لیست کامل و به روز قیمت انواع پد پولیشآخرین آپدیت 1400/05/06

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 پد پولیش 180 میلی متر کنزاکس 105,000
2 پد پولیش (پوست بره) 180 میلیمتر کنزاکس 138,000
3 پد پولیش چسبی مدل RH-3518 رونیکس 139,800
4 نگه دارنده پد پولیش 115 میلی متری درجه یک 12,000
5 نگه دارنده پد پولیش 115 میلی متری درجه یک 12,000
6 نگه دارنده پد پولیش 180 میلی متری درجه یک 15,000
7 نگه دارنده پد پولیش 115 میلی متری درجه یک 20,500
8 نگه دارنده پد پولیش 180 میلی متری درجه یک ایرانی 29,400
9 نگه دارنده پد پولیش سایز 125 درجه یک 23,100
10 پد پولیش پوست بره ای بندی سایز 125 درجه یک ایرانی 14,000
11 نگه دارنده پد پولیش سایز 115 درجه یک 10,500
12 پد پولیش پوست بره ای چسبی سایز 115 درجه یک ایرانی 12,600
13 پد پولیش پوست بره ای بندی سایز 180 درجه یک ایرانی 18,900
14 پد پولیش پوست بره ای چسبی سایز 180 درجه یک ایرانی 17,900
15 صفحه پولیش چسبی B.K.H قطر 180 میلیمتر 22,400
16 صفحه پولیش چسبی B.K.H قطر 115 میلیمتر 18,200
17 پد پولیش خودرو مادرز 300,300
18 پد پولیش توپی خودرو مادرز 355,000
19 حوله پولیش مایکروفایبر خودرو مادرز 135,000
20 پد مایکروفایبر خودرو مادرز 46,000