لیست کامل و به روز قیمت انواع اره دستی و کمان اره آخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 اره باغبانی 13 اینچ اینکو مدل HPS3308 235,000
2 اره باغبانی 7 اینچ اینکو مدل HFSW1808 185,000
3 کمان اره 6 اینچ اینکو مدل MHHF1501 50,000
4 کمان اره 12 اینچ اینکو مدل HHF3008 99,000
5 کمان اره موئی ایران پتک مدل GB101012 73,100
6 کمان اره موئی ایران پتک مدل GB201011 65,700
7 کمان اره دسته تفنگی نووا مدل NTH-2352 121,000
8 کمان اره نووا مدل NTH-2355 64,800
9 کمان اره نووا مدل NTH-2354 84,200
10 کمان اره 300 میلیمتری ستافرم مدل J30-300 500,000
11 اره آهن بر 300 میلی‌متر ایران پتک مدل CF1011 148,500
12 مینی اره ایران پتک مدل CF1010 117,500
13 کمان اره دستی رونیکس مدل RH-3614 74,500
14 اره باغبانی آیرون مکس مدل PS270 226,200
15 اره باغبانی تاشو آیرون مکس مدل FS180 154,000
16 کمان اره مویی سیمرغ 39,000
17 کمان اره توسن مدل THF-300C 124,500
18 کمان اره نوا مدل NHT-2353 134,500
19 کمان اره رونیکس مدل RH-3611 158,500
20 کمان اره رونیکس مدل RH-3612 155,000
21 کمان اره مویی نووا مدل NTH-2356 59,200
22 کمان اره 12 اینچ اینکو مدل HHF3028 99,000
23 کمان اره مدل NTH 2351 نووا 111,300
24 کمان اره مشکی مدل vesta واستر 95,000
25 اره باغبانی تاشو مدل 2104 وینکس 199,000
26 اره آهن دستی مدل 20807 استنلی 156,000
27 اره باغبانی تاشو مدل NTS-2321 نووا 212,300
28 اره باغبانی تاشو غلاف دار مدل NTS-2212 نووا 212,300
29 اره باغبانی مدل NTS-2224 نووا 280,100
30 اره باغبانی خمیده مدل NTS-2335 نووا 350,000
31 اره باغبانی مدل NTS-2338 نووا 369,000
32 اره باغبانی مدل NTS-2234 نووا 325,600
33 اره باغبانی مدل 61512 برگر 1,048,950
34 اره باغبانی خم 350 میلی متری مدلRH-3602 رونیکس 369,800
35 اره باغبانی تاشو 210 میلی متری مدلRH-3605 رونیکس 239,800
36 اره باغبانی مستقیم 300 میلی متری مدلRH-3604 رونیکس 269,800
37 اره باغبانی خم 330 میلی متری مدل RH-3603 رونیکس 319,800
38 اره باغبانی آیرون مکس مدل PS35 284,000
39 اره باغبانی آیرون مکس مدل PS24 252,000
40 اره باغبانی آیرون مکس مدل PS1938 285,000
41 کمان اره هنرستانی 3,000
42 اره باغبانی 12 اینچی لنزو مدل LZ006 59,000
43 کمان اره مویی سندویک مدل 301 95,000
44 کمان اره 30 سانتی متری آروا مدل 7301 54,000
45 کمان اره 30 سانتی متری آروا مدل 7302 53,000
46 اره استنلی مدل 15-206 214,000
47 اره استنلی مدل 556-20-0 379,000
48 کمان اره 30 سانتی متری وینکس مدل EH-1101 99,000
49 کمان اره وینکس مدل EH-1102 41,800
50 اره باغبانی وینکس مدل EH-2105 119,900
51 اره باغبانی وینکس مدل EH-2104 94,600
52 کمان اره مویی درجه یک 16,500
53 اره باغبانی تاشو درجه یک 39,900
54 کمان اره 12 اینچ درجه یک 36,800
55 کمان اره رونیکس مدل RH-3613 119,800
56 اره دستی 40 سانت درجه 1 21,900
57 اره دستی 30 سانت درجه 1 20,100
58 اره دستی 20 سانت درجه 1 17,700
59 کمان اره مویی نکس تول 61,000
60 اره باغبانی خمیده نووا مدل NTS 2233 550,800