لیست کامل و به روز قیمت انواع متر دستیآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 متر 5 متری کروم واستر مدل VM002 128,700
2 متر 3 متری کروم واستر مدل VM001 91,700
3 متر 10 متری کروم واستر مدل VM004 199,200
4 متر 7.5 متری کروم واستر مدل VM003 167,300
5 متر 10 متری شفاف واستر مدل G1 159,600
6 متر 7.5 متری شفاف واستر مدل G1 137,400
7 متر 5 متری شفاف واستر مدل G1 97,400
8 متر 3 متری شفاف واستر مدل G1 55,100
9 متر 5 متری بدون روکش رونیکس مدل RH-9059 64,800
10 متر 3 متری بدون روکش رونیکس مدل RH-9035 44,800
11 متر 5 متری روکش دار Exactly Tools 41,000
12 متر 3 متری روکش دار Exactly Tools 30,500
13 متر نشکن آروا 7.5 متری مدل 4612 108,900
14 متر نشکن آروا 5.5 متری مدل 4611 88,900
15 متر نشکن آروا 3 متری مدل 4609 53,900
16 متر 10 متری کمپرس نووا مدل NTT-3065 159,800
17 متر 5 متری نشکن اکتیو مدل AC-6405 69,000
18 متر 7.5 متری نشکن اکتیو مدل AC-6475 97,200
19 متر 5.5 متری نشکن اکتیو مدل AC-6455 75,000
20 متر 3 متری نشکن اکتیو مدل AC-6403 40,000
21 متر 5 متری اکتیو مدل AC-6519 43,500
22 متر 3 متری اکتیو مدل AC-6316 29,500
23 متر 7.5 متری کمپرس نووا مدل NTT-3064 124,000
24 متر 5.5 متری کمپرس نووا مدل NTT-3063 88,200
25 متر 5.5 متری وینکس مدل EH1802-1 89,000
26 متر آروا 5 متری مدل 4610 78,900
27 متر روکش دار رونیکس مدل RH-9058 79,800
28 متر روکش دار رونیکس مدل RH-9074 116,000
29 متر روکش دار رونیکس مدل RH-9034 49,800
30 متر 3 متری وینکس مدل EH1801 52,000
31 متر 5.5 متری نووا مدل NTT 9652 97,000
32 متر نشکن روکش دار کنزاکس 3 متری 47,200
33 متر نشکن روکش دار کنزاکس 8 متری مدل KMT 280 128,000
34 متر نشکن روکش دار کنزاکس 5.5 متری مدل KMT 255 79,800
35 متر نشکن روکش دار کنزاکس 5 متری مدل KMT 250 84,000
36 متر توسن 5 متری مدل TBM-05 71,200
37 متر توسن 8 متری مدل TBM-08 99,700
38 متر توسن 5.5 متری مدل TBM-05.5 74,100
39 متر توسن 3 متری مدل TBM-03 48,700
40 متر پارچه ای نووا 30 متری مدل NTT-1530 200,000
41 متر استنلی 30 متری مدل 342978 450,000
42 متر نووا 5 متری مدل NEXT 92,900
43 متر 3 متری نووا مدل NTT-9650 60,900
44 متر استبیلا 5 متری مدل BM 40 410,000
45 متر استبیلا 3 متری مدل BM 40 260,000
46 متر چرخ دار 12 اینچ مدل NTT-1525 نووا 1,856,000
47 متر رونیکس 20 متری مدل RH-9802 149,800
48 متر رونیکس 50 متری مدل RH-9805 329,000
49 متر رونیکس 30 متری مدل RH-9803 195,800
50 متر نووا 7.5 متری مدل NTT-7525 109,000
51 متر نووا 5 متری مدل NTT-5025 77,000
52 متر مدل Rh-9050 طول 5 متر رونیکس 78,900
53 متر رونیکس مدل Rh-9075 طول 7.5 متر 108,900
54 متر مدل Rh-9030 طول 3 متر رونیکس 58,900
55 متر مدل Rh-9055 طول 5.5 متر رونیکس 88,900
56 متر 7.5 متری آیرون مکس مدل اسیست 38G-7525 139,000
57 متر 5.5 متری آیرون مکس مدل اسیست 38G-5525 87,400
58 متر تیوان 3 متری مدل S1030 24,000
59 متر خیاطی 1.5 متری 3,600
60 متر 3 متری رابین مدل LD-3N09E 20,000
61 متر 5 متری کورتکس 41,000
62 متر 7.5 متری کورتکس 49,400
63 متر 10 متری رابین مدل LD-10N09X 54,600
64 متر 7.5 متری رابین مدل LD-7HN09X 44,100
65 متر 5 متری طرح فیسکو 28,000
66 متر 3 متری طرح فیسکو 22,000
67 متر 5 متری فیسکو 51,500
68 متر 7.5 متری پاور تایپ مدل EX-7525 52,400
69 متر استنلی 5 متری مدل STHT33158-8 192,000
70 متر استنلی 3 متری مدل STHT30204-8 52,000
71 متر 5.5 هیوندای مدل MT-5525 67,700
72 متر 3 متری زیپو مدل ZP01-3016 20,800
73 متر 5 متری ریما 40,200
74 متر 3 متری ریما 31,000
75 متر روکش دار 5 متری رونیکس مدل RH-9054 69,800
76 متر روکش دار رونیکس مدل RH-9018 129,800
77 متر خیاطی 1.5 متری قاب دار درجه یک 5,300
78 متر 5 متری سفیر مدل STMN-5-25 31,000
79 متر 5 متری سفیر مدل STMN-5-19 29,000
80 متر 5.5 متری سفیر مدل STMN-5.5-25 33,000