لیست کامل و به روز قیمت انواع تراز لیزریآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 تراز لیزری نووا مدل NTL-2640 1,798,000
2 تراز لیزری نووا مدل NTL-2630 1,298,000
3 تراز لیزری 30 متر سندوی مدل SW-333G 6,000,000
4 تراز لیزری دوخط آنکور مدل LG2 1,287,500
5 تراز لیزری سه خط آنکور مدل LG3 1,442,000
6 تراز لیزری دی سی ای مدل AFF06-21 2,500,000
7 تراز لیزری کنزاکس مدل KLL-2720 4,380,000
8 تراز لیزری کنزاکس مدل KLL-1720 3,780,000
9 تراز لیزری 360 درجه سه بعدی رونیکس مدل RH-9537 4,181,300
10 تراز لیزری اکتیو مدل AC67542 1,850,000
11 تراز لیزری خطی دیوالت مدل DW088K-B5 2,950,000
12 تراز لیزری کنزاکس مدل KLL-3180 1,740,000
13 تراز لیزری اکتیو مدل AC6702E1 1,450,000
14 تراز لیزری خطی/ نقطه ای بوش مدل GCL2-15 3,900,000
15 تراز لیزری کنزاکس مدل KLL-2180 2,340,000
16 تراز لیزری نووا مدل NTL-2664 4,698,000
17 تراز لیزری کنزاکس مدل COMBO3360 (سبز) 3,880,000
18 تراز لیزری کنزاکس مدل KLL-1180 1,680,000
19 ترازلیزری دو خطی نووا مدل NTL-2660 2,460,000
20 تراز لیزری 2 خط به همراه سه پایه نووا مدل NTL 2662 2,699,000
21 تراز لیزری 2 خط 360 درجه نووا مدل CL-360 3,098,000
22 تراز لیزری 360 درجه سه بعدی 3D-360 نووا 4,698,000
23 تراز لیزری 360 درجه کنزاکس مدل KLL-2360 3,480,000
24 تراز لیزری دوخط 360 درجه رونیکس مدل RH-9502 3,113,300
25 تراز لیزری سه خط 360 درجه سه بعدی رونیکس مدل RH-9536 4,989,000
26 تراز لیزری توسن پلاس مدل M1010CL 2,366,000
27 تراز لیزری خطی رونیکس مدل RH-9500 2,134,300
28 تراز لیزری خطی دیوالت مدل DW088K 3,590,000
29 تراز لیزری 360 درجه هیوندای مدل 3D-600A-G 5,499,500
30 تراز لیزری هیوندای مدل smart110 2,550,000
31 تراز لیزری آنکور مدل L10 1,350,000
32 تراز لیزری کاپرو مدل 873G 2,100,000
33 تراز لیزری کاپرو مدل 862G 1,350,000
34 تراز لیزری بوش مدل GLL2-50 3,550,000
35 تراز لیزری بوش مدل Quigo 1,969,000
36 تراز لیزری بوش مدل GRL-300-HV SET 24,748,000
37 تراز لیزری استنلی مدل Cubix 974,000
38 تراز لیزری سه خط هیوندای مدل ML100 1,650,000
39 تراز لیزری هیوندای مدل CL110 2,300,000
40 تراز لیزری اچ تی سی مدل LF331-X 870,000
41 تراز لیزری اچ تی سی مدل E110-R 1,200,000
42 تراز لیزری اچ تی سی مدل +D110-R 650,000
43 تراز لیزری اچ تی سی مدل C110-R 950,000
44 تراز لیزری اچ تی سی مدل LF231-X 740,000
45 تراز لیزری اچ تی سی مدل D110-R 585,000
46 تراز لیزری اچ تی سی مدل LF231-G 1,350,000
47 تراز لیزری اچ تی سی مدل LF312-G 2,400,000
48 تراز لیزری اچ تی سی مدل +E110-R 1,350,000
49 تراز لیزری آنکور مدل L6 1,600,000
50 ترازياب نيو اتوماتيک لايکا مدل NA730 2,904,000
51 ترازياب نيو اتوماتيک لايکا مدل NA724 4,294,000
52 ترازياب نيو اتوماتيک لايکا مدل NA720 3,975,000
53 تراز ليزري لايکا مدل +Lino L2G 6,895,000
54 مجموعه تراز و متر ليزري لايکا مدل Lino L2-D210 2,998,000
55 ترازياب نيو اتوماتيک لايکا مدل NA320 2,336,000
56 ترازياب نيو اتوماتيک لايکا مدل NA524 2,636,000
57 ترازياب نيو اتوماتيک لايکا مدل NA332 5,369,000
58 تراز لیزری مدل Lino L2 2,148,000
59 نقطه ليزري لايکا مدل Lino P5 1,161,600
60 میر بارکد لایکا مدل GSS111 984,000
61 ژالن تلسکوپی لایکا مدل GLS50 719,400
62 آداپتور متر لیزری لایکا مدل FTA360-S 587,400
63 تراز لیزری 360 درجه هیوندای مدل 3D-360 3,650,000
64 تراز لیزری دو خط هیوندای مدل smart100 2,300,000
65 تراز لیزری 360 درجه مدل 3D-600 هیوندای 4,499,500
66 ترابراک توتال استيشن لايکا مدل GDF321 418,500
67 منشور گرد لایکا مدل GMP111 442,200
68 منشور گرد لایکا مدل GMP111-0 442,200
69 منشور گرد لایکا مدل GPR111 298,400
70 ژالن تلسکوپی لایکا مدل GLS11 224,400
71 ترابراک توتال استيشن لايکا مدل GDF111-1 262,700
72 تراز لیزری 360 درجه مدل KLL-1360 کنزاکس 3,432,000
73 ترازلیزری مدل 872 کاپرو 1,480,000
74 تراز لیزری کاپرو مدل 862L 999,000
75 تراز لیزری مدل 177340 استنلی 900,000
76 تراز لیزری کاشی و سرامیک لیزرلاینر مدل 081.135A 789,000
77 تراز سنگ و کاشی لیزرلاینر مدل 081.130A 855,000
78 تراز لیزری مدل 036.150A لیزرلاینر 1,669,000
79 تراز لیزری لیزرلاینر مدل 031.350A 1,849,000
80 تراز لیزری 2 خط نووا مدل NTL-2661 696,400