لیست کامل و به روز قیمت انواع پنل ال ای دیآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 دکوراتیو روکار استوانه ای 6و ات زد اف آر 106,000
2 پنل SMD توکار مربعی فلزی 6 وات زد اف آر 36,900
3 پنل استخری فواره ای ال ای دی 12 وات زد اف آر 29,900
4 دکوراتیو COB روکار مربع 4 لامپ 32 وات زد اف آر 289,000
5 دکوراتیو COB روکار گرد 4 لامپ 32 وات زد اف آر 289,000
6 دکوراتیو COB روکار گرد استیل 5 وات زد اف آر 59,000
7 پنل اس ام دی توکار بک لایت 42 وات زد اف آر 189,000
8 لامپ اس ام دی استوانه ای 28 وات زد اف آر 89,000
9 دکوراتیو COB روکار گرد استیل 10 وات زد اف آر 109,000
10 دکوراتیو COB روکار گرد استیل 7 وات زد اف آر 89,000
11 دکوراتیو توکار طرح خورشید 1وات زد اف آر 53,000
12 لامپ اس ام دی استوانه ای 50 وات زد اف آر 149,000
13 لامپ اس ام دی استوانه ای 40 وات زد اف آر 109,000
14 دکوراتیو روکار پایه دار 1وات زد اف آر 103,000
15 لامپ اس ام دی استوانه ای 20 وات زد اف آر 59,000
16 دکوراتیو دفنی توکار 1وات زد اف آر 59,000
17 دکوراتیو مکعب شیاردار 1وات زد اف آر 53,000
18 لامپ اس ام دی حبابی 15 وات زد اف آر 29,000
19 لامپ اس ام دی حبابی 12 وات زد اف آر 19,900
20 لامپ اس ام دی اشکی 7 وات زد اف آر 18,900
21 لامپ اس ام دی حبابی 9 وات زد اف آر 19,900
22 دکوراتیو روکار طرح تونل 2 وات زد اف آر 99,900
23 پنل اس ام دی توکار بک لایت 36 وات زد اف آر 149,000
24 پنل اس ام دی توکار بک لایت25 وات زد اف آر 109,000
25 پنل اس ام دی توکار بک لایت 16 وات زد اف آر 69,000
26 لامپ ال ای دی هالوژنی 7وات زد اف آر 19,900
27 پنل اس ام دی توکار بک لایت 10وات زد اف آر 49,000
28 لامپ اس ام دی حبابی 20 وات زد اف آر 53,900
29 پنل اس ام دی روکار دایره ای 48 وات زد اف آر 499,000
30 پنل اس ام دی روکار مربعی 48 وات زد اف آر 499,000
31 پنل SMD 60*60 توکار مربع 48 وات زد اف آر 299,000
32 پنل اس ام دی روکار دایره ای 9 وات زد اف آر 52,900
33 پنل اس ام دی روکار مربعی 18 وات زد اف آر 92,900
34 پنل اس ام دی روکار دایره ای 18 وات زد اف آر 92,900
35 پنل اس ام دی روکارمربعی 12 وات زد اف آر 73,000
36 پنل SMD 60*60 توکار مربع 68 وات زد اف آر 349,000
37 پنل اس ام دی روکار دایره ای 12 وات زد اف آر 73,000
38 پنل اس ام دی روکار مربعی 9 وات زد اف آر 52,900
39 پنل اس ام دی روکار مربعی 6 وات زد اف آر 45,900
40 پنل اس ام دی روکار دایره ای 6 وات زد اف آر 45,900
41 پنل ال ای دی هالوژنی کریستالی استوانه برجسته 3وات زد اف آر 32,900
42 پنل ال ای دی هالوژنی کریستالی مکعب برجسته 3وات زد اف آر 29,000
43 لامپ اشکی فیلامنتی شفاف 4 وات زد اف آر 19,900
44 لامپ اشکی COB شمعی 3 وات زد اف آر 29,000
45 لامپ حبابی فیلامنتی 8 وات زد اف آر 28,900
46 لامپ اشکی فیلامنتی مات 4 وات زد اف آر 19,900
47 لامپ اشکی COB حبابی 3 وات زد اف آر 29,900
48 پنل SMD توکار دایره ای دورنگ 2+12 وات زد اف آر 46,000
49 پنل SMD توکار دایره ای دورنگ 2+18 وات زد اف آر 145,000
50 پنل SMD توکار دایره ای دورنگ 1+6 وات زد اف آر 89,000
51 پنل SMD توکار دایره ای دورنگ 1+3 وات زد اف آر 56,900
