لیست کامل و به روز قیمت انواع تلمبهآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 تلمبه باد پایی پیستونی دو پمپ کنزاکس 356,200
2 تلمبه پایی تک پمپ رونیکس RH-4201 296,100
3 تلمبه پایی دو پمپ رونیکس RH-4202 379,000
4 تلمبه پایی دو سیلندر آیرون مکس مدل IM-FP01 325,800
5 تلمبه باد دستی 50 سانتی متر بادایران 45,000
6 تلمبه باد دستی 35 سانتی متر بادایران 40,000
7 تلمبه پایی 2 سیلندر نووا مدل NTP-9015 376,000
8 تلمبه پایی 2 سیلندر نووا مدل NTP-9014 386,000
9 تلمبه پایی تک سیلندر نووا مدل NTP-9013 306,000
10 تلمبه باد دستی نووا مدل NTP-9016 189,700
11 تلمبه باد دستی بزرگ درجه یک 40,900
12 تلمبه باد دستی کوچک درجه یک 38,800
13 تلمبه باد پایی مدل EH2702 وینکس 159,000
14 تلمبه باد پایی پیستونی تک پمپ کنزاکس 289,000