
15 سشوار صنعتی اکتیو AC-2732 1,280,000
16 سشوار صنعتی آنکور مدل H1 916,700
17 سشوار صنعتی آروا مدل 5611 998,000
18 سشوار صنعتی آروا مدل 5610 1,198,000
19 سشوار صنعتی مدل HG600C ای پی ان 1,198,000
20 سشوار صنعتی رونیکس مدل 1102 1,333,300
21 سشوار صنعتی مدل HG600V آاگ 3,380,000
22 سشوار صنعتی مدل KX2001K بلک اند دکر 2,100,000
23 سشوار صنعتی مدل AQB2000 دی سی ای 1,200,000
24 سشوار صنعتی H16-500 متابو 2,250,000
25 سشوار صنعتی HE20-600 متابو 3,890,000
26 سشوار صنعتی HE23-650Control متابو 5,450,000
27 سشوار صنعتی KX1650 بلک اند دکر 1,980,000
28 سشوار صنعتی دیوالت مدل D26411 2,495,000
29 سشوار صنعتی کرون مدل CT19007 1,150,000
30 سشوار صنعتی کرون مدل CT19017 950,000
31 سشوار صنعتی آاگ مدل HG560D 1,380,000
32 سشوار صنعتی رونیکس مدل 1101 1,511,300
33 سشوار صنعتی توسن مدل 9008HG 1,298,000
34 سشوار صنعتی ماکیتا مدل HG5012 2,275,500
35 سشوار صنعتی آیرون مکس مدل IM-H2014 1,350,000
36 سشوار صنعتی ریوبی مدل HG-2000 1,700,000
37 سشوار صنعتی هیرو مدل HE-2320 595,000
38 سشوار صنعتی سیلور مدل GT7031 425,000
39 سشوار صنعتی اس تی ای مدل HG208 700,000
40 سشوار صنعتی مدل P166 اس تی ای 555,000