لیست کامل و به روز قیمت انواع جک و خرکآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 جک روغنی (هیدرولیکی) 32 تن آروا مدل 4376 1,998,800
2 جک روغنی (هیدرولیکی) 20 تن آروا مدل 4375 1,248,800
3 جک صافکاری 4 تن آروا مدل 4380 3,579,800
4 جک روغنی (هیدرولیکی) 10 تن آروا مدل 4373 798,800
5 جک خرک 3 تن آروا مدل 4361 329,800
6 جک خرک 2 تن آروا مدل 4360 267,800
7 جک روغنی 5 تن آروا مدل 4372 598,800
8 جک روغنی 3 تن آروا مدل 4371 458,800
9 جک روغنی 2 تن آروا مدل 4370 398,800
10 جک صافکاری 10 تن آروا مدل 4381 4,998,000
11 جک سوسماری هیدرولیک 3 تن آروا مدل 4348 3,798,800
12 جک سوسماری هیدرولیک 3 تن آروا مدل 4347 3,698,800
13 جک سوسماری هیدرولیک 2 تن آروا مدل 4345 989,000
14 جک صافکاری 4 تن کات تولز مدل AC3740 2,790,000
15 جک موتور کات تولز 2 تن (موتور در آر) 5,950,000
16 جک روغنی 20 تن کنزاکس مدل KBJ-220 1,258,000
17 جک روغنی 5 تن کنزاکس مدل KBJ-205 598,000
18 جک سوسماری کیف دار 2 تن کنزاکس مدل KFJ-202 1,358,000
19 جک روغنی 15 تن کنزاکس مدل KBJ-215 928,000
20 جک روغنی 10 تن کنزاکس مدل KBJ-210 798,000
21 جک روغنی 2 تن کنزاکس مدل KBJ-202 398,000
22 جک روغنی 3 تن کنزاکس مدل KBJ-203 458,000
23 جک صافکاری 4 تن اکتیو مدل AC-3704 4,100,000
24 جک صافکاری 10 تن اکتیو مدل AC-3710 5,950,000
25 جک سوسماری 3 تن اکتیو مدل AC-3103PX 4,290,000
26 جک سوسماری کورسی 2.5 تن اکتیو مدل AC-3125BP 1,990,000
27 جک سوسماری 2 تن آیرون مکس مدل کیفی 1,237,200
28 جک سوسماری هیدرولیکی 2 تن شیلدر مدل SH-2 1,044,800
29 جک روغنی 3 تن شیلدر مدل SH-3310 472,500
30 جک روغنی 5 تن شیلدر مدل SH-5510 707,300
31 جک سوسماری دو تن مدل RH-4911c رونیکس 1,244,300
32 جک سوسماری 3 تن جک ایران 3,393,800
33 جک پالت نک مدل AC 25 14,800,000
34 جک سوسماری 2 تن اکتیو مدل AC-3102B 1,340,000
35 جک هیدرولیکی 15 تن اکتیو مدل AC-3015 930,000
36 جک هیدرولیکی 2 تن اکتیو مدل AC-3002 405,000
37 جک هیدرولیکی 3 تن اکتیو مدل AC-3003 455,000
38 جک هیدرولیکی 5 تن اکتیو مدل AC-3005 590,000
39 جک هیدرولیکی 20 تن اکتیو مدل AC-3020 1,270,000
40 جک سوسماری 3 تن اکتیو مدل AC-3103 3,950,000
41 جک هیدرولیکی 10 تن اکتیو مدل AC-3010 805,000
42 خرک 3 تن اکتیو مدل AC-3003JS 635,000
43 خرک 2 تن جک ایران 489,000
44 جک روغنی 20 تن مدل A-240 جک ایران 1,540,500
45 جک روغنی 15 تن مدل A-240 جک ایران 1,362,700
46 جک روغنی 25 تن مدل A-250 جک ایران 1,704,800
47 جک روغنی 3.5 تن مدل A-177 جک ایران 380,400
48 جک روغنی 10 تن بلند جک ایران مدل A-230 1,015,000
49 جک روغنی کوتاه 10 تن مدل کروز جک ایران 1,008,000
50 جک روغنی 2 تن مدل A-165 جک ایران 366,000
51 جک روغنی 5 تن مدل A-190 جک ایران 509,000
52 جک سوسماری هیدرولیک 2.5 تن نووا مدل NTF-2201 2,025,000
53 خرک 3 تن مدل NTS- 2083 نووا 765,000
54 جک سوسماری 3 تن مدل NTF-2203 نووا 3,860,000
55 جک صافکاری 4 تن مدل NTS-2084 نووا 4,000,000
56 جک صافکاری 10تن مدل NTS-2805 نووا 5,600,000
57 جک سوسماری 2 تن نووا مدل NTF-2202 1,398,000
58 جک روغنی 5 تن (کیف دار) مدل NTB-2075 نووا 710,000
59 جک روغنی 5 تن مدل NTB-2105 نووا 620,000
60 جک روغنی 10 تن مدل NTB-2110 نووا 830,000
61 جک روغنی 20 تن مدل NTB-2120 نووا 1,315,000
62 جک روغنی 15 تن مدل NTB-2115 نووا 970,000
63 خرک 2 تن مدل NTS 2082 نووا 599,000
64 جک سوسماری کورسی 2 تن دسته گردان آروا 1,998,800
65 جک روغنی 3 تن مدل NTB-2103 نووا 490,000
66 جک روغنی 3 تن کیف دار مدل NTB-2073 نووا 510,000
67 جک روغنی دو تن مدل RH-4901 رونیکس 399,500
68 جک روغنی سه تن مدل RH-4902 رونیکس 444,000
69 جک روغنی پنج تن مدل RH-4903 رونیکس 614,000
70 جک روغنی ده تن مدل RH-4904 رونیکس 755,500
71 جک روغنی 32 تن مدل RH-4907 رونیکس 2,888,000
72 جک روغنی 20 تن مدل RH-4906 رونیکس 1,388,000
73 جک سوسماری گاراژِی سه تن مدل RH-4912 رونیکس 3,825,300
74 جک روغنی 15 تن مدل RH-4905 رونیکس 968,400
75 جک سوسماری مدل BT-TJ 2250 آینهل 3,050,000
76 جک پالت کات تولز 3 تن 8,000,000
77 جک ناخنی ایران پتک مدل SJ1030 19,660,700
78 جک ناخنی ایران پتک مدل SJ1020 14,636,100
79 جک ناخنی ایران پتک مدل SJ1010 10,246,600
80 جک روغنی 3 تن آیرون مکس مدل T90304s 490,000