لیست کامل و به روز قیمت انواع بتن کنآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 دریل بتن کن 5 شیار 8 کیلویی رونیکس مدل 2742 (سری تاپ لاین) 5,338,300
2 دریل بتن کن 4 شیار 3 کیلویی رونیکس مدل 2712 (سری تاپ لاین) 2,223,300
3 دریل بتن کن 5 شیار 7 کیلویی رونیکس مدل 2741 (سری تاپ لاین) 3,558,300
4 دریل بتن کن 4 شیار 4 کیلویی آنکور مدل R7 1,637,700
5 دریل بتن کن 4 شیار 3 کیلویی آنکور مدل 11254 1,534,700
6 دریل بتن کن 4 شیار 3 کیلویی آنکور مدل 11253 1,411,100
7 دریل بتن کن شارژی 4 شیار 6 کیلویی دی سی ای مدل AZC03-38 4,500,000
8 دریل بتن کن شارژی 4 شیار 3 کیلویی دی سی ای مدل ADZC02-24 7,500,000
9 دریل بتن کن 4 شیار کنزاکس مدل KRH-1150 2,998,000
10 دریل بتن کن 4 شیار 3 کیلویی کنزاکس مدل KRH-1826 1,998,000
11 دریل بتن کن 5 شیار کنزاکس مدل krh-1120 4,698,000
12 دریل بتن کن 5 شیار 8 کیلویی محک مدل HDM-40H 4,400,000
13 دریل بتن کن 4 شیار 6 کیلویی محک مدل HDM-32H 3,250,000
14 دریل بتن کن 4 شیار 5 کیلویی کرون مدل CT18114 2,350,000
15 دریل بتن کن 5 شیار 6 کیلویی کرون مدل CT18118 4,600,000
16 دریل بتن کن 4 شیار 2.6 کیلویی آاگ مدل KH26XE 5,280,000
17 دریل بتن کن 4 شیار 2.4 کیلویی آاگ مدل KH24X IE 4,480,000
18 دریل بتن کن 4 شیار 3.2 کیلویی محک مدل HDM-26 2,350,000
19 دریل بتن کن 4 شیار 2.5 کیلویی رونیکس مدل 2724 1,511,300
20 بتن کن 4 شیار 5 کیلویی دنلکس مدل DX-3215 3,199,500
21 دریل بتن کن 4 شیار 3 کیلویی سیلور مدل GT-RH26 (طرح ماکیتا) 1,850,000
22 دریل بتن کن 5 شیار 7 کیلویی استرانگ مدل STG1727 3,940,000
23 دریل بتن کن 5 شیار 11 کیلویی استرانگ مدل STG17211 5,620,000
24 دریل بتن کن 5 شیار 11 کیلویی شیلدر مدل SH-5201 7,578,500
25 دریل بتن کن 4 شیار 3 کیلویی آروا مدل 5205 1,798,000
26 دریل بتن کن رونیکس مدل 2707 2,490,300
27 چکش تخریب 5 شیار 16 کیلویی آروا مدل 5253 6,986,000
28 دریل بتن کن 4 شیار 5.2 کیلویی آروا مدل 5214 2,498,000
29 دریل بتن کن 4 شیار 5 کیلویی کرون مدل CT18102 2,950,000
30 دریل بتن کن 4 شیار 3 کیلویی شارژی کرون مدل CT28001 7,700,000
31 دریل بتن کن 4 شیار 3.8 کیلویی اکتیو مدل AC-2632B 3,080,000
32 دریل بتن کن 4 شیار 3 کیلویی بوش برقی مدل GBH2-28-F 7,050,000
33 دریل بتن کن 4 شیار 2.5 کیلویی بوش برقی مدل GBH2-28 5,180,000
34 دریل بتن‌ کن 800 وات بوش مدل GSB 20-2 6,640,000
35 بتن کن 4 شیار 3 کیلویی ای تی پرو مدل AT-123 1,998,000
36 دریل بتن کن 4 شیار 3 کیلویی رونیکس مدل 2725 1,956,300
37 دریل بتن کن 4 شیار 5.2 کیلویی ان ای سی مدل NEC-1536 3,298,000
38 دریل بتن کن 4 شیار 3.5 کیلویی رونیکس مدل 2701 1,778,300
39 دریل بتن کن 4 شیار 5 کیلویی کرون مدل CT18116 2,750,000
