لیست کامل و به روز قیمت انواع پیچ گوشتی برقی و شارژیآخرین آپدیت 1400/05/05

# عنوان آخرین قیمت (تومان) قیمت
1 پیچ گوشتی برقی دی سی ای مدل APL6 1,750,000
2 دریل پیچ‌گوشتی چکشی شارژی 18 ولت کنزاکس مدل KCDI-118 3,398,000
3 دریل پیچ گوشتی شارژی 21 ولت اکتیو مدل AC-3421L 1,890,000
4 دریل پیچ گوشتی شارژی 16 ولت اکتیو مدل AC-3416L 1,780,000
5 پیچ گوشتی شارژی 3.6 ولت کرون مدل CT22023 720,000
6 پیچ گوشتی خشابی شارژی آاگ مدل BTS18BL-0 5,900,000
7 دریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BS14G3LI 3,480,000
8 دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی آاگ مدل BSB12C2-0 2,610,000
9 دریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BS12C2-0 2,430,000
10 دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی آاگ مدل BSB12C2LELI 6,980,000
11 دریل پیچ گوشتی شارژی 12 ولت اکتیو مدل AC-3012L 1,200,000
12 دریل پیچ گوشتی شارژی 12 ولت اکتیو مدل AC-3412L 1,350,000
13 دریل پیچ گوشتی شیلدر مدل SH-3280 944,000
14 دریل پیچ گوشتی شارژی 12 ولت مکس مدل DL2 695,000
15 دریل پیچ گوشتی شارژی 12 ولت اکتیو مدل AC-2812L 730,000
16 دریل پیچ گوشتی شارژی توسن پلاس مدل 9014SCX (دو باتری) 2,668,000
17 پیچ گوشتی شارژی تاشو 3.6 ولت شیلدر مدل SH-3636 (با متعلقات) 1,029,300
18 پیچ گوشتی برقی اکتیو مدل AC-2310B 890,000
19 دریل پیچ گوشتی شارژی اکتیو مدل AC-25220L 2,280,000
20 پیچ گوشتی شارژی تاشو 3.6 ولت اکتیو مدل AC2736B 580,000
21 پیچ گوشتی شارژی خشابی 3.6 ولت اکتیو مدل AC2936B 740,000
22 دریل پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GSR180Li 3,798,000
23 دریل پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GSR12V-15 5,390,000
24 دریل پیچ گوشتی شارژی مدل 9928SC توسن (تک باتری) 2,876,000
25 دریل پیچ گوشتی شارژی مدل 9012SC توسن پلاس (تک باتری) 2,058,000
26 دریل پیچ گوشتی شارژی مدل 9014SC توسن (تک باتری) 2,288,000
27 پیچ گوشتی شارژی 3.6 ولت آروا مدل 5810 748,000
28 دریل پیچ گوشتی شارژی مدل 9012SCX توسن پلاس 2,428,000
29 دریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BS12C2LI -152BRCC 4,580,000
30 دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی میلواکی مدل 153C M18BPD 12,949,000
31 پیچ گوشتی برقی محک مدل ESD-550 1,230,000
32 پیچ گوشتی شارژی بوش 3.6 ولت مدل GO 1,694,000
33 دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی میلواکی مدل M12 CPD-402C 13,482,000
34 دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی میلواکی مدل M12 CDD-402C 12,168,000
35 دریل پیچ گوشتی شارژی آنکور مدل M12 1,328,700
36 دریل پیچ گوشتی شارژی آنکور مدل MT21 2,049,700
37 دریل پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل 8812 2,045,300
38 ست دریل و پیچ گوشتی شارژی هیوندای مدل HP121L-CD2121L 3,799,500
39 دریل پیچ گوشتی شارژی کنزاکس مدل KCDI-114 2,698,000
40 دریل پیچ گوشتی شارژی کنزاکس مدل KCD-112 2,198,000
41 پیچ گوشتی شارژی کنزاکس مدل KCD-114 2,410,000
42 دریل پیچ گوشتی برقی ان ای سی مدل 1040 1,680,000
43 دریل پیچ گوشتی رونیکس 8530 799,300
44 دریل پیچ گوشتی شارژی 10.8 ولت نک مدل 122Li 2,130,000
45 دریل پیچ گوشتی برقی نک مدل 46SD 1,100,000
46 پیچ گوشتی شارژی مدل DF001DW ماکیتا 2,375,400
