لیست کامل و به روز قیمت انواع فازمترآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 فازمتر حرفه ای اینکو مدل HSDT1408 19,800
2 فازمتر دیجیتال مولتی فانکشن 25,000
3 فازمتر القایی (فاز یاب) ای کی بی مدل vd02 73,000
4 فازمتر نووا مدل NTT-1011 33,800
5 فازمتر مدل NTT1902 نووا 25,700
6 فازمتر مدل NTT1901 نووا 23,000
7 فازمتر حرفه ای اینکو مدل HSDT1908 24,000
8 فازمتر مدل RH-2714 رونیکس 15,000
9 فازمتر آلمانی مدل NTT-1013 نووا 42,000
10 فازمتر آلمانی نووا مدل NTT-1014 49,000
11 فازمتر دیجیتال مدل NTT 1900 نووا 53,000
12 فازمتر مدل RH-2718 رونیکس 17,700
13 فازمتر مدل NTT-1012 نووا 34,900
14 فازمتر کوچک توسن 34,900
15 فازمتر ایران پتک مدل QD1010 26,600
16 فازمتر 180 میلیمتر واستر مدل VST185 14,500
17 فازمتر سیلور مدل GTH21A30 14,000
18 فازمتر دیجیتال درجه یک 40,000
19 فازمتر کرفت گریپ 140/2K 23,100
20 فازمتر کرفت گریپ 180/2K 26,300
21 فازمتر القایی درجه یک 28,900
22 فازمتر درجه یک 5,100
23 فازمتر اکتیو مدل AC-6014 17,000
24 فازمتر اکتیو مدل AC-6018 21,000
25 فازمتر القایی مدل 3120 هیوکی 410,800
26 فازمتر القایی مدل 3481-20 هیوکی 410,800
27 فازمتر تاپ تول 50,900
28 فازمتر نشکن ایران پتک 23,200
29 فازمتر مدل 119-66 استنلی 18,000
30 فازمتر الکترونیک مدل MT6S/2 برننشتول 81,200
31 فازمتر 190 میلیمتری مدل 4543 آروا 11,000
32 فازمتر دیجیتال مدل 4541 آروا 19,000
33 پیچ گوشتی فازمتر سایز 195 میلیمتری اوسرام 3,300
34 فازمتر مدل 120-66 استنلی 48,500
35 فازمتر بزرگ توسن 35,500
36 فازمتر کوتاه فشار قوی ستافرم 15,900
37 فازمتر بلند فشار قوی ستافرم 17,200