لیست کامل و به روز قیمت انواع ترازوآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 ترازو جیبی دیجیتال 500 گرمی - MH500 71,400
2 ترازو دیجیتال 300 گرمی درجه یک 60,900
3 ترازو دیجیتال 200 گرمی درجه یک 77,800
4 ترازو دیجیتال 300 گرمی ماوسی درجه یک 47,300
5 ترازو جیبی دیجیتال 200 گرمی درجه یک 71,400
6 ترازو قایل حمل دیجیتال 2000 گرمی درجه یک 126,000
7 ترازو قایل حمل دیجیتال 500 گرمی درجه یک 55,000
8 ترازو آویز دیجیتال 50 کیلوگرمی درجه یک 49,000
9 ترازو آویز دیجیتال 50 کیلوگرمی درجه یک طرح لبخند 32,500
10 ترازو آویز مکانیکی 25 کیلوگرمی درجه یک 25,900
11 ترازو آویز مکانیکی 50 کیلوگرمی درجه یک 30,000
12 ترازو آویز عقربه‌ای 10 کیلوگرمی همراه 18,800