47 پیچ گوشتی شارژی خشابی هیوندای مدل HP3632 699,500
48 دریل پیچ گوشتی شارژی مدل 8012C رونیکس 1,244,300
49 دریل پیچ گوشتی شارژی مدل 8012 رونیکس 1,689,300
50 دریل پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل 8014 2,045,300
51 دریل پیچ گوشتی شارژی مدل 8018 رونیکس 2,401,300
52 پیچ گوشتی شارژی کنزاکس مدل KCD-136 598,000
53 پیچ گوشتی شارژی 3.6 ولت دنلکس مدل DX-6136 1,194,600
54 پیچ گوشتی برقی آنکور مدل E8 710,700
55 دریل پیچ گوشتی شارژی پوکا مدل LT12 2,167,700
56 دریل پیچ گوشتی برقی پوکا مدل SD1010 863,200
57 پیچ گوشتی شارژی تاشو 3.6 ولت اکتیو مدل AC2436B 780,000
58 دریل پیچ گوشتی شارژی اکتیو مدل AC2512L 1,580,000
59 پیچ گوشتی شارژی هیوندای مدل 362-SD 999,500
60 دریل پیچ گوشتی شارژی دیوالت مدل DCD710D2 7,399,000
61 دریل پیچ گوشتی شارژی مدل DCD771S2 دیوالت 7,289,000
62 پیچ گوشتی برقی مدل DW274KN دیوالت 7,880,000
63 پیچ گوشتی برقی مدل DW269 دیوالت 5,920,500
64 دریل پیچ گوشتی شارژی هیوندای مدل HP121L-cd 2,599,500
65 دریل پیچ گوشتی برقی محک مدل SDM-450 890,000
66 پیچ گوشتی برقی مدل ES10D ای پی ان 1,148,000
67 دریل پیچ گوشتی شارژی دنلکس مدل DX-6112 2,598,500
68 دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی مدل GSB180-Li بوش 3,580,000
69 پیچ گوشتی شارژی 3.6 ولت ای پی ان مدل CSD36M 998,000
70 دریل پیچ گوشتی شارژی مدل 9012SC توسن پلاس (دو باتری) 2,428,000
71 پیچ گوشتی شارژی مدل KC4815 بلک اند دکر 1,300,000
72 دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی ماکیتا مدل HP331DWAE 7,531,400
73 پیچ گوشتی برقی اتوماتیک محک مدل ESD-550 A 1,690,000
74 دریل پیچ گوشتی رونیکس مدل 2513 1,066,300
75 دریل پیچ گوشتی شارژی مدل CT21055L کرون 2,580,000
76 دریل پیچ گوشتی بوش مدل GSR120LI 3,000,000
77 دریل پیچ گوشتی مدل AJZ08-10 دی سی ای 1,050,000
78 دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی مدل ADJZ13 دی سی ای 5,500,000
79 دریل پیچ گوشتی گیربکسی رونیکس مدل 2513T 1,155,300
80 پیچ گوشتی شارژی مدل ADPL02-5B دی سی ای 900,000
81 دریل پیچ گوشتی شارژی مدل 9928SC توسن (دو باتری) 3,428,000
82 دریل پیچ گوشتی شارژی مدل 9014SC توسن (دو باتری) 2,668,000
83 پیچ گوشتی شارژی 3.6 ولت مدل CSD-3.6Li محک 990,000
84 دریل پیچ گوشتی شارژی مدل 8512 رونیکس 2,045,300
85 دریل پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل 8612 2,498,000
86 کیت دریل پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل RH-8616K 4,003,300
87 دریل پیچ گوشتی شارژی مدل 8618 رونیکس 3,598,000
88 کیت دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی رونیکس مدل 8614K 3,558,300
89 دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی رونیکس مدل 8614 2,668,300
90 پیچ گوشتی برقی کرون مدل CT12001 1,600,000
91 دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی آاگ مدل BSB18G2LI-152C 7,800,000
92 پیچ گوشتی برقی مدل S2500E آاگ 4,180,000
93 دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی میلواکی مدل M18BPD - 202c 16,439,000
94 پیچ گوشتی برقی S4000E آاگ 4,180,000
95 دریل پیچ گوشتی شارژی میلواکی مدل M18BDD 15,622,000
96 پیچ گوشتی شارژی M18CID میلواکی 20,377,000
97 دریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BS12C2LI 4,180,000
