لیست کامل و به روز قیمت انواع خط کش و گونیاآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 گونیا مندرج 40 سانتی متری درجه 1 148,500
2 گونیا مندرج 25 سانتی متری درجه 1 92,500
3 گونیا مهندسی استیل 60 سانتی متری رونیکس مدل RH-9755 (زرد) 239,800
4 گونیا مهندسی استیل 60 سانتی متری رونیکس مدل RH-9755 (مشکی) 239,800
5 گونیا مهندسی استیل 70 سانتی متری رونیکس مدل RH-9756 (مشکی) 259,800
6 گونیا مهندسی استیل 100 سانتی متری رونیکس مدل RH-9759 (زرد) 349,800
7 گونیا مهندسی استیل 50 سانتی متری رونیکس مدل RH-9754 (زرد) 219,800
8 گونیا مهندسی استیل 100 سانتی متری رونیکس مدل RH-9759 (مشکی) 349,800
9 گونیا مهندسی استیل 90 سانتی متری رونیکس مدل RH-9758 (مشکی) 329,800
10 گونیا مهندسی استیل 30 سانتی متری رونیکس مدل RH-9752 (زرد) 185,800
11 گونیا مهندسی استیل 90 سانتی متری رونیکس مدل RH-9758 (زرد) 329,800
12 گونیا مهندسی استیل 70 سانتی متری رونیکس مدل RH-9756 (زرد) 259,800
13 گونیا مهندسی استیل 50 سانتی متری رونیکس مدل RH-9754 (مشکی) 219,800
14 گونیا مهندسی استیل 80 سانتی متری رونیکس مدل RH-9757 (زرد) 299,800
15 گونیا مهندسی استیل 30 سانتی متری رونیکس مدل RH-9752 (مشکی) 185,800
16 گونیا مهندسی استیل 80 سانتی متری رونیکس مدل RH-9757 (مشکی) 299,800
17 گونیا مهندسی استیل 25 سانتی متری رونیکس مدل RH-9751 (مشکی) 159,800
18 گونیا مهندسی استیل 25 سانتی متری رونیکس مدل RH-9751 (زرد) 159,800
19 گونیا مهندسی لبه دار استیل 20 سانتی متری رونیکس مدل RH-9760 (زرد) 199,800
20 گونیا مهندسی لبه دار استیل 20 سانتی متری رونیکس مدل RH-9760 (مشکی) 199,800
21 گونیا مهندسی لبه دار استیل 40 سانتی متری رونیکس مدل RH-9763 (مشکی) 269,800
22 گونیا مهندسی لبه دار استیل 30 سانتی متری رونیکس مدل RH-9762 (زرد) 239,800
23 گونیا مهندسی لبه دار استیل 40 سانتی متری رونیکس مدل RH-9763 (زرد) 269,800
24 گونیا مهندسی لبه دار استیل 30 سانتی متری رونیکس مدل RH-9762 (مشکی) 239,800
25 گونیا مهندسی استیل 40 سانتی متری رونیکس مدل RH-9753 (زرد) 199,800
26 گونیا مهندسی استیل 40 سانتی متری رونیکس مدل RH-9753 (مشکی) 199,800
27 گونیا 10 اینچی استنلی 238,000
28 گونیای نجاری 25 سانت آروا مدل 4640 160,000
29 گونیا مهندسی استیل 20 سانتی متری رونیکس مدل RH-9750 (زرد) 145,800
30 گونیا مهندسی استیل 20 سانتی متری رونیکس مدل RH-9750 (مشکی) 145,800
31 گونیا مهندسی لبه دار استیل 25 سانتی متری رونیکس مدل RH-9761 (مشکی) 219,800
32 گونیا مهندسی لبه دار استیل 25 سانتی متری رونیکس مدل RH-9761 (زرد) 219,800
33 گونیا نجاری استنلی مدل E-46534 160,000
34 خط کش فلزی 30 سانتیمتری استنلی مدل 35-341 73,690
35 گونیا صنعتی 305 در 130 میلی متر درجه یک 31,500
36 گونیا صنعتی 250 در 160 میلی متر درجه یک 36,800
37 خط کش فلزی 30 سانتیمتری درجه یک 12,000
38 خط کش و نقاله درجه یک 44,500
39 گونیا 30 سانتیمتری آلومینیومی درجه یک 71,400
40 گونیا 25 سانتیمتری آلومینیومی درجه یک 60,900