لیست کامل و به روز قیمت انواع لوازم جانبی بتن کنآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 قلم نوک تخت 6 گوش طول 40 سانتیمتر برنو 79,000
2 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 36 طول 50.5 سانتی متر ولف مدل Z4 698,000
3 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 32 طول 50.5 سانتی متر ولف مدل Z4 509,500
4 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 28 طول 50.5 سانتی متر ولف مدل Z4 363,000
5 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 25 طول 50.5 سانتی متر ولف مدل Z4 360,000
6 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 14 طول 50.5 سانتی متر ولف مدل Z4 148,500
7 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 22 طول 50.5 سانتی متر ولف مدل Z4 302,000
8 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 40 طول 50.5 سانتی متر ولف مدل Z4 807,000
9 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 38 طول 50.5 سانتی متر ولف مدل Z4 765,000
10 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 35 طول 50.5 سانتی متر ولف مدل Z4 614,000
11 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 16 طول 50.5 سانتی متر ولف مدل Z4 164,000
12 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 12 طول 50.5 سانتی متر ولف مدل Z4 134,500
13 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 30 طول 50.5 سانتی متر ولف مدل Z4 425,500
14 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 26 طول 50.5 سانتی متر ولف مدل Z4 360,000
15 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 24 طول 50.5 سانتی متر ولف مدل Z4 332,000
16 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 20 طول 50.5 سانتی متر ولف مدل Z4 256,500
17 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 18 طول 50.5 سانتی متر ولف مدل Z4 188,000
18 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 12 طول 31 سانتی متر ولف مدل Z4 107,500
19 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 10 طول 50.5 سانتی متر ولف مدل Z4 131,500
20 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 30 طول 31 سانتی متر ولف مدل Z4 272,000
21 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 28 طول 31 سانتی متر ولف مدل Z4 257,500
22 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 26 طول 31 سانتی متر ولف مدل Z4 245,500
23 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 24 طول 31 سانتی متر ولف مدل Z4 227,500
24 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 22 طول 31 سانتی متر ولف مدل Z4 201,000
25 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 20 طول 31 سانتی متر ولف مدل Z4 183,000
26 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 14 طول 31 سانتی متر ولف مدل Z4 128,000
27 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 10 طول 31 سانتی متر ولف مدل Z4 105,000
28 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 18 طول 31 سانتی متر ولف مدل Z4 160,000
29 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 16 طول 31 سانتی متر ولف مدل Z4 146,000
30 مته 5 شیار 4 الماسه نمره 8 طول 31 سانتی متر ولف مدل Z4 105,000
31 قلم 4 شیار 6 گوش سرپهن طول 14*400*50 توسن 79,000
32 قلم 4 شیار 6 گوش نوک تخت طول 14*400*25 توسن 61,600
33 قلم 4 شیار 6 گوش نوک تخت طول 14*250*25 توسن 34,000
34 قلم 5 شیار نوک تخت طول 18*600*25 توسن 117,600
35 قلم 5 شیار 6 گوش نوک تخت طول 21*400*25 توسن 131,600
36 قلم 5 شیار 6 گوش نوک تیز طول 21*400 توسن 131,600
37 قلم 5 شیار سرپهن طول 18*400*50 توسن 99,600
38 قلم 5 شیار سرپهن طول 18*600*50 توسن 125,600
39 قلم 5 شیار نوک تخت طول 18*400*25 توسن 85,600
40 قلم 5 شیار نوک گرد طول 18*400 توسن 85,600
41 قلم 5 شیار سرپهن طول 18*400*75 توسن 144,600
42 قلم 4 شیار 6 گوش نوک تیز طول 14*250 توسن 34,000
43 قلم 5 شیار نوک گرد طول 18*600 توسن 117,600
44 قلم 4 شیار 6 گوش سر پهن طول 14*250*50 توسن 51,600
45 قلم 4 شیار 6 گوش نوک تیز طول 14*400 توسن 56,600
46 قلم 4 شیار نوک تیز طول 40 سانتیمتر درجه یک 90,300
47 قلم نوک تیز 6 گوش طول 30 سانتیمتر کاتکس 82,800
48 قلم پنج شیار نوک تیز 40 سانتیمتری بوش 320,000
49 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 26 طول 26 سانتی متر ولف 205,250
50 مته 4 شیار نمره 7 طول 16 سانتی متر ولف 24,000
51 رابط 40 سانتیمتری تبدیل 5 شیار به مته گیر ساده 378,000
52 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 24 طول 46 سانتی متر ولف 258,000
53 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 12 طول 46 سانتی متر ولف 68,500
54 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 26 طول 46 سانتی متر ولف 271,000
55 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 30 طول 46 سانتی متر ولف 370,000