98 دریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BS14G3LI-202c 4,480,000
99 دریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BS18G2LI 6,800,000
100 پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل SE3.6 2,890,000
101 پیچ گوشتی BSS12CLI آاگ شارژی 6,880,000
102 پیچ گوشتی توسن پلاس مدل 0911SN 1,068,000
103 پیچ گوشتی برقی توسن مدل 0901S 928,000
104 پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل 8536 1,155,300
105 دریل پیچ گوشتی شارژی توسن مدل 9920SC 2,238,000
106 دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی ماکیتا مدل 8271DWAE 8,136,300
107 پیچ گوشتی شارژی ماکیتا مدل 6723DW 3,768,500
108 پیچ گوشتی برقی بوش مدل GSR6-25TE 6,174,000
109 پیچ گوشتی شارژی توسن پلاس مدل 2017SCX 1,598,000
110 پیچ گوشتی شارژی رونیکس مدل 8500 888,300
111 پیچ گوشتی برقی رونیکس مدل 2506 2,098,000
112 پیچ گوشتی برقی ماکیتا مدل FS4300 4,937,300
113 پیچ گوشتی برقی ماکیتا مدل FS2700 5,416,800
114 پیچ گوشتی شارژی توسن پلاس مدل 2013SCX 1,138,000
115 دریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BBS12C2-0 2,510,000
116 پیچ گوشتی برقی کیلواس مدل SK-2225LSB 8,400,000
117 دریل پیچ گوشتی شارژی باس با نشانگر باتری 795,000
118 دریل پیچ گوشتی شارژی باس مدل L18 785,000
119 پیچ گوشتی برقی سفیر مدل 1972 735,000
120 دریل پیچ گوشتی شارژی ایکس کورت مدل XDCO3-12 1,054,700
121 دریل پیچ گوشتی شارژی لیدو مدل Lithium 645,000
122 دریل پیچ گوشتی شارژی ایزی پاور مدل EP6021A 640,000
123 دریل پیچ گوشتی شارژی 12 ولت گریتک 440,000
124 دریل پیچ گوشتی سه نظام خودکار 10 میلی‌متری ادون 281,600
125 دریل پیچ گوشتی ریوبی مدل BD-122 1,950,000
126 دریل پیچ گوشتی شارژی 12 ولت ادون 484,000
127 دریل پیچ گوشتی سه نظام 10 میلیمتری ادون 525,000
128 دریل پیچ گوشتی شارژی دانگ چنگ مدل DCJZ09-10A 1,250,000
129 دریل و پیچ گوشتی هیرو مدل HE-7232 640,000
130 دریل پیچ گوشتی شارژی ادون مدل 12V 270,600
131 کیت دریل و ابزار آپ اسپریت مدل HK-ID1335 620,000
132 دریل پیچ گوشتی شارژی آپ اسپریت 12 ولت 450,000
133 دریل پیچ گوشتی شارژی ایزی پاور مدل EP1108 597,500
134 دریل پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GSB14.4-2-LI 4,139,000
135 دریل پیچ گوشتی شارژی بوش مدل GSR 1000 1,360,000
136 دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی دیوالت مدل DCD776S2 4,285,100
137 دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی دیوالت مدل DCD710C2 5,065,600
138 دریل پیچ گوشتی شارژی دیوالت مدل DCD710C2 2,755,800
139 پیچ گوشتی ضربه‌ای شارژی دیوالت مدل DCF887P2 11,352,000
140 پیچ گوشتی شارژی میلواکی مدل M12 BSD 2,635,000
141 پیچ گوشتی شارژی میلواکی مدل M4D 202C 6,583,000
142 دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی آاگ BSB12C2 3,180,000
143 پیچ گوشتی شارژی توسن مدل 2014sc 782,900
144 پیچ گوشتی برقی اس تی ای مدل AKT002 545,000
145 دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی بلک اند دکر مدل MT218KB-QW 2,399,000
146 دریل پیچ گوشتی شارژی 14.4 ولت نک مدل 142Li 1,007,000
147 دریل پیچ گوشتی ان ای سی مدل NEC-1025 749,000
148 دریل پیچ گوشتی برقی ان ای سی مدل 1030 896,000
