لیست کامل و به روز قیمت انواع مولتی متر آخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 مولتی متر دیجیتال مدل DT9205A 178,000
2 مولتی متر دیجیتال مدل MAS830L 145,000
3 ولت متر AC و DC استینل مدل MV-400 100,000
4 مولتی متر کلمپی مدل DT-266 250,000
5 تستر شبکه مستک مدل MS6810 530,000
6 دستگاه اندازه گیری شدت نور مستک مدل MS-6612 1,440,000
7 مولتی متر دیجیتال TRUE RMS ویکتور VICTOR VC97 600,000
8 مولتی متر دیجیتال درجه یک 105,000
9 ولتمتر AC مستک مدل MS8922A 280,000
10 مولتی متر دیجیتال مستک مدل MS8340A 2,300,000
11 مولتی متر قلمی یونی تی مدل ut118b 560,000
12 پراب دمایی لوترون مدل TP-02 570,000
13 مولتی متر عقربه ای مدل YX-1000A 48,300
14 مولتی متر کلمپی لوترون مدل CM-9930R 3,520,000
15 رطوبت سنج لوترون مدل LM-81HT 1,540,000
16 مولتی متر کلمپی لوترون مدل DM-6046 1,450,000
17 اسید سنج لوترون مدل PH-201 1,680,000
18 لوکس متر لوترون مدل YK-10LX 1,670,000
19 مولتی متر کلمپی لوترون مدل CM-6155C 2,130,000
20 سرعت سنج باد لوترون مدل LM-81AT 1,320,000
21 مولتی متر کلمپی لوترون مدل DM-6055 1,680,000
22 میلی کلمپ آمپر متر لوترون مدل DL-6054 1,920,000
23 دستگاه چند کاره رطوبت سنج فشار سنج و دما سنج لوترون مدل PHB-318 2,530,000
24 اسید سنج لوترون مدل PH-206 3,000,000
25 کالیبراتور ولتاژ و جریان لوترون مدل CC-421 3,289,000
26 مولتی متر لوترون مدل FC-2500A 3,146,000
27 مولتی متر کلمپی لوترون مدل DL-9954 2,780,000
28 دستگاه چند کاره سنجش دما رطوبت نور و باد لوترون مدل LM-8000 3,770,000
29 سرعت سنج باد لوترون مدل AM-4220 3,650,000
30 مانومتر لوترون مدل PM-9100 3,630,000
31 ترانسیمتر سرعت سنج باد لوترون مدل TR-AMT1A4 3,990,000
32 پراب دمایی لوترون مدل TP-100 1,060,000
33 مولتی فانکشن لوترون مدل LM-9000 4,220,000
34 وات متر لوترون مدل DW-6163 4,390,000
35 سرعت سنچ باد لوترون مدل AM-4200 1,720,000
36 لوکس متر دیجیتال لوترون مدل LX-1108 3,990,000
37 کابل USB و نرم افزار لوترون مدل SW-U801 733,200
38 سرعت سنج باد لوترون مدل YK-80AM 3,850,000
39 پراب اندازه گیری ولتاژ بالا لوترون مدل HV-40 1,930,000
40 توالی سنج فاز لوترون مدل RT-616 1,260,000
41 دستگاه سرعت سنج باد و فلومتر لوترون مدل AM-4206 4,790,000
42 پراب دمایی لوترون مدل TP-101 1,060,000
43 ترانسیمتر صوت لوترون مدل TR-SLT1A4 4,460,000
44 اکسیژن متر و شوری سنج لوترون مدل DO-5510 8,900,000
45 وات متر لوترون مدل DW-6063 4,520,000
46 الکترود اسید سنج لوترون مدل PE-03 520,000
47 کنداکتیویتی متر لوترون مدل CD-4303 5,140,000
48 مونوکسید کربن سنج لوترون مدل GCO-2008 6,520,000
49 فشار سنج 5 بار لوترون مدل PS-9302 7,040,000
50 مولتی متر کلمپی مستک مدل MS2115A 1,860,000
51 سرعت سنج لوترون مدل AM-4205A 5,850,000
52 سرعت سنج باد لوترون مدل YK-2005AM 6,860,000
53 ارتعاش سنج لوترون مدل PVB-820 7,460,000
54 پاورآنالایزر کلمپی تکفاز و سه فاز لوترون مدل PC-6011SD 10,520,000
55 مولتی فانکشن شیمیایی لوترون مدل WA-2017SD 12,760,000
56 نیروسنج لوترون مدل FG-5100 11,962,500
57 گشتاور سنج لوترون مدل TQ-8800 9,570,000
58 لرزش سنج لوترون مدل VB-8202 12,320,000
59 مولتی متر مستک مدل MS-8233 420,000
60 کلر سنج لوترون مدل CL-2006 14,570,000
61 تستر محافظ جان مستک مدل MS-922D 250,000
62 تستر کابل شبکه مستک مدل MS-6810 390,000
63 پاورآنالایزر سه فاز لوترون مدل DW-6093 32,200,000
64 پاور آنالایزر سه فاز لوترون مدل DW-6095 46,700,000
65 مولتی متر کلمپی مستک مدل MS2015A 1,360,000