40 دریل بتن کن 4 شیار 5 کیلویی آروا مدل 5213 3,398,000
41 دریل بتن کن 4 شیار 5 کیلویی دی سی ای مدل AZC04-30 3,100,000
42 بتن کن نک 4 شیار 5 کیلویی مدل 1128 3,400,000
43 دریل بتن کن شارژی 4 شیار 3.5کیلویی ان ای سی مدل NEC-9521 6,588,000
44 دریل بتن کن 4 شیار 3 کیلویی رونیکس مدل 2700 2,134,300
45 دریل بتن کن 4 شیار 3 کیلویی ان ای سی مدل 9527 2,548,000
46 دریل بتن کن 4 شیار 5.5 کیلویی نک مدل 1332CH 3,650,000
47 دریل بتن کن 4 شیار 3 کیلویی مدل RH2632 پوکا 1,819,700
48 دریل بتن کن 4 شیار 3 کیلویی رونیکس مدل 2726 2,312,300
49 دریل بتن کن 4 شیار 3 کیلویی ان ای سی مدل 9526 2,368,000
50 چکش تخریب 5 شیار 11.5 کیلویی آروا مدل 5240 5,880,000
51 دریل بتن کن 5 شیار 7.5 کیلویی آروا مدل 5220 4,798,000
52 دریل بتن کن 5 شیار 11 کیلویی ان ای سی مدل 1651 8,718,000
53 دریل بتن کن 4 شیار 5 کیلویی ان ای سی مدل 8525 2,638,000
54 دریل بتن کن 4 شیار 3 کیلویی آروا مدل 5204 1,898,000
55 دریل بتن کن 4 شیار 5 کیلویی ان ای سی مدل 1530 2,908,000
56 دریل بتن کن 5 شیار 7 کیلویی ان ای سی مدل 1440 4,698,000
57 دریل بتن کن 4 شیار 5 کیلویی پوکا مدل H-280 2,058,900
58 دریل بتن کن 4 شیار 3 کیلویی پوکا مدل H3-26 1,710,800
59 دریل بتن کن 4 شیار 3.5 کیلویی پوکا مدل RH-2821 2,603,500
60 دریل بتن کن 4 شیار 3 کیلویی پوکا مدل RH-2631 1,825,000
61 دریل بتن کن 5 شیار 6.5 کیلویی پوکا مدل H3-40 3,583,900
62 دریل بتن کن 4 شیار 4.5 کیلویی رونیکس مدل 2729 2,935,300
63 دریل بتن کن 4 شیار 4 کیلویی اکتیو مدل AC2528B 2,220,000
64 دریل بتن کن 4 شیار 4 کیلویی اکتیو مدل AC2532 2,690,000
65 دریل بتن کن 4 شیار 4 کیلویی اکتیو مدل AC2526B 1,920,000
66 دریل بتن کن 4 شیار 6 کیلویی آینهل مدل TE-RH32E 3,200,000
67 دریل بتن کن 4 شیار 5.5 کیلویی آینهل مدل BT-RH900 1,920,000
68 دریل بتن کن 4 شیار 5 کیلویی محک مدل HDM-28 2,200,000
69 بتن کن 4 شیار 3 کیلویی آروا مدل 5203 2,298,000
70 دریل بتن کن 4 شیار 2.5 کیلویی آاگ مدل KH24IE 3,980,000
71 دریل بتن کن 5 شیار 6 کیلویی مدل D25501K دیوالت 17,990,000
72 دریل بتن کن 4 شیار  4 کیلویی مدل HP8027-EH هیوندای 2,299,000
73 دریل بتن کن 4 شیار 3 کیلویی کرون مدل CT18108 2,690,000
74 دریل بتن کن 5 شیار 7 کیلویی مدل 8065H توسن پلاس 6,198,000
75 بتن کن 5 شیار 10.5 کیلویی نک مدل 1750CH 9,400,000
76 بتن کن 4 شیار 4 کیلویی نک مدل 8526 3,180,000
77 بتن کن 5 شیار 6.5 کیلویی نک مدل 1038CH 4,690,000
78 بتن کن 5 شیار 7 کیلویی نک مدل 1341 5,100,000
79 بتن کن 5 شیار 7 کیلویی مدل RH40E ای پی ان 4,198,000
80 بتن کن 5 شیار 8 کیلویی مدل RH45G ای پی ان 4,798,000