56 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 20 طول 46 سانتی متر ولف 170,000
57 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 16 طول 46 سانتی متر ولف 116,500
58 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 28 طول 46 سانتی متر ولف 343,000
59 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 6 طول 16 سانتی متر ولف 24,000
60 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 7 طول 11 سانتی متر ولف 21,500
61 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 6 طول 11 سانتی متر ولف 20,500
62 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 8 طول 11 سانتی متر ولف 25,000
63 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 4 طول 11 سانتی متر ولف 15,500
64 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 16 طول 26 سانتی متر ولف 86,000
65 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 12 طول 26 سانتی متر ولف 48,000
66 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 10 طول 26 سانتی متر ولف 42,000
67 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 14 طول 16 سانتی متر ولف 54,000
68 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 22 طول 26 سانتی متر ولف 172,500
69 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 14 طول 26 سانتی متر ولف 71,500
70 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 24 طول 26 سانتی متر ولف 188,000
71 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 18 طول 26 سانتی متر ولف 106,000
72 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 20 طول 26 سانتی متر ولف 138,000
73 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 12 طول 16 سانتی متر ولف 37,000
74 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 7 طول 16 سانتی متر ولف 24,000
75 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 16 طول 16 سانتی متر ولف 66,000
76 تبدیل قلم گیر چهار شیار درجه یک 30,500
77 قلم بنایی 45 سانتی‌متر 30,000
78 قلم شش گوش نوک پهن ماکیتا سایز 40 سانتی‌متر - بی باکس 420,000
79 مته 4 شیار 4 الماسه درجه یک نمره 7 طول 16 سانتیمتر 22,000
80 قلم نوک تخت 6 گوش طول 40 سانتیمتر کاتکس 36,000
81 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 20 طول 260 میلی‌متر درجه یک 75,600
82 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 24 طول 26 سانتیمتر تی ای ام 125,000
83 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 20 طول 26 سانتیمتر تی ای ام 110,000
84 قلم چهار شیار نوک تخت دیوالت سایز 15 میلی متر مدل DT6802-QZ 197,000
85 قلم چهار شیار SDS-Max دیوالت مدل DT6801-QZ 179,300
86 قلم شش گوش نوک تیز دیوالت سایز 19 میلی متر مدل DT6940-QZ 438,400
87 قلم شش گوش نوک تخت دیوالت سایز 20 میلی متر مدل DW6944 468,900
88 قلم چهار شیار نوک تخت دیوالت سایز 15 میلی متر مدل DT6803-QZ 245,300
89 مجموعه 10 عددی مته فلز دیوالت مدل DT5127-QZ 100,400
90 قلم پنج شیار SDS-Max دیوالت مدل DW6833 677,300
91 قلم پنج شیار SDS-Max دیوالت مدل DT6821-QZ 298,700
92 قلم پنج شیار SDS-Max دیوالت مدل DT6823-QZ 324,100
93 قلم پنج شیار SDS-Max دیوالت مدل DW6825 559,100
94 قلم پنج شیار SDS-Max دیوالت مدل DW6826 549,000
95 قلم پنج شیار SDS-Max دیوالت مدل DW6832 664,600
96 قلم پنج شیار SDS-Max دیوالت مدل DW8090 749,600
97 قلم پنج شیار SDS-Max دیوالت مدل DT6824-QZ 507,000
98 قلم برگی 5 سانتیمتر 4 شیار طول 25 سانتیمتر درجه یک 30,000
99 قلم نوک تخت 4 شیار طول 25 سانتیمتر درجه یک 25,200
100 قلم نوک تیز 4 شیار طول 25 سانتیمتر کاتکس 17,000
101 قلم نوک تخت 4 شیار طول 40 سانتیمتر درجه یک 32,600
102 قلم نوک تخت 6 گوش طول 40 سانتیمتر درجه یک 46,800
103 قلم برگی 5 سانتیمتر 4 شیار طول 40 سانتیمتر درجه یک 42,000
104 قلم نوک تخت 6 گوش طول 40 سانتیمتر کاتکس 87,500
105 قلم نوک تخت 5 شیار طول 40 سانتیمتر درجه یک 48,900
106 قلم نوک تیز 5 شیار طول 40 سانتیمتر درجه یک 45,700
107 قلم برگی 5 شیار طول 400 عرض 50 54,600
108 قلم نوک تیز 6 گوش طول 40 سانتیمتر درجه یک 45,700
109 قلم نوک تخت 5 شیار طول 60 سانتیمتر درجه یک 75,100
110 قلم نوک تیز 4 گوش طول 40 سانتیمتر درجه یک 32,600
111 قلم برگی 5 شیار طول 250 عرض 50 کاتکس 39,000
112 قلم نوک تیز 6 گوش طول 40 سانتیمتر درجه یک 91,900
113 قلم نوک تیز 5 شیار طول 30 سانتیمتر درجه یک 32,600
114 قلم نوک تیز 5 شیار طول 60 سانتیمتر درجه یک 75,100
115 قلم نوک تیز 6 گوش طول 25 سانتیمتر درجه یک 25,200
116 قلم نوک تخت 6 گوش طول 35 سانتیمتر کاتکس 67,500
117 قلم نوک تخت 6 گوش طول 25 سانتیمتر کاتکس 24,000
118 مته 4 شیار 4 الماسه نمره 18 طول 26 سانتی‌ متر کایا 79,000
119 مته 4 شیار نمره 12 طول 16 سانتی متر تی ای ام 18,900
120 مته 4 شیار نمره 12 طول 26 سانتی متر تی ای ام 33,900