66 ارت سنج دیجیتال مستک مدل MS-2302 3,960,000
67 دورسنج نوری و لیزری مستک مدل MS6208B 1,320,000
68 دورسنج مکانیکی تماسی مستک مدل MS6208A 1,100,000
69 باد سنج مستک مدل MS6252B 2,520,000
70 ارت سنج کلمپی مستک مدل MS-2301 15,220,000
71 ارت سنج دیجیتال چهار ترمیناله مستک مدل MS-2308 30,160,000
72 تستر مستک مدل MS-5910 - RCD / LOOP 10,390,000
73 مولتی کالیبراتور مستک مدل MS-7212 18,310,000
74 میگر دیجیتال مستک مدل MS-5215 30,200,000
75 مولتی متر دیجیتال کیوریتسو مدل KYORITSU 1021R 1,140,000
76 مولتی متر دیجیتالی یونی تی مدل +UNI-T UT-33A 262,500
77 مولتی متر دیجیتال یونی تی مدل +UNI-T UT-33D 189,000
78 میگر ،تستر عایق کابل دیجیتال مدل HIOKI IR-4053-10 7,260,000
79 میلی اهم متر رومیزی مدل LUTRON MO-2013 4,450,000
80 دستگاه میلی اهم متر دیجیتال دویی مدل DUOYI DY-4106 3,465,000
81 میکرو اهم متر دیجیتالی یونی تی مدل UNI-T UT-620B 8,846,300
82 کلمپ متر دیجیتال ویکتور +VICTOR VC 6056A 781,200
83 نشت یاب کلمپی دیجیتال کیوریتسو مدل KYORITSU 2434 4,566,200
84 سنسور کلمپی کیوریتسو KYORITSU 8115 4,659,800
85 آمپر متر کلمپی دیجیتال 1000 آمپر یونیتی مدل UNI-t UT-206A 719,300
86 مینی آمپر متر کلمپی 60 آمپر یونیتی UNIT UT-211B 1,695,800
87 میکرو اهم متر دیجیتالی یونی تی مدل UNI-T UT-620A 7,822,500
88 تستر توان USB یونی تی مدل UNI-T UT-658B 126,000
89 وات متر پریزی یونی تی مدل UNI-T UT-230B 320,300
90 مولتی متر دیجیتال کیوریتسو مدل KYORITSU 1009 780,000
91 مولتی متر دیجیتال سی ای ام مدل CEM DT-9960 672,000
92 مولتی متر کلمپی دیجیتال کیوریتسو مدل KYORITSU 2117R 1,800,000
93 مولتی متر دیجیتال کیوریتسو مدل KYORITSU 1018 511,400
94 مولتی متر دیجیتال یونی تی مدل +UNI-T UT-33B 240,000
95 مولتی متر دیجیتال جیبی مستک MASTECH MS8216 440,000
96 مولتی متر دیجیتال ،کابل تستر مستک مدل MASTECH MS8236 1,970,000
97 مولتی متر دیجیتال یونیتی مدل UNI-T UT136-C 430,000
98 دستگاه مولتی متر دیجیتال هیوکی مدل HIOKI DT4256 3,775,200
99 مولتی متر کلمپی دیجیتال با دقت TRUE RMS یونیتی مدل UNI-T UT-213C 924,000
100 مولتی متر جیبی سی ای ام مدل CEM DT-12 820,000
101 مولتی متر آنالوگ کیوریتسو مدل KYORITSU 1110 2,400,000
102 مولتی متر و LCRمتر لوترون مدل LUTRUN DM-9962SD 4,390,000
103 دستگاه مولتی متر دیجیتال هیوکی مدل HIOKI DT4252 3,484,800
104 مولتی متر دیجیتال سی ای ام مدل CEM DT-916N 378,000
105 مولتی متر دیجیتال TRUE RMS لوترون مدل LUTRON DM-9027T 1,920,000
106 مولتی متر دیجیتال هیوکی مدل HIOKI DT-4212 3,775,200
107 مولتی متر دیجیتال True RMS هیوکی مدل HIOKI DT-4282 11,035,200
108 دستگاه مولتی متر دیجیتال دویی مدل DUOYI DY-2106 409,500
109 دستگاه مولتی متر دیجیتال دویی مدل DUOYI DY-2105 346,500
110 مولتی متر دیجیتال حرفه ای مدل CEM-DT-9979 5,092,500
111 مولتی متر آنالوگ هیوکی مدل HIOKI 3010 5,125,600
112 مولتی متر دیجیتال کیوریتسو مدل Kyoritsu 2001 2,076,200
113 مولتی متر دیجیتال هیوکی مدل HIOKI DT-4211 2,178,000
114 مولتی متر دیجیتال True RMS هیوکی مدل HIOKI DT-4281 9,583,200
115 مینی مولتی متر دیجیتال هیوکی مدل HIOKI 3244-60 1,198,000
116 دستگاه مولتی متر دیجیتال هیوکی مدل HIOKI DT4253 3,775,200
117 مولتی متر کلمپی کیوریتسو مدل KYORITSU 2012R 3,420,000
118 مولتی متر کوچک جیبی دیجیتال هیوکی مدل HIOKI 3244-60 1,198,000
119 مولتی متر قلمی هیوکی مدل HIOKI 3246-60 1,357,700
120 مولتی متر دیجیتال کیوریتسو مدل KYORITSU 1018H 552,200