لیست کامل و به روز قیمت انواع نردبانآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 نردبان تلسکوپی دو طرفه توسن مدل TLDR-3.2m 2,998,000
2 نردبان آلومینیومی 4 پله سیلور 495,000
3 نردبان آلومینیومی 6 پله سیلور 690,000
4 نردبان آلومینیومی 5 پله سیلور 548,000
5 نردبان آلومینیومی 3 پله سیلور 364,000
6 نردبان 5 پله آلوم راد مدل زرین 131,300
7 نردبان 28 پله آلومنیومی چند منظوره مدل هارمونی پارس پله 1,240,000
8 نردبان 20 پله آلومنیومی چند منظوره مدل هارمونی پارس پله 768,800
9 نردبان 16 پله آلومنیومی چند منظوره مدل هارمونی پارس پله 664,900
10 نردبان 12 پله آلومنیومی چند منظوره مدل هارمونی پارس پله 546,300
11 نردبان 10 پله آلومنیومی مدل هارمونی پارس پله 386,000
12 نردبان 12 پله آلومنیومی مدل هارمونی پارس پله 435,000
13 نردبان 8 پله آلومنیومی مدل هارمونی پارس پله 338,400
14 نردبان 16 پله آلومنیومی مدل هارمونی پارس پله 546,300
15 نردبان 14 پله آلومنیومی مدل هارمونی پارس پله 503,800
16 نردبان 18 پله آلومنیومی مدل هارمونی پارس پله 618,000
17 نردبان 6 پله آلومنیومی مدل هارمونی پارس پله 271,000
18 نردبان 4 پله آلومنیومی اطلس پارس پله 221,300
19 نردبان 7 پله آلومنیومی اطلس پارس پله 338,400
20 نردبان 3 پله آلومنیومی اطلس پارس پله 174,300