لیست کامل و به روز قیمت انواع میخکوب بادیآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 میخکوب بادی شیلدر مدل F-50 1,389,200
2 میخکوب بادی رونیکس RA-1850 2,698,000
3 میخکوب بادی رونیکس مدل RA-T50 2,579,300
4 میخکوب بادی رونیکس RA-F30 1,898,000
5 میخکوب بادی رونیکس مدل RA-CT64 3,558,300
6 میخکوب بادی آنکور مدل 1650 885,800
7 میخکوب بادی ای پی ان مدل NL1832A 1,498,000
8 میخکوب بادی ان ای سی مدل NEC -2510 1,258,000
9 میخکوب بادی تیپو اکتیو مدل AC-2050T 1,640,000
10 میخکوب بادی اسکا هیوندای مدل AN-F50-B 1,899,500
11 میخ کوب بادی آنکور اسکا مدل F50 710,700
12 میخ کوب بادی آنکور اسکا مدل F30 509,900
13 میخ کوب بادی آنکور مدل CT64 1,122,700
14 منگنه کوب بادی آنکور مدل 8016j 504,700
15 میخ کوب بادی آنکور تی پو مدل T50 875,500
16 میخکوب بادی هاردکس مدل HX-1850 1,220,000
17 میخکوب بادی مدل TP10-SK50 توسن پلاس 2,848,000
18 میخکوب بادی مدل TP10-T64 توسن پلاس 3,860,000
19 میخکوب بادی مدل TP10-TIPO50 توسن پلاس 2,948,000
20 میخکوب بادی (اسکا زن) جیت مدل 1850A 2,698,000