لیست کامل و به روز قیمت انواع پروژکتورآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 پروژکتور شارژی پایه دار کنزاکس مدل KPL-1100 748,000
2 پروژکتور اس ام دی 50 وات زد اف آر (مشکی) 289,000
3 پروژکتور اس ام دی 50 وات 4500 لومن زد اف آر 329,000
4 پروژکتور سی او بی 200 زد اف آر 2,490,000
5 پروژکتور اس ام دی 100 وات زد اف آر 690,000
6 پروژکتور سی او بی 100وات زد اف آر 730,000
7 پروژکتور سی او بی 150وات زد اف آر 1,450,000
8 پروژکتور سی او بی 50 زد اف آر (طوسی) 289,000
9 پروژکتور سی او بی 50 زد اف آر(مشکی) 359,000
10 پروژکتور اس ام دی 70 وات زد اف آر 399,000
11 پروژکتور اس ام دی 30 وات زد اف آر 209,000
12 پروژکتور ال ای دی لنزدار 30 وات زد اف آر 199,000
13 پروژکتور اس ام دی 50 وات زد اف آر (طوسی) 280,000
14 پروژکتور ال ای دی لنزدار 50 وات زد اف آر 299,000
15 پروژکتور ال ای دی لنزدار 100 وات زد اف آر 639,000
16 پروژکتور ال ای دی7 وات زد اف آر 69,900
17 پروژکتور ال ای دی 36 وات زد اف آر 240,000
18 پروژکتور ال ای دی 18 وات زد اف آر 130,000
19 پروژکتور ال ای دی 50 وات افق 278,300
20 پروژکتور ال ای دی 10 وات افق 102,300