لیست کامل و به روز قیمت انواع لامپآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 لامپ 7 وات شمعی-اشکی پارسه شید مدل SLP7-C37W پایهE14 24,000
2 لامپ 7 وات پارسه شیلد مدل اشکی مهتابی 26,500
3 لامپ ال ای دی 7 وات بروکس مدل C37L پایه E14 30,800
4 لامپ ال ای دی 9 وات حبابی پارسه شید مدل PL9 پایه E27 35,000
5 لامپ ال ای دی 6 وات اشکی پارسه شید مدل PL6 پایه E14 16,000
6 لامپ حبابی فوق کم مصرف رنگی 1 وات 14,000
7 لامپ کم مصرف 11 وات مدل لوتوس دلتا پایه E14 34,600
8 لامپ ال ای دی 15 وات مدل کلاسیک دلتا پایه E27 39,900
9 لامپ کم مصرف 11 وات مدل لوتوس دلتا پایه E27 31,500
10 لامپ ال ای دی 7 وات مدل شمعی دلتا پایه E14 29,000
11 لامپ ال ای دی 7 وات مدل اشکی دلتا پایه E14 25,000
12 لامپ ال ای دی 10 وات مدل کلاسیک دلتا پایه E27 21,600
13 لامپ ال ای دی 7 وات کلاسیک دلتا پایه E27 (مهتابی) 19,500
14 لامپ ال ای دی 7 وات بروکس مدل C37 پایه E14 (شمعی) 31,000
15 لامپ ال ای دی 7 وات بروکس مدل A60 پایه E27 22,900
16 لامپ ال ای دی 12 وات بروکس مدل A60 پایه E27 36,500
17 لامپ ال ای دی 10 وات بروکس مدل A60 پایه E27 24,500
18 لامپ ال ای دی 25 وات بروکس مدل A95 پایه E27 99,500
19 لامپ ال ای دی 6 وات آفتابی کملیون مدل STB1-ADV 23,000
20 لامپ استوانه ای 30 وات افق 69,900
21 لامپ استوانه ای 50 وات افق 113,300
22 لامپ فیلامنتی اشکی شفاف 4 وات افق 18,600
23 لامپ کم مصرف فول پیچ 105 وات افق 53,900
24 لامپ اشکی شفاف6 وات افق 18,600
25 لامپ فیلامنتی حباب دار شفاف 4 وات افق 18,600
26 لامپ کم مصرف فول پیچ 18 وات افق 13,000
27 لامپ اشکی مات 6 وات افق 18,600
28 لامپ حباب دار مات 6 وات افق 18,600
29 لامپ کم مصرف فول پیچ 15 وات افق 12,000
30 لامپ حباب دار 20 وات افق 36,900
31 لامپ حباب دار 15 وات افق 25,200
32 لامپ حباب دار 12 وات افق 20,800
33 لامپ کم مصرف فول پیچ 11 وات افق 9,800
34 لامپ کم مصرف فول پیچ 85 وات افق 46,200
35 لامپ حباب دار 9 وات افق 17,500
36 لامپ کم مصرف فول پیچ 65 وات افق 27,400
37 لامپ کم مصرف نیم پیچ 40 وات افق 24,100
38 لامپ ال ای دی هالوژن افق 25,300
39 لامپ کم مصرف نیم پیچ 36 وات افق 19,700
40 لامپ کم مصرف فول پیچ 32 وات افق 17,400
41 لامپ کم مصرف نیم پیچ 23 وات افق 14,100
42 لامپ پار 6 وات افق 19,700
43 لامپ ال ای دی سقفی توکار 5 وات افق 52,800
44 لامپ ال ای دی سقفی توکار 7 وات افق 64,900
45 لامپ ال ای دی سقفی توکار 22 وات افق 124,300
46 لامپ ال ای دی سقفی توکار 14 وات افق 107,800
47 لامپ ال ای دی 7 وات اشکی مهتابی هالی استار 20,000
48 لامپ ال ای دی فیلامنت 36 وات مهتابی دلتا پایه 2G11 25,900
49 لامپ 100 وات نور 6,100
50 لامپ ال ای دی صفحه‌ای 60 ولت مهتابی شمس مدل سارینا 210,000
51 لامپ کم مصرف 100 وات مدل کملیون پایه GU10 مهتابی 345,000
52 لامپ کم مصرف 105 وات مدل گل نارون پایه E27-مهتابی 110,200
53 لامپ ال ای دی 15 وات حبابی پارسه شید مدل PL15-A60 پایه E27 33,000
54 لامپ ال ای دی7 وات حبابی پارسه شید مدل PL7-A60 پایه E27 17,000
55 لامپ ال ای دی 6 وات حبابی پارسه شید مدل PL6-P45 پایه E27 22,100
56 لامپ اس ام دی 7 وات هالوژن پارسه شید مدل PL-F7-DLP4 30,000
57 لامپ ال ای دی 12 وات حبابی پارسه شید مدل A60 پایه E27 24,000
58 لامپ ال ای دی 20 وات حبابی پارسه شید مدل PL20 پایه E27 35,000
59 لامپ ال ای دی 6 وات حبابی پارسه شید مدل PL6-P45 پایه E14 22,000
60 لامپ حبابی فوق کم مصرف رنگی 1 وات آروشا-آبی 12,000
61 لامپ حبابی فوق کم مصرف رنگی 1 وات آروشا-نارنجی 12,000
62 لامپ ال ای دی 6 وات جهت دار افراتاب با پایه E14 مدل AF-PAR-6W 14,800
63 لامپ ال ای دی 12 وات افراتاب با پایه E27 مدل AF-G65-12W 17,700