81 دریل بتن کن 4 شیار 3 کیلویی دنلکس مدل DX-3126 2,498,000
82 دریل بتن کن 5 شیار 8.5 کیلویی دنلکس مدل DX-3440 4,995,000
83 دریل بتن کن 4 شیار 3 کیلویی مدل PLH28E میلواکی 20,138,000
84 بتن کن 4 شیار 3 کیلویی دنلکس مدل DX-3132 2,698,000
85 دریل بتن کن 4 شیار 4 کیلویی مدل RH26B ای پی ان 1,998,000
86 بتن کن 5 شیار 11 کیلویی مدل 5230 آروا 7,898,000
87 دریل بتن کن 5 شیار 11 کیلویی مدل RH52MK ای پی ان 8,998,000
88 دریل بتن کن 4 شیار 3 کیلویی ماکیتا مدل HR2630X7 5,860,800
89 دریل بتن کن 5 شیار 6 کیلویی مدل HR4003C ماکیتا 18,814,500
90 دریل بتن کن 4 شیار 3 کیلویی ماکیتا مدل HR 2630 5,760,900
91 دریل بتن کن 4 شیار 3 کیلویی مدل HR2630T ماکیتا 7,770,000
92 دریل بتن کن 4 شیار 2.5 کیلویی شیلدر مدل SH-1026 1,995,000
93 دریل بتن کن 4 شیار 3 کیلویی مدل AZC02-20 دی سی ای 2,000,000
94 دریل بتن کن 4 شیار 3 کیلویی بوش مدل GBH2-26DRE 3,780,000
95 دریل بتن کن 5 شیار 8 کیلویی بوش مدل GBH8-45D 18,100,000
96 دریل بتن کن 4 شیار 6 کیلویی فوق صنعتی مدل 2632 رونیکس (تاپ لاین) 4,479,000
97 دریل بتن کن 5 شیار 6.5 کیلویی فوق صنعتی رونیکس مدل 2635 (تاپ لاین) 5,000,000
98 دریل بتن کن 5 شیار 7.5 کیلویی فوق صنعتی رونیکس مدل 2640 (تاپ لاین) 6,999,000
99 دریل بتن کن 4 شیار 3.5 کیلویی توسن پلاس مدل 8030-H 3,158,000
100 دریل بتن کن 5 شیار 11 کیلویی توسن پلاس مدل 8110H 8,698,000
101 دریل بتن کن 4 شیار 6 کیلویی مدل CT18056 کرون 2,750,000
102 دریل بتن کن 4 شیار 5.5 کیلویی رونیکس مدل 2736 3,380,300
103 دریل بتن کن 4 شیار 5 کیلویی مدل 2732 رونیکس 3,202,300
104 دریل بتن کن 5 شیار 7 کیلویی مدل KH7E آاگ 24,800,000
105 دریل بتن کن 5 شیار 7 کیلویی رونیکس مدل 2740 4,448,300
106 دریل بتن کن 4 شیار 3 کیلویی ماکیتا HR2475 8,214,000
107 دریل بتن کن 5 شیار 10 کیلویی رونیکس مدل 2750 8,008,300
108 دریل بتن کن 4 شیار 3 کیلویی HR2810 ماکیتا 11,599,500
109 دریل بتن کن 5 شیار 7 کیلویی بوش مدل GBH5-40DCE 16,254,000
110 دریل بتن کن 5 شیار 7 کیلویی کرون مدل CT18055 3,800,000
111 دریل بتن کن 4 شیار 5 کیلویی کرون مدل CT18054 2,200,000
112 دریل بتن کن 4 شیار 5 کیلویی کرون مدل CT18026 2,450,000
113 دریل بتن کن 5 شیار 7 کیلویی مدل K545S میلواکی 42,323,000
114 دریل بتن کن 4 شیار 3 کیلویی آاگ مدل KH26E 4,880,000
115 دریل بتن کن آاگ 5 شیار 12 کیلویی مدل PN11E 29,800,000
116 دریل بتن کن 5 شیار 6 کیلویی آاگ مدل KH5G 13,800,000
117 دریل بتن کن 4 شیار 2 کیلویی شارژی آاگ مدل BBH12LI 19,880,000
118 دریل بتن کن 4 شیار 2.5 کیلویی آاگ مدل KH24XE 4,480,000
119 دریل بتن کن 4 شیار 3.5 کیلویی آاگ مدل PN3500XE 15,980,000
120 دریل بتن کن 4 شیار 3 کیلویی توسن پلاس مدل 8020H 2,278,000
