لیست کامل و به روز قیمت انواع قیچی برقیآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 قیچی ورق بر مدل AJJ32 دی سی ای 3,300,000
2 قیچی ورق بر محک مدل ES-1.6 1,550,000
3 قیچی شارژی مدل M18BMS12-0 میلواکی 11,511,000
4 قیچی ورق بر لبه بر برقی مدل JN1601 ماکیتا 2,566,300
5 قیچی ورق بر مدل GSC2.8 بوش 7,100,000
6 قیچی ورق بر KU6872 متابو 5,530,600
7 قیچی نیبلر KN6875 متابو 7,374,000
8 قیچی ورق بر مدل JS3200 ماکیتا برقی 6,490,000
9 قیچی ورق بر مدل JS1600 ماکیتا برقی 1,548,200
10 قیچی ورق بر برقی میلواکی مدل S2.5Q 38,500,000
11 قیچی نیبلر میلواکی مدل N2Q 38,500,000