149 دریل پیچ گوشتی شارژی آنکور مدل MT16 1,489,000
150 دریل پیچ گوشتی برقی سیلور مدل GT-2035 485,000
151 دریل پیچ گوشتی برقی سیلور مدل GT-2036 579,000
152 دریل پیچ گوشتی شارژی 14.4 ولت ای تی پرو مدل AT-602-14-MN 759,330
153 دریل پیچ گوشتی شارژی 12 ولت ای تی پرو مدل AT-601-12-MN 677,430
154 دریل پیچ گوشتی شارژی 10.8 ولت ای تی پرو مدل AT-622-10.8-ML 759,330
155 دریل پیچ گوشتی ای تی پرو مدل AT-142-1207 850,000
156 پیچ گوشتی شارژی 3.6 ولت مدل CSD-3.6Li D محک 800,000
157 دریل مدل ED-513 اس تی ای 279,000
158 دریل مدل ED450v اس تی ای 410,000
159 دریل پیچ گوشتی ای ال مکس مدل E.D100 342,000
160 دریل پیچ گوشتی ای ال مکس مدل E.D120 379,000
161 دریل پیچ گوشتی ای ال مکس مدل E.D131 520,000
162 دریل پیچ گوشتی 12 ولت شارژی ای ال مکس مدل C.D212 780,000
163 دریل پیچ گوشتی 14 ولت شارژی ای ال مکس مدل C.D214 880,000
164 دریل پیچ گوشتی شارژی 12 ولت سفیر مدل 7848 1,135,000
165 دریل و پیچ گوشتی شارژی 14.4ولت سفیر مدل 7847 810,000
166 دریل و پیچ گوشتی شارژی 3.6 ولت سفیر مدل 7846 795,000
167 پیچ گوشتی شارژی سه کاره کرون مدل CT16002DC 603,600
168 دریل پیچ‌گوشتی شارژی هیرو مدل HE-6720 1,359,000
169 دریل پیچ‌گوشتی شارژی هیرو مدل HE-6712 1,390,000
170 دریل پیچ‌گوشتی شارژی هیرو مدل HE-6612 759,000
171 دریل پیچ گوشتی شارژی هیرو مدل HE-6214 635,000
172 دریل پیچ گوشتی آروا مدل 5350 568,800
173 دریل پیچ گوشتی شارژی پوکا مدل CDD12 1,434,000
174 دریل پیچ گوشتی شارژی پوکا مدل CDD18 2,652,200
175 پیچ گوشتی شارژی اکتیو مدل AC2436 643,500
176 دریل پیچ گوشتی اکتیو مدل AC2310 568,700
177 پیچ گوشتی برقی ای اند ال مدل SD1357 698,000
178 پیچ گوشتی برقی اکتیو مدل AC2306 590,400
179 پیچ گوشتی شارژی مشتی هیوندای مدل SD-361 859,500
180 دریل پیچ گوشتی شارژی محک مدل CID-12Li 1,100,000
181 دریل پیچ گوشتی شارژی آینهل مدل TE-CD18/2 LI KIT 2,145,000
182 دریل پیچ گوشتی شارژی مدل RT-CD18/2Li-I-SOLO آینهل 1,280,000
183 دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی ماکیتا مدل DHP482RAJ 1,932,700
184 دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی مدل BSB14G3LI-202KIT1X آاگ 5,880,000
185 پیچ گوشتی شارژی 3.6 ولت بوش مدل IXO 780,000
186 دریل پیچ گوشتی شارژی مدل DCD734S2 دیوالت 3,011,100
187 دریل پیچ گوشتی برقی مدل HP231-DD هیوندای 1,200,000
188 پیچ گوشتی شارژی مدل DCF886M2 دیوالت 4,093,700
189 پیچ گوشتی شارژی مدل DCF680G2 دیوالت 3,584,900
190 دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی دیوالت مدل DCD995P2 3,561,100
191 پیچ گوشتی شارژی مدل DCF815D2 دیوالت 2,544,200
192 دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی مدل HP218L-cd هیوندای 3,999,500
193 دریل پیچ گوشتی شارژی مدل HP214L-cd هیوندای 2,899,500
194 دریل پیچ گوشتی برقی مدل HP232-DD هیوندای 1,499,500
195 دریل پیچ گوشتی شارژی مدل BDF446RFE ماکیتا 2,726,900
196 دریل پیچ گوشتی شارژی مدل BDF452RFE ماکیتا 2,614,700
197 دریل پیچ گوشتی شارژی مدل CT21031 کرون 1,826,200
198 دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی آاگ مدل BSB14G3LI-202C 4,480,000
199 دریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BS12C2LI-202CRCC 2,856,000
200 دریل پیچ گوشتی شارژی ای پی ان مدل CDL14L 1,498,000