لیست کامل و به روز قیمت انواع قفلآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 قفل کتابی آپارتمانی پارس مدل 960 265,000
2 قفل کتابی پارس مدل 970sp 255,000
3 قفل کتابی آهنی پارس مدل 850I 92,000
4 قفل کتابی آهنی پارس مدل 950I 98,000
5 قفل کتابی 850 پارس قفل مدل گرده ماهی 178,000
6 قفل کتابی 950s پارس قفل مدل گرده ماهی 250,000
7 قفل کتابی 850s پارس قفل مدل گرده ماهی 185,000
8 قفل کتابی 950 پارس قفل مدل گرده ماهی 230,000
9 قفل کتابی 750s پارس قفل مدل گرده ماهی 165,000
10 قفل کتابی 600 پارس 140,000
11 قفل آویز روکش دار پارس قفل مدل 75sp 250,000
12 قفل آویز روکش دار پارس قفل مدل 55CSP 92,000
13 قفل آویز سایز 60 پارس قفل مدل گرده ماهی پایه بلند 165,000
14 قفل آویز سایز 50 پارس قفل مدل گرده ماهی پایه بلند 140,000
15 سیلندر 60 برنجی (سانترال) پارس قفل 105,000
16 سیلندر 80 برنجی (سانترال) پارس قفل 133,000
17 سیلندر 70 برنجی (قابلمه) پارس قفل 110,000
18 سیلندر 80 کامپیوتری پارس قفل 145,000
19 قفل درب حیاط پارس مدل DL-120 (با کلید کامپیوتری) 155,000
20 قفل درب حیاط پارس مدل DL-120 165,000
21 قفل کتابی پارس مدل 900RX 130,000
22 قفل کتابی پارس مدل 900DX 175,000
23 قفل کتابی براق پارس مدل 1000BDX 195,000
24 قفل کتابی براق پارس مدل 1000BSX 172,000
25 قفل کتابی براق پارس مدل 1000BSP 148,000
26 قفل کتابی براق پارس مدل 1000BRX 145,000
27 قفل کتابی براق پارس قفل مدل 1000BS 127,000
28 قفل کتابی پارس مدل 1000DX 185,000
29 قفل کتابی پارس مدل 1000SX 160,000
30 قفل کتابی پارس مدل 900SX 150,000
31 قفل کتابی پارس مدل 1000RX 137,000
32 قفل کتابی براق پارس مدل 900BDX 181,000
33 قفل کتابی براق پارس مدل 900BSX 158,000
34 قفل کتابی براق پارس مدل 900BSP 128,000
35 قفل کتابی براق پارس مدل 900BRX 133,000
36 قفل کتابی براق پارس قفل مدل 900BS 117,000
37 قفل آویز سایز 50 پارس قفل مدل گرده ماهی دو زبانه 135,000
38 سیلندر 70 کامپیوتری پارس قفل 112,000
39 سیلندر 60 کامپیوتری پارس قفل 107,000
40 قفل کتابی روکش دار پارس قفل مدل 700SP 92,000
41 قفل کتابی پارس قفل مدل 750I 82,000
42 قفل آویز سایز 40 پارس قفل مدل گرده ماهی 95,000
43 قفل آویز روکش دار پارس قفل مدل 75CSP 122,000
44 قفل آویز روکش دار پارس قفل مدل 65CSP 107,000
45 قفل کتابی روکش دار پارس قفل مدل 900S 106,000
46 قفل کتابی روکش دار پارس قفل مدل 1000S 115,000
47 قفل آویز رنگی 18,500
48 قفل کتابی روکش دار پارس قفل مدل 1000SP 123,000
49 قفل کتابی روکش دار پارس قفل مدل 900SP 117,000
50 قفل کتابی آپارتمانی گیرا مدل 009 205,000
51 قفل کتابی روکش‌دار اسپشیال گیرا مدل 020 370,000
52 قفل کتابی 950 گیرا 230,000
53 قفل فرمان چنگکی کنزاکس مدل KSL-112 288,000
54 قفل کتابی روکش‌دار گیرا مدل 038 285,000
55 قفل فرمان سوپر رونیکس مدل RH-4240 349,800
56 قفل کتابی مدل 018 گیرا 309,000
57 قفل کتابی روکش‌دار گیرا مدل 041 173,000
58 قفل کتابی گیرا مدل 033 147,000
59 قفل کتابی روکش‌دار گیرا مدل 040 242,000
60 قفل کابلی گیرا مدل 025 283,000
61 قفل آویز 50 تخت کوتاه گیرا مدل 004 155,000
62 قفل کتابی 700 گیرا مدل 034 173,000
63 قفل کتابی روکش‌دار گیرا مدل 017 282,000
64 قفل کتابی روکش‌دار سوپر جی گیرا مدل 027 327,000
65 قفل کابلی گیرا مدل 012 258,000
66 قفل کتابی روکش‌دار گیرا مدل 023 280,000
67 قفل کتابی 850 روکش‌دار گیرا مدل 029 247,000
68 قفل آویز 60 تخت کوتاه گیرا مدل 011 179,000
69 قفل کتابی 950 روکش‌دار گیرا مدل 010 284,000
70 قفل آویز سوپر 14 گیرا مدل 032 296,000
71 قفل کتابی گیرا مدل 035 209,000
72 قفل کتابی گیرا مدل 008 234,000
73 قفل آویز 75 تخت گیرا مدل 006 220,000
74 قفل کتابی روگش‌دار گیرا مدل 003 276,000
75 قفل آویز سوپر 12 گیرا مدل 028 287,000
76 قفل آویز 60 تخت کوتاه گیرا مدل 005 170,000
77 قفل کتابی 850 گیرا 185,000
78 قفل در کلون مدل چهار لول 75,000
79 قفل آویز سایز 70 پارس قفل مدل گرده ماهی دو زبانه 192,000
80 قفل کتابی 750 پارس قفل مدل گرده ماهی 132,000
81 قفل آویز سایز 60 پارس قفل مدل گرده ماهی دو زبانه 133,000
82 قفل آویز روکش دار پارس قفل مدل 55CS 76,000
83 قفل کتابی روکش دار گرانیت 89,000
84 قفل کمدی دو پله جام مدل 2010 13,200
85 قفل کمدی دو پله فکر مدل 2020 11,000
86 قفل کتابی روکش دار 95 میلی متری جام با کلید پله ای 99,000
87 قفل کتابی روکش دار 100 میلی متری جام با کلید دو شیار 71,500
88 قفل کتابی 65 میلی متری برنجی جام 60,500
89 قفل کتابی روکش دار 95 میلی متری جام با کلید دو شیار 99,000
90 قفل در حیاطی چپ باز شو جام مدل H270 93,500
91 قفل کتابی روکش دار 95 میلی متری جام با کلید کامپیوتری 94,600
92 قفل کتابی روکش دار 95 میلی متری فنر دار جام با کلید ناخنی 93,500
93 قفل کتابی روکش دار 100 میلی متری جام 120,000
94 قفل کتابی روکش دار 95 میلی متری فنر دار جام با کلید کامپیوتری 93,500
95 سیلندر قفل سایز 7 یو اولترا 20,500
96 قفل کتابی 94 میلی متری پی ژن 92,400
97 قفل کتابی روکش دار 100 میلی متر اکو مدل ERL-100SC 89,300
98 قفل کتابی 84 میلی متری بی اس مدل RSL84 89,300
99 قفل کتابی روکش دار 90 میلی متر فنر دار اکو مدل ERL-90SC 78,800
100 سیلندر قفل سایز 7 ویستا 41,000