لیست کامل و به روز قیمت انواع اینورتر و دستگاه جوشآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 اینورتر جوشکاری 160 آمپر انکور مدل 250A 2,255,700
2 اینورتر جوشکاری 200 آمپر انکور مدل 315A 2,873,700
3 اینورتر جوشکاری 200 آمپر دی سی ای MMA-200 6,000,000
4 دستگاه جوشکاری اینورتر سلولزی 220 آمپر آروا مدل 2161 5,880,000
5 دستگاه جوشکاری اینورتر 200 آمپر دیجیتال پلاس آروا مدل 2160 3,898,000
6 دستگاه جوشکاری اینورتر 315 آمپر آروا مدل 2162 6,980,000
7 اینوتر صنعتی 180 آمپر اکتیو مدل AC-48180 3,280,000
8 اینوتر صنعتی 200 آمپر اکتیو مدل AC-48200 3,780,000
9 اینورتر جوشکاری وینکس 250 آمپر 5,090,000
10 اینورتر جوشکاری ای تی پرو مدل MMA-200 3,880,000
11 اینورتر جوشکاری رونیکس مدل RH-4602 3,989,000
12 اینورتر جوشکاری تک فاز 250 آمپر جاب مدل MCT-250 4,300,000
13 اینورتر جوشکاری تک فاز 200 آمپر جاب مدل miniMCT-200s 1,980,000
14 اینورتر جوشکاری تک فاز 350 آمپر جاب مدل MCT-350 6,300,000
15 اینورتر جوشکاری تک فاز 240 آمپر جاب مدل MCT-240 2,890,000
16 اینورتر جوش الکترود 100 آمپر ادون مدل TB-200 (با نمایشگر دیجیتال) 1,718,650
17 اینورتر جوشکاری آروا مدل 2103 3,498,000
18 اینورتور جوشکاری آنکور مدل 315X 2,976,700
19 اینورتر جوشکاری اکتیو مدل AC-42200 3,380,000
20 اینورتر جوشکاری اکتیو مدل AC-42180 2,990,000
21 اینورتر جوشکاری تک فاز 200 آمپر جاب مدل MCT-200 2,730,000
22 اینورتر جوشکاری آروا مدل 2119 6,498,000
23 اینورتر جوشکاری 200 آمپر ان ای سی مدل MMA 200 2,968,000
24 اینورتر جوشکاری آروا مدل 2113 4,398,000
25 اینورتر جوش الکترود 120 آمپر ادون مدل TB-250 1,218,000
26 دستگاه جوش 400 آمپر ادون 1,725,250
27 دستگاه جوش 200 آمپر ادون 1,090,000
28 اینورتر جوشکاری 250 آمپر صبا الکتریک مدل RINV-250-V 7,291,200
29 اینورتر جوشکاری 200 آمپر صبا الکتریک مدل POWER LIGHT-2001 TURBO 3,553,400
30 دستگاه جوش زیرپودری اینورتر 1250 آمپر صباالکتریک مدل POWER-SUB-SERIES 12.53 108,192,000
31 اینورتر جوشکاری 160 آمپر آروا مدل 2116 2,498,000
32 اینورتور جوشکاری نک مدل 220 SW 5,460,000
33 اینورتور جوشکاری نک مدل 160 SW 3,450,000
34 اینورتر جوشکاری 160 آمپر توسن مدل 1416-I 3,198,000
35 اینورتر جوشکاری توسن مدل 1416I 3,198,000
36 اینورتر جوشکاری توسن پلاس مدل 1420IX 5,228,000
37 اینورتر جوشکاری 200 آمپر رونیکس مدل RH-4611 4,998,000
38 اینورتر جوشکاری دنلکس 200 آمپر مدل DX-8120 5,885,000
39 اینورتر جوشکاری هیوندای مدل MMA-200P 6,999,500
40 اینورتر جوشکاری 200 آمپر نووا مدل NTI-2420 5,700,000
41 اینورتر جوشکاری ARC 180 آروا مدل 2114 2,998,000
42 اینورتر جوشکاری 160 آمپر نک 3,450,000
43 اینورتر جوش الکترود 300 آمپر ادون مدل MMA-300S 3,037,450
44 اینورتر جوشکاری 200 آمپر ایران ترانس مدل MINIARC200 3,900,000
45 اینورتر جوش 200 آمپر ایران ترانس مدل TIG200P 17,600,000
46 اینورتر جوش الکترود 500 آمپر مدل IT 500 C ایران ترانس 23,000,000
47 اینورتر جوش میگ مگ و الکترود 250 آمپر MIG 250 SP ایران ترانس 25,000,000
48 اینورتر جوش میگ مگ و الکترود 630 آمپر MIG 630 IT ایران ترانس (آب خنک) 52,300,000
49 اینورتر جوش میگ مگ و الکترود 500 آمپر دیجیتال مدل MIG 500 IT ایران ترانس 35,000,000
50 اینورتر جوش تیگ 400 آمپر پالسی - دیجیتال مدل TIG 400P ایران ترانس 66,000,000