64 لامپ فیلامنتی حبابی 4 وات افراتاب با پایه E27 مدل AF-A60F-4W 13,700
65 لامپ کم مصرف 20 وات افراتاب مدل 20HSP/E27 10,300
66 لامپ کم مصرف 18 وات افراتاب مدل 18FSP/E27 10,100
67 لامپ ال ای دی 60 وات افراتاب با پایه E27 مدل AF-V2-60W 148,900
68 لامپ ال ای دی 50 وات افراتاب با پایه E27 مدل AF-T1S-50W 104,900
69 لامپ ال ای دی 5 وات افراتاب مدل AFRA-CS-0501/GU10 16,800
70 لامپ کم مصرف 55 وات افراتاب با پایه E27 مدل 55HSP 23,800
71 لامپ ال ای دی 6 وات جهت دار افراتاب با پایه E27 مدل AF-PAR-6W 15,900
72 لامپ ال ای دی 8 وات جهت دار افراتاب با پایه E27 مدل AF-PAR-8W 17,800
73 لامپ کم مصرف 30 وات افراتاب مدل 30HSP/E27 12,800
74 لامپ رشته ای 60 وات پارس خزر 6,300
75 لامپ ال ای دی 40 وات افراتاب با پایه E27 مدل AF-T1S-40W 84,900
76 لامپ ال ای دی 30 وات افراتاب با پایه E27 مدل AF-T1S-30W 62,800
77 لامپ ال ای دی تیوبی 18 وات افراتاب با پایه G13 مدل AF-T8-18W 38,900
78 لامپ ال ای دی 18 وات افراتاب با پایه E27 مدل AF-A80-18W 2,690
79 لامپ ال ای دی شمعی 7 وات افراتاب با پایه E14 مدل AF-C37-7W 14,800
80 لامپ ال ای دی 9 وات افراتاب با پایه E27 مدل AF-B-0901-9W 14,900
81 لامپ چتری 30 وات افراتاب با پایه E27 مدل AF-MU-30W 58,900
82 لامپ کم مصرف 45 وات افراتاب مدل 45HSP/E27 16,800
83 لامپ کم مصرف 12 وات افراتاب مدل 12FSP/E14 8,600
84 لامپ کم مصرف 35 وات افراتاب مدل 35HSP/E27 14,800
85 لامپ کم مصرف 9 وات زمان نور پایه E14 11,000
86 لامپ کم مصرف 11 وات زمان نور مدل Super Candle پایه E27 17,000
87 لامپ کم مصرف 18 وات زمان نور مدل Super Global پایه E27 19,000
88 لامپ ال ای دی 12 وات پارس شعاع توس پایه E27 19,000
89 لامپ ال ای دی 20 وات پارس شعاع توس پایه E27 31,000
90 لامپ ال ای دی 15 وات پارس شعاع توس پایه E27 23,000
91 لامپ حبابی فیلامنتی 7 وات مات شعاع پایه E27 40,700
92 لامپ حبابی فیلامنتی 4 وات مات شعاع پایه E14 32,300
93 لامپ اشکی فیلامنتی 4 وات مات شعاع پایه E14 32,300
94 سرپیچ آویز لامپ E27 مهسا الکتریک 3,500
95 لامپ هالوژن ال ای دی 7 وات شعاع مدل SH-GU10SO-7W 43,100
96 لامپ هالوژن ال ای دی 7 وات شعاع مدل SH-GU10-7W-Dimmable 59,800
97 لامپ فیلامنتی 12 وات شعاع مدل A67 پایه E27 57,500
98 کمان لامپ مدادی سایز 500 درجه یک 3,700
99 لامپ ال ای دی 15 وات کملیون مدل STQ1 48,800
100 لامپ ال ای دی 30 وات کملیون مدل LPQ1 پایه E27 79,100
101 لامپ ال ای دی 20 وات کملیون مدل LPQ1 پایه E27 49,200
102 لامپ ال ای دی 7 وات کملیون مدل c65 34,500
103 لامپ ال ای دی 40 وات کملیون مدل LPQ1 پایه E27 110,300
104 لامپ ال ای دی 50 وات کملیون مدل LPQ1 پایه E27 136,500
105 لامپ ال ای دی 6 وات کملیون مدل STD1 پایه E14 18,800
106 لامپ ال ای دی 4 وات کملیون مدل SGB1 پایه E14 19,900
107 لامپ ال ای دی 6 وات کملیون مدل STB1 پایه E14 17,400
108 لامپ ال ای دی 6 وات کملیون مدل STF1 پایه E14 16,000
109 لامپ ال ای دی 6 وات کملیون مدل STA1 پایه E14 16,000
110 لامپ ال ای دی کریستال 5 وات کریستالایت 38,000
111 لامپ ال ای دی 12 وات مدل کلاسیک دلتا پایه E27 24,200
112 لامپ ال ای دی 30 وات مدل رویال دلتا پایه E27 110,300
113 لامپ ال ای دی 9 وات مدل کلاسیک دلتا پایه E27 21,600
114 لامپ ال ای دی 20 وات مدل کلاسیک دلتا پایه E27 63,000
115 لامپ ال ای دی 50 وات مدل اطلس دلتا پایه E27 183,800
116 لامپ ال ای دی 50 وات مدل رویال دلتا پایه E27 178,500
117 لامپ ال ای دی 20 وات مدل اطلس دلتا پایه E27 63,000
118 لامپ ال ای دی 30 وات مدل اطلس دلتا پایه E27 115,500
119 لامپ ال ای دی 90 وات مدل اطلس دلتا پایه E40 336,000
120 لامپ ال ای دی 17 وات مدل اطلس دلتا پایه E27 44,600