لیست کامل و به روز قیمت انواع پولیفت و ترولیآخرین آپدیت 1400/05/06

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 پولیفت 3 تن نووا 3,998,000
2 جرثقیل 5 تن نووا 5,398,000
3 پولیفت 1.5 تن نووا 2,754,000
4 جرثقیل 1 تن نووا 1,998,000
5 جرثقیل 1.5 تن نووا 2,498,000
6 جرثقیل 2 تن نووا 2,798,000
7 جرثقیل 0.5 تن نووا 1,728,000
8 پولیفت 1.5 تن مدل RH-4110 رونیکس 2,668,300
9 پولیفت 3 تن مدل RH-4111 رونیکس 3,998,000
10 جرثقیل 2 تن RH-4104 رونیکس 2,668,300
11 جرثقیل 1 تن RH-4102 رونیکس 1,867,300
12 جرثقیل 1.5 تن RH-4103 رونیکس 2,598,000
13 جرثقیل 3 تن RH-4105 رونیکس 3,598,000
14 جرثقیل 5 تن RH-4106 رونیکس 5,798,000
15 جرثقیل 0.5 تن RH-4101 رونیکس 1,689,300
16 جرثقیل 1.5 تن ارتفاع 3 متر ویتال 699,000
17 جرثقیل 2 تن ارتفاع 3 متر ویتال 572,800
18 جرثقیل 1 تن ارتفاع 3 متر ویتال 472,800
19 جرثقیل ریلی 1 تن 2.5 متری طرح ویتال ژاپن 372,800
20 پولیفت زنجیری 1.6 تن ویتال مدل VR2-15 819,600