121 دریل بتن کن 4 شیار 5 کیلویی رونیکس مدل 2730 4,850,000
122 دریل بتن کن 4 شیار 6 کیلویی توسن مدل 8033H 3,198,000
123 دریل بتن کن 4 شیار 3 کیلویی بوش مدل GBH2-26DFR 5,450,000
124 دریل بتن کن 4 شیار 3.5 کیلویی شارژی آاگ مدل BBH18LI-0 6,900,000
125 دریل بتن کن 4 شیار 5 کیلویی استرانگ مدل STG1725 2,560,000
126 دریل بتن کن 4 شیار 3 کیلویی استرانگ مدل STG3-28 1,998,000
127 دریل بتن کن 5 شیار 13 کیلویی استرانگ مدل STG17113 4,820,000
128 دریل بتن کن 5 شیار 8 کیلویی ان ای سی مدل NEC-1441 5,278,000
129 بتن کن 5 شیار 7 کیلویی سفیر مدل 3962 1,650,000
130 دریل بتن کن 4 شیار 3 کیلویی باس مدل BS26SRE 1,350,000
131 دریل بتن کن 4 شیار 3 کیلویی کرافت مدل HD26E 820,000
132 دریل گیربکسی ریوبی مدل PD-1970VR 1,705,000
133 دریل بتن کن 4 شیار 3 کیلویی ادون 737,000
134 دریل بتن کن 4 شیار 2.8 کیلویی هیرو مدل HE-9026 1,199,000
135 دریل بتن کن 4 شیار 2.5 کیلویی هیرو مدل HE-9025 700,000
136 دریل بتن کن 5 شیار 9.75 کیلویی هیرو مدل HE-9812 2,200,000
137 دریل بتن کن 5 شیار7.5 کیلویی هیرو مدل HE-9006 1,992,000
138 دریل بتن کن 4 شیار 3 کیلویی دانگ چنگ مدل DZC02-20 1,620,000
139 دریل بتن کن 4 شیار 3 کیلویی آپ اسپریت مدل HK-DH2601 610,000
140 دریل بتن کن 4 شیار 3 کیلویی آپ اسپریت مدل HK-DH2602 598,500
141 دریل بتن کن 4 شیار 2.5 کیلویی آپ اسپریت مدل HK-DH2401 524,000
142 دریل بتن کن 4 شیار 3 کیلویی شارژی بوش مدل GBH 180-LI 8,276,000
143 دریل بتن کن 6 کیلویی دیوالت مدل D25481K 9,160,400
144 دریل بتن کن 5 شیار 10 کیلویی دیوالت مدل D25810K 9,908,700
145 دریل بتن کن شارژی 3.5 کیلویی دیوالت مدل DCH273P2 15,092,300
146 دریل بتن کن 4 شیار 2.8 کیلویی میلواکی مدل PH 27 12,747,000
147 دریل بتن کن 5 شیار 7 کیلویی هیوندای مدل HP1240M-RH 5,199,500
148 دریل بتن کن 5 شیار 9 کیلویی اکتیو مدل AC-2540M 1,571,600
149 دریل بتن کن 4 شیار 6 کیلویی مدل RH318 اس تی ای 1,500,000
150 دریل بتن کن 5 شیار 7 کیلویی بوش مدل GBH5-40D 7,254,950
151 دریل بتن کن 4 شیار 3 کیلویی سفیر مدل 3846 945,000
152 دریل بتن کن 5 شیار 6 کیلویی هیرو مدل HE-9005 1,649,000
153 چکش تخریب 5 کیلویی هیرو مدل HE-9810 1,540,800
154 چکش تخریب 16 کیلویی هیرو مدل HE-9065 2,640,000
155 بتن کن 4 شیار 5 کیلویی دنلکس مدل DX-3232 1,285,000
156 دریل بتن کن 4 شیار 5 کیلویی آنکور مدل R1 1,642,200
157 دریل بتن کن 4 شیار 3 کیلویی آنکور مدل R4 1,499,000
158 دریل بتن کن 4 شیار 6 کیلویی ان ای سی مدل 1532k 2,758,000
159 دریل بتن کن 4 شیار 6 کیلویی آروا مدل 5212 1,850,000
160 دریل بتن کن 4 شیار 3 کیلویی آنکور مدل R6 1,199,000