لیست کامل و به روز قیمت انواع تراز دستیآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 تراز دستی 20 سانتی متری رونیکس مدل RH-9408 99,800
2 تراز دستی 60 سانتی متری رونیکس مدل RH-9413َ 229,800
3 تراز دستی 50 سانتی متری رونیکس مدل RH-9415 198,900
4 تراز دستی 100 سانتی متری رونیکس مدل RH-9416 349,800
5 تراز دستی 25 سانتی متری رونیکس مدل RH-9409 118,900
6 تراز دستی 80 سانتی متری رونیکس مدل RH-9414 279,800
7 تراز دستی 30 سانتی متری رونیکس مدل RH-9411 127,800
8 تراز دستی 40 سانتی متری رونیکس مدل RH-9412 156,300
9 تراز دستی 40 سانتی متری واستر 195,000
10 تراز دستی 30 سانتی متری واستر 175,000
11 تراز جیبی مدل Electric استبیلا 350,000
12 تراز جیبی مدل Basic استبیلا 340,000
13 تراز جیبی مدل PRO Magnetic استبیلا 385,000
14 تراز دستی 150 سانتی استبیلا مدل 70-2 655,000
15 تراز آلمانی توسن مدل t13-50ml 295,000
16 تراز دستی 100 سانتی متری آیرون مکس 405,000
17 تراز دستی 60 سانتی متری آیرون مکس 334,000
18 تراز دستی 50 سانتی متری آیرون مکس 310,000
19 تراز دستی 80 سانتی متری آیرون مکس 370,000
20 تراز دستی 40 سانتی متری آیرون مکس 295,000
21 تراز دستی 30 سانتی متری آیرون مکس 255,000
22 ترازدستی 30 سانتی متری لند تولز مدل DP-2001-1B 41,000
23 ترازدستی 25 سانتی متری لند تولز مدل DP-2001-1A 31,500
24 تراز دستی 60 سانتی متری آروا مدل SL600 118,000
25 تراز دستی 100 سانتی متری آروا مدل SL1000 179,000
26 تراز دستی استنلی مدل MLH-60 420,000
27 تراز دستی 22.5 سانتی متری(9 اینچ) درجه یک 17,200
28 تراز دستی 22 سانتی متری ریجید مدل 395E 350,000
29 تراز دستی 60 سانتی متری ریجید مدل 386 500,000
30 تراز دستی 80 سانتی متری ریجید مدل 383 650,000
31 تراز دستی 60 سانتی متری ریجید 380 700,000
32 تراز دستی 50 سانتی متری وینکس مدل 1905 49,500
33 تراز دستی وینکس 30 سانتی متری مدل EH1903 81,500
34 تراز دستی وینکس 40 سانتی متری مدل EH1904 146,900
35 تراز دستی 30 سانتی متری وینکس مدل eh1902 118,200
36 تراز دستی 50 سانتی متری رونیکس مدل RH-9450 273,000
37 تراز دستی 30 سانتی متری رونیکس مدل RH-9430 55,200
38 تراز دستی 40 سانتی متری رونیکس مدل RH-9440 74,100
39 تراز دستی 40 سانتی متری رونیکس مدل RH-9402 219,900
40 تراز دستی 30 سانتی متری رونیکس مدل RH-9401 192,600
41 تراز دستی 50 سانتی متری رونیکس مدل RH-9403 250,200
42 تراز دستی 60 سانتی متری رونیکس مدل RH-9404 298,000
43 تراز دستی 100 سانتی متری رونیکس مدل RH-9406 350,800
44 تراز دستی 80 سانتی متری رونیکس مدل RH-9405 298,800
45 تراز دستی 40 سانتی متری وینکس مدل 1901 86,000
46 تراز دستی 50 سانتی متری آروا 88,000
47 تراز دستی 40 سانتی متری ریجید 400,000
48 تراز دستی 60 سانتی متری ریجید 383 377,300
49 تراز دستی بنایی 30 سانتی آروا 59,000
50 تراز دستی 80 سانتی مدل 70-w استبیلا 498,000
51 تراز دستی 60 سانتی مدل 70-w استبیلا 378,000
52 تراز دستی 80 سانتی مدل 70-M استبیلا 233,700
53 تراز دستی 40 سانتی مدل 70-M استبیلا 162,400
54 تراز دستی 60 سانتی مدل 70-M استبیلا 212,600
55 تراز دستی 100 سانتی مدل 70-M استبیلا 323,400
56 تراز دستی 50 سانتی مدل 70-M استبیلا 186,200
57 تراز دستی 120 سانتی مدل 70-M استبیلا 344,600
58 تراز دستی 40 سانتی مدل 70-w استبیلا 319,000
59 تراز دستی 50 سانتی استبیلا مدل 70-w 380,000
60 تراز دستی 120 سانتی مدل 70-w استبیلا 451,000