لیست کامل و به روز قیمت انواع فیلتر بازکن و رینگ جمع کنآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 مجموعه 9 عددی آچار فیلتر روغن ستافرم مدل N14-01K09 2,186,500
2 رینگ جمع کن نووا مدل NTR 3106 538,000
3 رینگ جمع کن نووا مدل NTR 3103 298,000
4 فیلتر بازکن 3 شاخ مدل نووا NTF 9212 392,000
5 آچار فیلتر بازکن نووا مدل NTS 3113 190,000
6 آچار فیلتر بازکن نووا مدل NTS 3112 190,000
7 آچار فیلتر بازکن نووا مدل NTS 3111 190,000
8 آچار فیلتر بازکن نووا مدل NTS 3114 190,000
9 انبر فیلتر بازکن نووا مدل NTL 2262 233,300
10 رینگ جمع کن نووا مدل NTR 3104 287,700
11 رینگ جمع کن 6 اینچ تاپ تول مدل 1806 362,700
12 رینگ جمع کن 4 اینچ تاپ تول مدل 1804 163,100
13 انبر قفلی فیلتر باز کن 11 اینچ وینکس مدل 2566 166,100
14 آچار فیلتر بازکن تاپ تول مدل 7385 (کوچک) 113,100
15 آچار فیلتر بازکن تاپ تول مدل 8595 (متوسط) 101,700
16 آچار فیلتر بازکن تاپ تول مدل 95B0 (بزرگ) 109,900
17 انبر قفلی فیلتر باز کن 10 اینچ تاپ تول مدل 1A10 157,900
18 انبر فیلتر بازکن 10 اینچ تاپ تول مدل 1010 168,700
19 انبر قفلی فیلتر باز کن 10 اینچ نووا مدل NTL 2252 396,000