52 پنل SMD توکار مربعی دور شیشه 25 وات زد اف آر 149,000
53 پنل SMD توکار دایره ای دور شیشه 25 وات زد اف آر 149,000
54 پنل SMD توکار دایره ای دور شیشه 18 وات زد اف آر 89,000
55 پنل SMD توکار دایره ای دور شیشه 7 وات زد اف آر 35,900
56 پنل SMD توکار مربعی فلزی 25 وات زد اف آر 149,000
57 پنل SMD توکار مربعی دور شیشه 18 وات زد اف آر 89,000
58 پنل SMD توکار دایره ای دور شیشه 12 وات زد اف آر 69,000
59 پنل SMD توکار مربعی دور شیشه 8 وات زد اف آر 39,000
60 پنل SMD توکار دایره ای دور شیشه 8 وات زد اف آر 39,000
61 پنل SMD توکار مربعی دور شیشه 7 وات زد اف آر 35,900
62 پنل SMD توکار دایره ای فلزی 18 وات زد اف آر 67,900
63 پنل SMD توکار دایره ای فلزی 25 وات زد اف آر 149,000
64 پنل SMD توکار مربعی دور شیشه 12 وات زد اف آر 69,000
65 پنل SMD توکار مربعی فلزی 18 وات زد اف آر 67,900
66 پنل SMD توکار مربعی فلزی 12 وات زد اف آر 68,900
67 پنل SMD توکار دایره ای فلزی 12 وات زد اف آر 68,900
68 پنل SMD توکار مربعی فلزی 9 وات زد اف آر 47,900
69 پنل SMD توکار دایره ای فلزی 9 وات زد اف آر 47,900
70 پنل SMD توکار دایره ای فلزی 6 وات زد اف آر 36,900
71 پنل COB توکار مربعی 36 وات زد اف آر (چیپ cree) 439,000
72 پنل COB توکار دایره ای 36 وات زد اف آر (چیپ cree) 439,000
73 پنل SMD توکار مربعی فلزی 3 وات زد اف آر 22,000
74 پنل SMD توکار دایره ای فلزی 3 وات زد اف آر 22,000
75 پنل COB توکار مربعی 22 وات زد اف آر (چیپ cree) 269,000
76 پنل COB توکار دایره ای 22 وات زد اف آر (چیپ cree) 269,000
77 پنل SMD توکار دایره ای فلزی 8 وات زد اف آر 36,900
78 پنل COB توکار مربعی 15 وات زد اف آر (چیپ cree) 199,000
79 پنل COB توکار مربعی 50 وات زد اف آر (چیپ cree) 459,000
80 پنل COB توکار دایره ای 50 وات زد اف آر (چیپ cree) 459,000
81 پنل COB توکار دایره ای 15 وات زد اف آر (چیپ cree) 199,000
82 پنل COB توکار دایره ای فکی 5 وات زد اف آر 39,900
83 سنسور روکار دیواری 160 درجه زد اف آر 39,000
84 پنل ال ای دی توکار هالوژنی 12وات زد اف آر 59,000
85 پنل COB توکار هالوژنی مربعی7 وات زد اف آر 35,900
86 پنل COB توکار هالوژنی دایره ای 7 وات زد اف آر 35,900
87 پنل COB توکار هالوژنی دایره ای 10 وات زد اف آر 87,900
88 پنل COB توکار هالوژنی دایره ای 15 وات زد اف آر 109,000
89 پنل COB توکار هالوژنی دایره ای 30 وات زد اف آر 179,000
90 پنل COB توکار هالوژنی دایره ای 12 وات زد اف آر 68,000
91 پنل COB توکار هالوژنی دایره ای 5 وات زد اف آر 35,900
92 پنل COB دایره ای توکار 20 وات زد اف آر (مهتابی) 179,000
93 پنل COB دایره ای توکار 15وات زد اف آر (مهتابی) 129,000
94 پنل COB دایره ای توکار 10وات زد اف آر (مهتابی) 88,000
95 پنل COB دایره ای توکار 30 وات زد اف آر (مهتابی) 260,000
96 پنل COB مربعی توکار 15وات زد اف آر (مهتابی) 129,000
97 پنل COB فکی توکار 40 وات زد اف آر (مهتابی) 329,000
98 پنل COB مربعی توکار 60 وات زد اف آر (مهتابی) 360,000
99 پنل COB دایره ای توکار 60 وات زد اف آر (مهتابی) 360,000
100 پنل COB مربعی توکار 50 وات زد اف آر (مهتابی) 345,000