51 اینورتر جوش میگ و الکترود 315 آمپر دیجیتال مدل MIG 401 DPI ایران ترانس 93,500,000
52 اینورتر جوش تیگ 200 آمپر پالسی - دیجیتال مدل TIG 200P AC/DC ایران ترانس 40,000,000
53 اینورتر جوش تیگ 400 آمپر پالسی - دیجیتال مدل TIG 400P AC/DC ایران ترانس 90,000,000
54 اینورتر جوش تیگ 315 آمپر پالسی - دیجیتال مدل TIG 315P AC/DC ایران ترانس 53,000,000
55 اینورتر برش پلاسما 120 آمپر سلولزی مدل Cut 120 ایران ترانس 41,800,000
56 اینورتر برش پلاسما 50 آمپر سلولزی مدل Cut 50 ایران ترانس 16,500,000
57 اینورتر برش پلاسما 160 آمپر سلولزی مدل Cut 160 ایران ترانس 82,500,000
58 اینورتر برش پلاسما 70 آمپر سلولزی مدل Cut 70 ایران ترانس 25,300,000
59 اینورتر جوشکاری 200 آمپر سلولزی صبا الکتریک مدل R-Inv250 Cell 7,848,000
60 اینورتر جوشکاری 250 آمپر IGBT250 مدل 2115 آروا 5,998,000
61 اینورتر جوشکاری 200 آمپر آروا مدل 2111 4,349,000
62 اینورتر جوشکاری 220 آمپر IGBT220 مدل 2102 آروا 5,298,000
63 اینورتر پاورمکس رونیکس مدل RH-4604 3,100,000
64 اینورتر جوشکاری آیرون مکس 220 آمپر مدل MMA-301 (ضد آب) 5,915,000
65 اینورتر جوشکاری آیرون مکس 200 آمپر مدل ARC-200 5,915,000
66 اینورتر جوشکاری 200 آمپر فرید مدل F14 900,000
67 اینورتر جوشکاری آینهل مدل NSG270F 1,428,700
68 اینورتر جوشکاری 200 آمپر هوفر مدل MMA200 2,026,500
69 اینورتر جوشکاری پاتون مدل MMA-200E DC 5,800,000
70 اینورتر جوشکاری پاتون مدل ECO-250 DC MMA 7,800,000
71 اینورتر جوشکاری پاتون مدل MINI-150 DC MMA 4,800,000
72 اینورتر جوشکاری توسن پلاس مدل 1420i 5,228,000
73 دستگاه جوش 250 آمپر ادون 1,730,000
74 دستگاه جوش 200 آمپر تک ولوم ادون 1,350,000
75 دستگاه جوشکاری 300 آمپر ادون 2,099,000
76 اینورتر 200 آمپر هیرو مدل HE-200T 2,740,000
77 دستگاه جوشکاری 200 آمپر ادون مدل 200s 1,043,900
78 اینورتر جوشکاری 250 آمپر ان ای سی مدل MMA 250 3,180,000
79 دستگاه برش پلاسما 160 آمپر سه فاز اینورتر صبا الکتریک مدل PL-INV-160 54,000,000
80 اینورتر جوشکاری 200 آمپر ان ای سی مدل ARC 200 2,698,000
81 اینورتر جوشکاری 160 آمپر آروا مدل 2117 2,100,000
82 اینورتر جوشکاری 200 آمپر وینکس مدل EHDA 66173211 2,574,000
83 اینورتور جوشکاری هیتا مدل WI-200A 1,899,000
84 اینورتور جوشکاری هیتا مدل WI-250A 2,949,000
85 مینی اینورتر جوشکاری 180 آمپر رونیکس مدل RH-4618 2,281,400
86 اینورتر جوشکاری آنکور مدل 250X 2,090,000
87 اینورتر جوشکاری محک مدل ARC 200S 2,261,500
88 اینورتور جوشکاری آنکور مدل 250D 1,977,100
89 اینورتور جوشکاری آنکور مدل 200D 1,977,100
90 اینورتور جوشکاری آنکور مدل 315D 2,054,000
91 اینورتر 200 آمپر مدل IN STICK الکتروجوش 2,850,000
92 اینورتر جوشکاری 200 آمپر رونیکس مدل RH-4610 3,410,500
93 دستگاه جوش اینورتر ای پی ان مدل inw200c 2,549,000
94 اینورتر جوش 200 آمپر زاماکس مدل Arc-200LS 1,732,500
95 ترانس جوش سلکتوری الکتروجوش مدل Trans 250 2,740,000
96 ترانس جوش فلکه ای مدل Trans 275 تک فاز - سه فاز الکتروجوش 1,998,000
97 ترانس جوش فلکه ای مدل Trans 225 تک فاز - سه فاز الکتروجوش 1,098,000
98 ترانس جوش فلکه ای مدل Trans 550 تک فاز - سه فاز الکتروجوش 2,390,000
99 اینورتر زیرپودری مدل MZ-1250 الکتروجوش (سه فاز) 64,900,000
100 اینورتر جوش پاور استیک آرگون و جوش مدل 275HI الکتروجوش 3,692,000